Veckans föremål i backspegeln

 

Vecka 39

Så här ser 900 år gamla golvbjälkar ut, om någon undrat. Vi berättade i förra veckan om årsringsdateringen av bjälklaget till den översta tornvåningen i S:t Pers ruin. Här är de bjälkar som daterades.

För att vara nio sekler gamla får man säga att de ser oväntat fräscha ut, även om röta och larvangrepp satt sina spår. Men miljön sexton meter upp i luften är väl ventilerad och en god förutsättning för trä att klara sig länge. Träet har rötskador såklart, och inte oväntat har rötan grott på undersidorna där stockarna legat an mot den tidvis fuktiga muren.

Faktum är att en av bjälkarna visade sig vara så hård att såga i då vi skulle dela den inför förpackning och sändning till laboratoriet, att vi nästan trodde att det satt ett ankarjärn inslaget i den. Men det var kärnveden som fortfarande var stenhård.

Ek är tufft. Och nu har den tuffa eken fått berätta för oss att träden till golvet fällts någon gång mellan 1090 och 1130, och att tornet därmed rimligtvis började uppföras under 1000-talets slut. Tidigare forskning har gissat runt 1080 under kung Inge den äldre, och analysresultaten går helt i linje med det antagandet.

 

Vecka 38

Det här är en av våra konstigare tärningar, daterad till 1020–1050 och ungefär tre centimeter lång. Redan i materialet är den konstig, den är registrerad som ”sten” men har en organisk struktur som ben fast den är påtagligt tung. Ett tips är att det eventuellt kunde vara valben, som har en strimmig struktur och är kompaktare än annat ben. Men vi är inte helt säkra.

Sedan har det blivit knas på distributionen av prickar: 0-4 3-6 4-5, dvs. den har ingen etta eller tvåa men två fyror. Dessutom gör den avlånga formen att det är lättast att slå 3, 4, 5 eller 6, men svårare att slå 0 eller den andra fyran som sitter på kortsidorna.

Tärningar med den här avlånga formen förekommer ibland i vikingatid, så det är inget alldeles konstigt, och fördelningen av prickar brukar sällan vara så konsekvent som idag. Fair play stod kanske inte så högt i kurs i alla kretsar på den tiden?

 

Vecka 37 2020

I Sigtuna museums arkiv, i en arkivmapp märkt ”Sigtuna Fornhem, Äldre handlingar” finns detta telegram avsänt den 5 december 1916 till licentiat Olof Palme i Stockholm från Lundström som meddelade: ”Köp för all del kistan”.

Mottagaren var ingen mindre än den Olof Palme som grundat Sigtuna Fornhem samma år och avsändaren sannolikt Wilhelm Lundström, Professor i Latinska språk vid Göteborgs universitet. Professorn växte upp i Sigtuna och var mycket engagerad av allt som rörde staden hela livet ut. Olof Palme, historiker och arkeolog, hade några år tidigare genomfört en arkeologisk utgrävning på tomten till det som senare skulle bli dagens museum. Palme var farbror till sin yngre namne som sedermera skulle bli Sveriges statsminister.

Tyvärr vet vi inget mer om kistan. Blev den aldrig inköpt? Kanske hade telegrammet föranletts av en försiktig fråga om finansiell hjälp inför möjligheten att köpa en antikvitet, antingen för att tillföra museets växande samlingar eller att möblera Fornhemmet ståndsmässigt med. Gick tillfället dem ur händerna?

Telegrammet som kommunikationsform var i alla fall mycket utbrett innan alla fick telefon. Det kom fram ganska snabbt, levererat med så kallade telegrambud, och eftersom man betalade per ord blev de ofta väldigt kortfattade. Inte helt olikt dagens SMS.

 

Vecka 36 2020

Bland fynd av ben och horn från vikingatid och tidig medeltid är nålar i olika utföranden de vanligaste. Här ser du två av Sigtunas mest uppkäftiga bennålar. De är 13 respektive 10 cm långa och bär elegant snidade djurhuvuden. Den övre är så långt driven i sin snirklande 1000-talsornamentik att toppen nästan är svår att identifiera som ett djurhuvud, i synnerhet som ögat rationaliserats bort. Den undre har ett grymt grinande varghuvud i änden.

Beträffande funktionen brukar nålar ofta ses som dräktnålar, men verkligheten är mer komplicerad. Många nåltyper har använts i textilhantverket, både till att nålbinda vantar med men även i vävning. Där finns mycket riktigt dräktnålar, men där finns också den ganska outredda fyndgruppen styli, skrivstift att skriva på vaxtavlor med.

Kategorin nålar med djurhuvudavslutningar, och även avslutningar med mänskliga huvuden, kan säkert sortera in som dräktnålar. Eller är det så helt säkert? I europeisk medeltid finns också exempel på skrivstift med djurhuvuden i änden. I arkeologin är inte allt så självklart. Det finns alltid nya saker att utreda. Och för forskarna att stöta och blöta.

Bägge nålarna ligger utställda i museets basutställning.

 

Vecka 35 2020

Här är två nycklar av horn från kvarteret Kammakaren i Sigtuna. För att vara nycklar ser de ganska veka ut – även om horn är ganska hårt är det ju inte det vanliga materialet att använda till nycklar. Vi bör kanske tänka oss en symbolisk funktion istället?

Två korslagda nycklar till himmelriket är S:t Pers symbol, och även helgonet S:t Hubertus är knuten till S:t Pers nycklar. Han är bland annat jägarnas skyddshelgon i den katolska kyrkan, och det berättas att han fick en gyllene nyckel från himmelriket då han utnämndes till biskop. Genom den skall han ha fått kraften att bota rabies.

Är det kanske här vi finner funktionen hos de bägge hornnycklarna? Har de varit amuletter till skydd och bot?

Mannen till höger är S:t Per, Sankte Per själv, avbildad i ett 1200-talsarbete från Limoges i Frankrike. Tittar du noga ser du att han håller himmelrikets nycklar i sin högra hand. Passande nog är den lilla helgonbilden funnen i S:t Pers kyrkoruin!

 

Vecka 34 2020

Här är de sista hänglås vi visar upp för den här gången. Vi har kommit upp i 1500-tal och vridlåsen har blivit vanliga.

Till vänster ser du ett trevligt litet triangulärt hänglås, hittat på museitomten, och bredvid ser du två ”halvt hjärtformade” hänglås. Sedda från sidan har de formen av halva hjärtan. Bägge låstyperna finns representerade över hela Europa.

Vridlåsen var dock inte något nytt för 1500-talet. De hade hängt med ända sedan vikingatid, och omvänt hängde vikingatidens skjutlåsteknologi med ända upp i 1800-tal på sina håll.

Vill du veta mer om låsen och om hur de fungerade finns mycket att hitta på hos Historical Locks.

 

Vecka 33 2020

Förra veckan visade vi ett vikingatida lås av den trapetsoida – fyrkantiga – typen. Här är den ”nya” låstypen som slog ut de trapetsoida på 1000-talet, det cylindriska bultlåset. Vi har en hel del spår efter tillverkning av sådana i Sigtuna, i synnerhet från 1100-talet. Det översta låset på bilden är bara halvt men det har bygeln kvar så det är därför det fått vara med i bild.

Ett lås är ett kraftfullt uttryck för ägandeanspråk. Det fanns bestämmelser i medeltida landskapslagar som sa att en tjuv skulle straffas hårdare om han efter stölden förvarade stöldgodset i ett låst utrymme. Genom att låsa hade tjuven inte bara haft fräckheten att stjäla, utan också hävdat äganderätt till det stulna genom handlingen att låsa in sakerna.

Cylindriska lås var i likhet med de trapetsoida låsen skjutlås som man sköt eller tryckte nyckeln igenom. Du ser nycklar längst fram och till höger på bilden. Låstypen blev långlivad. På sina håll hängde den med ända upp i 1700- och 1800-talen.

 

Vecka 32 2020

Då vi ändå visade ett lås i förra veckan, visar vi några till nu. Här är vikingatidens vanligaste typ av bultlås. Visst känner man igen hänglåsidén? Den har varit med länge!

Skillnaden mot ett modernt hänglås är att de gamla bultlåsen var skjutlås – man sköt nyckeln genom en slits i låshuset, och tryckte på så vis ihop ett antal fjädrande metallbleck inuti så att bygeln kunde dras ut. Du ser en sådan lös bygel med metallfjädrar längst fram till höger – hela mekanismen drogs ut då låset öppnades.

Låsen var som regel gjorda i järn, men ihoplödda med mässingslod. Därför skiner de som guld ibland, eftersom lodet har runnit ut och täckt hela låshuset.

De här fyrkantiga låsen var vanliga fram till 1000-talet då de trängdes undan av cylindriska lås.

Låsens idé är gammal. Romarna var duktiga på finmekanik, och rimligen lutade sig tidigmedeltida låsteknik tillbaka på romerskt kunnande.

 

Vecka 31 2020

Den här lilla hästen, bara några centimeter lång och med busig man över ögat, är faktiskt ett hänglås. Den är funnen vid sållning av jord från utgrävningen i kvarteret Professorn 4, och dessvärre har vi ingen närmare datering av den. Vi törs dock gissa på 1100-tal till 1300-tal.

Hästen är ihålig och innehåller en fjädermekanism som öppnas genom att en nyckel skjuts in i ett hål i bringan, varvid låsets bygel kan dras ut. Nyckeln och bygeln är försvunna. Låstypen kallas bultlås och de var vanliga under järnålder och medeltid.

Pållen är förmodligen en exotisk pålle. Troligen står vi återigen inför ett föremål från Bysans eller kanske från Mellanöstern. Små bultlås av mässing formade som djur tillverkas fortfarande i Kina. En modern produktion som vilar på tusenåriga traditioner!

Hästen finns utställd i museets basutställning. Du finner flera liknande lås här.

 

Vecka 30 2020

Vi har tidigare visat vår fina bysantinska elfenbenskam med runor, den som ligger i basutställningen. Vi har också visat ett fragment av en annan med ett minimalt men träffsäkert utskuret lejon på.

Men vi har flera. Den här vackra med fågelornamentik är också gjord av elfenben och har samma ursprung, Bysans vid östra Medelhavet. Den är hittad i lager från 1100-talets mitt.

Det gick en väl frekventerad farled mellan Skandinavien och Bysans under 1000- och 1100-talen, längs ryska floder och Svarta havet. Den här kammen är ett av många uttryck för de kontakterna.

Faktiskt hade de bysantinska kejsarna ett särskilt garde, Väringagardet, som huvudsakligen var sammansatt av skandinaver. Den kändaste legosoldaten var den norske kungen Harald Hårdråde, som tjänstgjorde i kejsarens flotta. Han var så framgångsrik att han blev utnämnd till livvaktsofficer.

Han lämnade Konstantinopel i smyg på 1040-talet eftersom kejsaren inte ville släppa iväg honom. Då han reste hem för att göra anspråk på den norska tronen 1045, skall han enligt kungasagorna ha passerat Sigtuna med skepp fulla av rikedomar. En och annan elfenbenskam också, kanske?

Kammen är utlånad till Historiska museet i Stockholm och utställd där. Fotot är taget av Gabriel Hildebrand.

 

Vecka 29 2020

Nu står du ansikte mot ansikte med medeltiden! För visst är det medeltid i gubben, med ett bistert uttryck som har rötter långt ned i järnålderns kärva bilder av ansikten.

Bekymret med denna lilla praktpjäs, som vi antar är en schackpjäs, är att vi inte har någon ordentlig datering på den. De enda uppgifter vi har är att den är ”funnen i en avstjälpningshög nära Stadshotellet, inköpt från plåtslagare Pettersson för 10 kr” år 1923.

Den bistre figuren är sex centimeter hög, gjord av älghorn och kan beskådas i vår basutställning ”Sigtunahistorier”.

 

Vecka 28 2020

Man måste hålla reda på sina grejor, även de små. Förr var det vanligt att måla nummer på varje litet museiföremål. Vissa museer gör det fortfarande. Det är ett bra sätt att veta var en sak hör hemma om den skulle hamna på avvägar.

Om föremålet är för litet att måla på går det alltid att sätta etikett på det. Som här, där etiketten blivit nästan lika vacker som föremålet självt, prydligt fastknuten med svart björntråd. Etiketten är jätteliten, inte ens tre millimeter bred, och siffrorna är knappt två millimeter höga.

Pärlan är en guldfoliepärla, en ofärgad glaspärla med tunt bladguld insmält nära ytan. De finns med i svenska fynd sedan äldre järnålder, men riktigt populära började de bli i Sigtuna ungefär från 1020–1030. Därefter var de vanliga upp emot 1200-talet.

De har troligtvis kommit hit från Bysans via Svarta havet och de ryska floderna. Guldfoliepärlor har tillverkats inom ett område från östra Medelhavet och ända bort mot Indien.

 

Vecka 27 2020

På det här runbenet från 1080- eller 1090-talet står det ”hera nikala…” Benet är avbrutet, så kanske har det stått något mer.

Hera Nikala. Det skulle kort och gott bli ”Herr Niklas” på nutidssvenska, och namnet är märkligt på två vis. Dels har vi herretiteln hærra. Den återger den latinska herretiteln dominus, som i Sverige som äldst endast tycks ha använts för kung Knut Eriksson och för ärkebiskopen och biskopen i Skara på 1100-talet.

Dels är namnet Nikala/Nigulas/Nikulas inte alls ett skandinaviskt namn, utan det går tillbaka till helgonet S:t Nikolaus, som var biskop i Myra i nuvarande Turkiet på 300-talet. En god man som blivit förebilden till vår tids västeuropeiska jultomte, Santa Claus.

Så vem syftar namnet på? Runologen Helmer Gustavson föreslog: ”Möjligen återspeglar skrivningen på revbenet ett muntligt uttal av namnet på den äldsta kända prästen i Sigtuna”. Men det är inget vi säkert kan veta. Kanske syftar det istället på självaste biskopen från Myra vars kvarlevor förts till Bari i Italien 1087, varefter helgonet snabbt blev ett av Västeuropas mest folkkära.

Egentligen är nog bägge tolkningarna lika spännande.

Läs mera om benet här.

 

Vecka 26 2020

Denna veckas föremål är en bildgåta. Ett träföremål från decennierna kring år 1000, som är registrerat som ett ”klappträ”.

Det är dock väl kort för att vara ett sånt, och handtaget är också för kort för att ge den kraft och schwung som man vill ha vid klappning av byk. Handtagets längd av endast 7 centimeter passar nog bättre till mindre rörelser och finlir.

Brännmärkena är intressanta. De ser ut som droppar av ett hett material droppat på ytan. Så här ser det ut då man droppar smält brons eller silver på trä, och det finns också anknytning till metallhantverk i miljön som saken kommer ifrån.

Men låt inte det styra er! Hjärnstorma allt ni kan, alla förslag är av intresse. Vi vet inte själva vad det är för något, men är tacksamma för alla upptänkliga uppslag.

 

Vecka 25 2020

Här är något som en metallhantverkare aldrig gjorde färdigt. Det är ett prövostycke, det viss säga ett slags mönsterprov, eller kanske en ansats till att tillverka en gjutmodell – en förlaga att använda vid gjutning.

Vi ser ett upprepat mönster med tre runda medaljonger med inflätade band, entrelac. Mellan dem ser vi vad som liknar en korsform och en mjukare vegetativ form som kanske skvallrar om en påverkan österifrån. Korsformen går igen i entrelacmedaljongerna och den i högra medaljongen avslutas flätorna med något som ser ut som fågelhuvuden.

Mönstret är skuret i bly, och eftersom bly inte fungerar särskilt bra till bruksföremål förstår vi att detta inte var menat att bli en slutprodukt. Bly är mjukt och håller dåligt i längden. Dessutom är metallen giftig.

Den högra halvan är skuren i djup relief medan den vänstra ännu bara är en skiss. Det har funderats mycket vad slags föremål modellen var menad att bli förlaga till. Kanske en dekorpanel till ett praktfullt skrin?

Föremålet är drygt nio centimeter brett och väger 100 gram – bly är tungt! – och daterat till perioden 1050–1075.

 

Vecka 24 2020

Ren vikingatid, ca 750–1000, är inte så vanlig i Sigtunas föremålsvärld. Det är väldigt tydligt i föremålskulturen att i staden sker tidigt förändringar som förebådar skiftet mellan vikingatid och medeltid.

En del karakteristiska vikingaföremål finns dock, främst i de äldsta lagren. Där finns till och med några föremål som är betydligt äldre än vikingatiden. Det har ganska nyss skrivits en uppsats vid Stockholms universitet om detta, och en artikel på temat är på gång till höstens utgåva av Situne Dei.

Det här föremålet är ett vikingatida hänge i Borrestil. Stilen har sitt namn efter ett norskt gravfynd och dateras till 800-talets mitt och upp till sent 900-tal. Den karakteriseras av bandformiga djur som slingrar in sig i sig själva och som griper sig fast med tassarna i inramningarna. Djurens ansikten visas ofta rakt framifrån. Här ser du det längst upp på hänget.

Det kommer från sena 900-talslager och det passar ganska bra. Det är väldigt likt ett hänge i en silverskatt från Vårby nära Stockholm som antas vara nedgrävd på 900-talet. Sigtunahänget är dock litet förenklat och plattare i utförandet, och materialet är brons.

 

Vecka 23 2020

Här är en främmande fågel, ett smycke som är ungefär 55 millimeter brett. Det är ett gravfynd från den tidigkristna gravgården i kvarteret Nunnan strax väster om Sigtunas stadskärna. Den grävdes ut på 1980-talet innan platsen bebyggdes. Sammanlagt undersöktes 117 gravar.

Gravgården var uppdelad i tre större gravgrupper som kanske representerat särskilda befolkningsgrupper eller familjer. Den användes under sent 900-tal och in i 1000-tal. Det är alltså de första generationerna sigtunabor vi finner här.

Fågelhänget låg i en grav som gravgåva. Det är ovanligt med gåvor i kristna gravar men de förekommer sporadiskt under tidig kristen tid. Det spännande med just det här hänget är att det inte alls är skandinaviskt utan att det kommer från östersjöfinskt område; Finland, Karelen och östra Baltikum.

Det här är inte det enda föremålet från Sigtuna som kommer från det hållet. Kontakterna med östra Östersjön var starka under vikingatiden, och kanske kom den gravlagde därifrån.

Fotot är taget av Gabriel Hildebrand

 

Vecka 22 2020

Ett fynd som ännu inte fått vara Veckans föremål är den så kallade ”Ingegerdsringen”. Nu råder vi bot på det.

Ringen är en liten guldring, liten nog att passa en ung flickas finger. Den har en facettstruktur som är  vanlig på hamrade råämnen av silver och guld i vikingatida skattfynd, samt en punsad prickdekor i anslutning till facetternas åsar.

Att den kom att kallas ”Ingegerdsringen” är ett misstag från en visning av fynd från utgrävningen på museets tomt 1995. Museichefen Sten Tesch föreslog för en flicka som fick prova ringen att ”den kanske en gång tillhört en liten prinsessa – kanske rentav prinsessan Ingegerd”.

Därmed var det klippt. En journalist från Uppsala Nya råkade höra konversationen och nästa dag var nyheten såld till TT: ”Prinsessan Ingegerds ring hittad i Sigtuna!”. Ett rent misstag såklart. Ingen har en aning om vem ringen tillhört, men ”Ingegerdsringen” kommer den nog att få kallas till tidernas ände.

Läs Sten Teschs berättelse om händelsen här.

Och se en liknande ring här, funnen i Wales.

 

Vecka 21 2020

Urnesstilen var vikingatidens sista djurstil, den sista i en lång rad av nordiska stilar som dominerat Skandinavisk dekor i 700 år. 1100-talet markerar slutet för de nordiska ornamenten, då kontinental romansk kyrkoornamentik konkurrerade ut djurstilarna.

Sitt namn har stilen fått efter de subtila djurslingorna i portalen till Urnes 1100-talsstavkyrka i Sogn och Fjordarne fylke i Norge, och den dominerade runstensornamentiken och smyckeornamentiken från 1000-talets sista decennier. Ett spänne som tillverkades och spreds över hela Skandinavien var urnesspännet med ett slankt djur på, insnärjt i böljande slingor.

I Sigtuna finner vi stilen på runstenar, på ett par gjutna beslag samt på en gjutform som någon gjutit ett stort urnesspänne i. Gjutformen hittades nedanför Gröna ladan och representerar ett drivet hantverk. Vi finner inga rester av utbrett gjuterihantverk i Sigtuna vare sig under 1000- eller 1100-talen, mer än smärre nedslag på olika platser där det tycks som om professionella guldsmeder gjort kortare besök i staden.

Nedtill ser du ett litet parti av portalen till Urnes stavkyrka samt ett spänne i urnesstil från Särestad socken i Västergötland. Fotografierna är tagna av Gabriel Hildebrand/SHM (CC BY-2.5 SE) och bilden av stavkyrkoportalen av Bjørn Erik Pedersen (CC BY-SA 4.0).

 

Vecka 20 2020

Här är en liten samling mynt med anknytning till Sigtuna. De är alla daterade till 900-talets slut och 1000-talets början.

De två fyrkantiga mynten med obegriplig text är ett par av de få Olof Skötkonungspenningar som hittats i Sigtuna. De kommer från samma plats, kvarteret Ödåker. Även myntet längst upp är ett Olofsmynt. På det står OLOF REX SWEVO, Olof svearnas konung.

Det lilla myntet till vänster är präglat under kung Anund Jakob, Olofs son som efterträdde sin far 1022. Nedanför ligger ett besynnerligt myntliknande föremål av försilvrad koppar med runskrift: BURN – Björn. Vem Björn var vet vi inte och varför myntet gjordes vet vi inte heller. Om det nu ens är ett mynt, eller en slags medalj eller rent av en förfalskning gjord av någon rival till kung Olof? Det är ett mystiskt föremål.

Nere till höger ligger en av förlagorna till Olof Skötkonungs mynt, ett engelskt ”Long Cross”-mynt. De kallas så för att de har ett stort kors på baksidan, precis som olofsmyntet intill. På det står EÐELRED REX ANGLO, Ethelred anglernas konung, och det är präglat i London under myntmästaren Godwine. Hans namn finns också på flera av Olofs sigtunamynt. Det lite besynnerliga är att även detta är funnet i kvarteret Ödåker, tillsammans med de två fyrkantiga mynten.

Gemensamt för dem är den spretiga frisyren på kungabilderna, ”mohikanfrillan”. Förutom på Anundsmyntet, där kungen istället bär en spetsig hjälm. Det myntet är tydligt inspirerat av den dansk-engelske kung Knut den stores (1016–1035) ”Pointed Helmet”-mynt. Engelsk myntning var den dominerande förebilden i 1000-talets sigtunamynting.

Fotot är taget av Mikael Agaton.

 

Vecka 19 2020

Vi har gott om fynd av amforakeramik från Medelhavet i Sigtuna. Det är vi ganska unika för i Skandinavien. Amfororna tillverkades en gång i keramikverkstäder på öar i Egeiska havet och vid Marmarasjön.

Men hur kom de till Sigtuna? Vi kan anta att de fraktats fyllda med vin eller olja med båt över Svarta havet och upp över floden Dnjepr förbi Kiev, som Sigtuna hade goda kontakter med på 1000-talet. Därefter har de skeppats ut genom Finska viken och in i Östersjön.

Här är vår kanske mest spännande amforaskärva, med en förenklad bild av en dykande falk inristad. Symbolen fanns i olika varianter i de rurikska furstarnas personliga vapen, den ryska dynasti som enligt traditionen skall ha grundats på 800-talet av vikingaprinsen Rurik från Svealand.

Amforan, eller innehållet i den, har alltså varit knutet till Kievrikets furstehus! Kanske har dess ursprungsdestination varit Kiev, så kanske märktes den upp redan nere i Bysans. Eller har amforans innehåll varit en gåva från fursten själv till kungen i Sigtuna, och fått sitt märke inristat i Kiev? ”Här, Olof, får du en fin flaska vin av mej”. Här finns tusen trådar för fantasin att rycka i!

Myntbilden upptill visar storfurst Jaroslav den vises vapen, den furste som Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig med år 1019. Den dykande falken ingår idag i Ukrainas statsvapen.

 

Vecka 18 2020

Nu blir det kemilektion! Den här fula keramikplattan, fem centimeter bred, är faktiskt använd i vad som anses vara mänsklighetens äldsta kända kemiska analysmetod.

Metoden kallas ”kupellation” och kom till redan långt före vår tideräknings början, när man utvann silver ur blymalm. Silver finns ofta i blyförekomster och för att frigöra det utnyttjades metallernas olika egenskaper. De flesta metaller reagerar med syre, till exempel bly och koppar som då blir bly- och kopparoxid. Ädelmetallerna silver, guld och platina reagerar däremot inte alls så. De förblir rena hur mycket syre de än utsätts för.

Genom att smälta blymalm och blåsa syre över upptäckte man att blyet blev till smält blyoxid som flöt åt sidorna, medan silvret separerades ut och kunde tas tillvara. Samma metod används vid analys av utblandat silver – silver i mynt och smycken är ju oftast blandat med koppar. Man vägde ett litet prov av det orena silvret, kupellerade med bly så att kopparn försvann, och vägde den renade silverbiten igen efteråt. Då fick man reda på silverhalten.

I Sigtuna är de här keramikplattorna vanligast runt år 1000 – en tid då det fanns mycket silver i Skandinavien efter plundringar i England. Det var då kung Olof gjorde mynt i Sigtuna. Sedan finns ännu en period då de var vanliga, i en silversmedja från slutet av 1100-talet. Den smedjan var troligen knuten till kung Knut Erikssons myntning.

 

Vecka 17 2020

Kärleken till sitt hem. Detta är en husmodell av Drakegården på Stora gatan 33 i Sigtuna. Modellen är gjord av Arvid Drake(född 1876) och uppvuxen i Drakegården. Som 25-åring fick Arvid arbete vid Kungliga järnvägsstyrelsen i Stockholm och flyttade till storstaden. Men han kom ständigt tillbaka till sitt barndomshem och sin hemstad. Arvid var en ihärdig amatörfotograf på sin fritid. Tack vare honom finns en otrolig dokumentation av Drakegården och Sigtuna med omnejd. Sigtuna museum har många av Arvids fotografier i sina samlingar. Arvid satte själv ihop en hel bok om gården som han gav namnet Hemmaboken, den tillhör nu hans ättlingar. I den finns en skriftlig kärleksförklaring till huset på sju sidor, många fotografier och teckningar av huset i stort och i detaljnivå.

Arvids kärlek till sitt hem ses också i denna modell som han tillverkade 1910. Modellen är en skattkista. Huset går att lyfta av och i sockeln finns Arvids ritningar till modellen, en brandstege samt tapetrester från det riktiga huset.

Modellen och mer om det som hänt i huset finns att titta på och läsa om i Sigtunahistorier Drakegården.

 

Vecka 16 2020

Här är ett fruset ögonblick från 1200-talet. Bilden föreställer en halv degel där den sista droppen smält brons stelnat vid mynningen när smeden sist tömde den. Den lilla bilden, fotograferad av Erika Åberg, visar hur det ser ut när smält silver hälls från en degel till en gjutform.

En degel är alltså en liten kopp av keramik att smälta metall eller glas i. Deglar kan vara stora också. Gjuter du kyrkklockor eller turbiner till jetmotorer behöver du rejäla deglar som rymmer tiotals liter. Men de medeltida guldsmedernas deglar var oftast gjorda för mindre än en deciliter metall.

Smyckegjutningen i det tidigmedeltida Sigtuna var knappast intensiv, i alla fall om vi jämför med föregångaren Birka där man massproducerade smycken på 800-talet. I Sigtuna göts det litet då och då på 1000-talet. Den enda specialiserade silversmedja vi känner till fanns vid Stora gatan i kvarteret Trädgårdsmästaren vid århundradets mitt. Men någon massproduktion som i Birka har vi inte funnit spår efter. Olika tider har olika seder.

Det är spännande med föremål som tiden frusit i. Det är charmen med arkeologi.

 

Vecka 15 2020

Sigtuna museum & Art önskar alla en Glad Påsk med detta så kallade uppståndelseägg tillverkat i glaserad keramik.

Det tillverkades i Kievtrakten i nuvarande Ukraina och flera liknande har hittats vid arkeologiska utgrävningar på svenska fyndorter med kulturlager daterade till sen vikingatid och medeltid. Sigtuna är en av dessa platser och här har hittats flera. Just det här ägget är daterat till 1100-talet och visas i Sigtuna museums utställning.

Uppståndelseäggen är i håliga och har en liten kula i mitten som rasslar när man skakar på det. Kulan symboliserar livets frö, återfödelse och Jesu återuppståndelse. Ägget har fortfarande ett starkt symbolvärde i den kristna traditionen.

Men dekorerade ägg är en förkristen företeelse som har funnits till exempel i både det antika Rom och i Persien. Och i Kievtrakten kan traditionen att dekorera ägg härledas till dyrkan av den förkristna givmilda solguden Dažbog. När kristendomen spreds överfördes traditionen på den återuppståndne Kristus.

Än idag är man speciellt duktig på att dekorera påskägg i Ukraina, och traditionen kallas ”pysanka”.

 

Vecka 14 2020

Vikingatiden var färggrann, det vet vi. Men det finns inte så mycket kvar av allt det granna på föremålen från den tiden. I Köpingsviks kyrka på Öland finns runstenar som har originalfärg bevarad eftersom de legat inomhus sedan medeltiden. De är målade i rött, vitt och svart.

De mest lättillgängliga färgerna var röd järnockra, rödorange blymönja, blyvitt och lampsvart som framställts av sot. Det finns också spår av dyra importerade färger, som röd cinnober på en runsten från Spånga kyrka och gul arseniksulfid på en trädetalj från en stavkyrka från Hørning i Danmark, daterad till ungefär 1060.

Vi har inget bevarat måleri från Sigtuna, men den här träpanelen antyder indirekt att den kan ha varit målad. Den har en mönsterslinga som är inristad med en knivspets, så svagt att den inte kan vara annat än en skiss – rimligen en skiss för bemålning. Rekonstruktionen till höger ger en vink om vad som kan hända med vikingatiden om vi leker lite med tidevarvets vanligaste färger.

Vad panelen varit för något vet vi inte. Kanske en möbeldetalj eller en inredningsdetalj? Den kommer från utgrävningen vid Gröna ladan i kvarteret Professorn 1999.

 

Vecka 13 2020

Den största myntskatten från Sigtuna stad hittades i kvarteret Professorn 1999. I ett hus från tidigt 1000-tal fanns en klump mynt som konservatorn fick stort besvär med att ta isär. Troligen hade skatten legat förpackad. Emballaget var borta sedan länge men mynten låg fortfarande snyggt staplade.

Klumpen innehöll 156 mynt. De kom från Tyskland, Böhmen, Italien och England, men de allra flesta var tyska. Det yngsta myntet var italienskt och daterat till 1027.

Trots att skatten är samtida med Anund Jakobs myntningsperiod fanns inte ett enda sigtunamynt, och det förbryllade forskarna litet. Kanske har mynten kommit hit förpackade som de påträffades och genast gömts undan vid ankomsten?

På bilden ser du klumpen som den såg ut då den hittades och ett tyskt mynt präglat under kejsarna Otto II/Otto III eller den senares förmyndare kejsarinnan Adelheid, samt ett engelskt präglat under Knut den Store – notera den spetsiga hjälmen på kungaporträttet. Bilderna är tagna av Arkeologiska forskninglaboratoriet.

Du kan läsa mer om skatten här om du vill.

 

Vecka 12 2020

Eftersom vi börjat bearbeta 1999 års utgrävning i kvarteret Professorn, har vi fått skäl att åter se lite extra på fynden. Det händer saker i snabb takt nu, när fräscha ögon ser på fynd som ingen detaljstuderat de sista femton åren.

I ett fyndrikt hus från sent 900-tal dök ett engelskt ethelredmynt och den här lilla kollektionen upp. Det du ser på bilden togs in som en enda fyndpost som blev katalogiserad som ”föremål”, men nu har vi blivit varse vad föremålen faktiskt är för något!

Det är en amulettring med minst åtta små torshammare av järn, troligen finns rester av en järnring inne i rostklumpen, samt en kedja och ett löst eldstålshänge av mässing. Till det kommer ett fragment av en ringbrynja som du ser upptill i bilden.

Amulettringen är ett ovanligt fynd för att vara från en boplats, som regel brukar de hittas i gravar. Fyndet är en spännande spegling av brytningstiden mellan hedniskt och kristet i det äldsta Sigtuna, och det mångdubblar i ett slag antalet torshammare som vi funnit i staden.

Håll utkik! Det kommer säkert att komma flera överraskningar från den här utgrävningen, som till och med förbluffar oss här på museet!

 

Vecka 11 2020

Arbetet med att sammanställa rapporten från den stora utgrävningen i kvarteret Professorn år 1999 har nu sparkat igång. Sedan månadens början arbetar tre projektanställda arkeologer året ut, tack vare fondmedel från Berit Wallenbergs Stiftelse.

Här är ett första ”aha!” som dök upp redan under den första veckans arbete – vi tror det är ett litet fragment av en stående varptyngd vävstol från 900-talets slut! Stycket bör vara en liten del av den stående konstruktionen, med jämnt placerade genomgående hål.

Stolpen kan nog tyckas vek, men den har också krympt rejält då huset med vävstolen brunnit ned. Fragmentet består helt och hållet av skört träkol. Denna vävstol har dock knappast varit lika stadig som den på teckningen, som är uppbyggd av två stadiga trädstammar.

I resterna av huset fanns två små gropar med ungefär 80 centimeters mellanrum som vi tolkar som spår där stolparna stått mot golvet. Som ni ser är fragmentet både smuligt och smutsigt. Det valdes aldrig ut till konservering, rimligen på grund av det dåliga skicket. Konservering är dyrt, och det var många föremål som skulle trängas inom budgeten.

 

Vecka 10 2020

Den här veckan fortsätter vi på temat vikingatida vardagsgraffiti. Det här är ett av våra mest spännande ristade ben, som hittades vid utgrävningen ovanför Gröna ladan i kvarteret Professorn 1999-2000.

På den ena sidan tronar ett präktigt långskepp i all sin glans, med litet svajig form men vi känner ändå genast igen det som en klinkbyggd båt. Stävarna är litet besynnerliga med sin V-form. De liknar inte stävarna på andra skeppsristningar.

På den andra sidan finner vi inte mindre än fyra skeppsstävar. Två av dem är skissartade och dolda bakom bilder som vi inte vet hur vi skall tolka. Djuret i mitten – är det en fågel, fisk eller mittemellan? En bäver eller en delfin eller en haj?

Och den besynnerliga julgranslika figuren till höger – den kan tolkas på tusen olika sätt. Är det en mast med ett segel eller en skeppsstäv med åror? Om den är det senare skulle bilden med sitt frontperspektiv vara ganska revolutionerande, i en tid då det mesta – både folk och fä och annat – tecknades från sidan, i profil.

Benet är daterat till 1000-talets början. Teckningarna är gjorda av Uaininn O’Meadhra, och du kan läsa mera om ristningarna i Situne Dei.

 

Vecka 9 2020

All dekor är inte mästerlig, somlig dekor är naiv men personlig. Vi har många småföremål med enkla ristningar på i Sigtuna: kammar, sländtrissor och många bennålar.

Långt ifrån alla var lika drivna som hantverkarna i verkstäderna, och alla var inte heller lika drivna som den person som hastigt skissade ett djur i urnesstil på den stora dräktnålen till höger. Det är det djuret du ser renritat på teckningen upptill i bilden.

Nej, de flesta var nog som folk är mest när det gäller att rita. De små ornamenten som ristats med knivspets är ofta både kantiga och barnsliga. Men det är inte det viktiga. Det viktiga har varit att göra föremålet till sitt, och att markera detta.

Av alla sådana personliga skisser är kanske den finaste vår vikingatida kam med Kristusfigur på, med utsträckta armar och gloria. Även om den ser barnslig och beskedlig ut, nästan som ett lindebarn, är den inte bara en enkel ägarmarkering. Den är också ett kraftfullt statement i den brytningstid som det tidiga Sigtuna befann sig mitt i.

Renritningen av urnesdjuret är gjord av Uaininn O’Meadhra.

 

Vecka 8 2020

Eftersom vi visade guldfiligranhänget från kvarteret Tryckaren för några veckor sedan, passar vi också på att visa patrisen från samma plats. Den skvallrar om samma danska högreståndsursprung som hänget.

En patris är ett underlag för tillverkning av smycken av tunt guld eller silver. Den är en form som anger dekoren i stora drag, och när dekorskissen är överförd till föremålet kan guldsmeden gå vidare och utveckla mönstret med filigranteknik och göra det strängt taget hur elegant som helst. Ett av de elegantare exemplen på sådana runda spännen finns i den danska Hiddenseeskatten: https://en.wikipedia.org/wiki/Hiddensee_treasure

Patriser av samma typ har hittats på ett par ställen i Uppland, men framför allt i Sydskandinavien. Det största fyndet består av 42 stycken(!) som en gång tappats i vattnet i hamnen i vikingastaden Hedeby. I Borgeby i Skåne har man funnit en gjutform för en likande patris. Dateringarna ligger generellt i sent 900-tal.

Våra fynds starka anknytning till den danske kungen Harald Blåtand, både guldfiligranhänget och patrisen, är kittlande. Vad den egentligen berättar i detalj kommer forskningen att fortsätta att diskutera länge än.

Fotot är taget av Gabriel Hildebrand

 

Vecka 7 2020

Det var ett tag sedan vi visade något av trä här, så det är nog dags. Här är ett av våra finaste små träföremål. Det är ett skaft, troligen till en sked, med en vackert skuren flätornamentik.

Vad man inte ser uppifrån, det ser man från sidan. I änden avslutas skaftet nämligen av ett litet drakhuvud. Diskret utfört och utan ögon, men med ornament över pannan och med en omisskännligt rytande liten mun.

Skaftet är hittat i Sigtunas allra djupaste lager, från den äldsta sigtunatiden vid slutet av 900-talet. Äkta vikingahantverk således, och fört till staden av dess tidigaste inbyggare. Eller också är det tillverkat på plats.

 

Vecka 6 2020

Hur gjorde egentligen runstensmästarna? Högg de på fri hand, eller gjorde de en skiss först?

Det verkar ju rimligt att de skissade upp vad som skulle huggas först, för överblickens och helhetens skull. Som vilken konstnär som helst skulle ha gjort. Det här fragmentet visar att åtminstone en Sigtunamästare har gjort så, vid 1000-talets mitt.

Stenen är ett litet fragment, troligen av ett gravmonument som aldrig blev färdigt, och den har en grund ristning – ett övertygande spår av runristarens arbetsmetod. Fragmentet kommer från ett hus som avlöste Kung Olofs mynthus i kvarteret Urmakaren. I närheten tycks ha funnits en stenhuggarhytta under 1000-talets slut, knuten till kyrkomiljön på museets tomt.

Just den här röda sandstenen, som brutits på holmarna nere i Södra Björkfjärden i Mälaren, användes ofta i Sigtuna till gravmonument och kyrkliga inventarier. Det finns en artikel av forskaren Cecilia Ljung om det, för den som är nyfiken.

 

Vecka 5 2020

De här föremålen är isläggar, mellanfotsben av häst som bearbetats så att de kan sättas under skorna och åka på isen med. Det finns även små isläggar av fårben som passar barnstorlekar, och mellanstora av koben.

Traditionen att åka islägg sträcker sig ned i sen stenålder och ända upp i modern tid. Isläggsåkandet var till exempel fortfarande vid liv bland estlandssvenskar på Stora och Lilla Rågö på 1920-talet.

Att åka islägg är litet knepigt, de vet de som försökt. Man kan inte göra skär som när man åker vanliga skridskor, utan man får hålla fötterna stilla och staka sig fram med en eller två stavar istället, som när man åker skidor.

Den här vintern verkar bli ganska isfattig här i Mellansverige, så det blir nog inte aktuellt med något isläggsåkande i år.

Vill du läsa mer om isläggar i Birka och i Sigtuna, finns en forskningsrapport som kan laddas ned här.

 

Vecka 4 2020

Får vi presentera det läckraste bling-bling som hittats i Sigtuna? Det här kommer från kvarteret Tryckaren i centrala staden. Det är ett litet guldhänge, ett par centimeter brett, med ett stiliserat djurhuvud i filigranteknik. Vi kan se dess glosögda blick nedtill.

Vad som är intressantast med hänget, förutom det påkostade utförandet, är själva stilen. Den går ihop med stilen i en berömd tysk vikingaskatt, Hiddenseeskatten, som bestod av ett knappt tjugotal hängen och spännen om sammantaget 600 gram guld. Allt i samma stil som i vårt smycke.

Skatten är daterad till sent 900-tal, och skatt såväl som stil brukar knytas till den danske kungen Harald Blåtand. Från kvarteret Tryckaren har vi också en patris i snarlik stil, ett redskap att tillverka runda spännen med, som också är knuten till Danmark och Harald Blåtands tid. Så, vad är det vi har här? Spår efter besök av danska hovguldsmeder i det allra tidigaste Sigtuna?

Hänget finns hos Historiska museet i Stockholm. Fotot är taget av Gabriel Hildebrand.

 

Vecka 3 2020

Och vad är det här då? En låda chips? Nej inte riktigt, men nästan. Det är en talande bild av intensiteten i kammakeriet i Sigtuna under 1100-talet. Sådana här huggspån av älghorn kan man skotta med spade ur decimetertjocka lager längs Stora gatan, åtminstone vid kvarteren Trädgårdsmästaren och Professorn.

Spånen är avfall som blivit till då hantverkarna huggit till älghornen till passande bitar att göra kammar av, bitar som sedan sågats till den form som önskats. Bara från kvarteret Professorn 1, vid Gröna Ladan, har vi tagit tillvara närmare ett och ett halvt ton hantverksavfall från horn- och benhantverk. Då kan var och en förstå omfånget av kamproduktionen!

Kammar har tillverkats alltifrån stadens grundläggande, men vi ser en markant ökning under 1100-talet, då tillverkningen i hög utsträckning skett i små hantverksbodar nära gatan. Det verkar som om var och varannan tomtägare hade kammakare i sin tjänst då, åtminstone under intensiva perioder.

Det är också under denna tid ett merkantilt tänkande så smått börjar få fäste. Sigtuna omtalas ofta som en handelsstad, men var knappast grundad som en sådan. Det tycks vara först under 1100-talet som ett medeltida marknadstänkande börjar växa fram, med hantverksproduktion för avsalu.

 

Vecka 2 2020

Denna veckas föremål är ett enkelt ting, men ändå ståtligt i allt det enkla och vardagliga. Det är ett handtag av järn till ett större kärl, troligen till en laggad hink eller till en gryta som hängt över elden.

Att en hink är ”laggad” innebär att den är tillverkad på samma vis som tunnor, det vill säga att ett flertal stående bräder – stavar – bundits ihop med ett antal tunnband av metall eller trä.

Vårt handtag är elegant smitt och ämnet böjts till krokar vid sidorna. Det har också vridits i spiral för den dekorativa effektens skull, förutom på mitten där det är slätt för att det skulle ligga bekvämt i handen. Man har funnit ett flertal sådana här på Birka, ett av dem sitter fortfarande monterat vid sin gryta av täljsten.

Handtaget, som är 34 centimeter brett, kommer från en tidig fas i Sigtunas historia, troligen från slutet av 900-talet eller strax därefter.

 

Vecka 1 2020

Träbiten på bilden ser inte mycket ut för världen, men det är inte lätt att se snygg ut när man suttit 900 år i ett bjälkhål i en stenmur högt uppe i ett torn. Trots sitt luggslitna yttre är det en bit ädelt trä – det är en rest av bjälklaget till den översta tornvåningen i S:t Pers ruin i Sigtuna. Den plockades ut under höstens renovering.

Två prover har nyss skickats till Lunds universitet för årsringsdatering. Årsringsdatering stödjer sig på att år med olika väder ger olika tillväxt i trädens årsringar. Med tillräckligt många ringar bevarade, kan sekvensen av oliktjocka ringar jämföras mot tidigare upprättade kurvor med känd ålder, och det går i många fall att bestämma på året när ett träd huggits ned även om det hände för 1000 år sedan eller mer.

Det här kan bli värdefullt, eftersom vi inte har några absoluta uppgifter om hur gammal kyrkan egentligen är. Den är hittills endast daterad utifrån arkitekturhistoriska jämförelser. Ibland har den daterats till efter år 1100, ibland före.

Har vi nu tur har vi en exaktare datering av slutförandet av det mäktiga tornet innan det nya året är slut. Om årsringarna på proverna nu räcker till för det. Det lär visa sig.

 

Vecka 52 2019

Förra året visade vi upp tomtens grötsked i mellandagarna. Här är tomtens kåsa, som han förlorade i Sigtuna någon gång mellan år 980 och 1030.

Med den drack han vatten ur bäckar på sina resor, använde till att vattna sina renar och smånissar, och det var säkert den han tog fram när det vankades glögg i gårdarna. Eller mjöd i alla fall, som var mera vanligt på den tiden.

Vi har haft den i våra samlingar sedan vi hittade den i kvarteret Professorn för 20 år sedan. Vid juletid brukar tomten komma förbi och banka på museets dörrar för att få den tillbaka. Då brukar vi släcka lyset och låtsas att vi inte är hemma, för vad skall en tomte med en trasig kåsa till? Då är den mera värd i våra samlingar, tänker vi.

Se där, nu fick arkeologen chansen att ljuga litet den här julen med. Vi vet väl inte sjutton vems kåsa det här har varit. Men att den är 1000 år gammal, det är dagsens sanning!

 

Vecka 51 2019

Så här veckan före jul brukar arkeologen ljuga ihop en riktigt fet skröna om tomtar och troll, men så blir det inte i år. Vi får se om det kanske blir några härliga överdrifter i mellandagarna istället, men vi lovar inget.

Nej, istället visar vi upp litet historiskt julpynt ur samlingarna. Det här är några julgransprydnader av sockermassa från åren runt 1900. De har tillhört fröken Sofia Söderhjelm, som flyttade in i Lindgården i kvarteret Snickaren kring år 1930, där hon bodde fram till 1950-talet.

Vi ser en tupp, ett får, en lyra och en rosa lilja. Lyran är märkt med årtalet 1911 och den lilla karamellen med änglabokmärket är märkt med året 1897 på baksidan.

 

Vecka 50 2019

Året kryper mot sitt slut och vi avslutar det försiktigtvis med att hitta ett nytt runben. Det är ganska typiskt för våra gäckande Sigtunasamlingar!

Eller ben och ben – det är väl snarast ett ”runhorn” detta – en bortkastad bit älghorn från 1000- eller 1100-talets kamverkstäder, i det här fallet från kvarteret Tryckaren strax väster om museet. Det är hittat redan 1928 då man grävde för att bygga apoteket, men det har visst lyckats gömma sig ända sedan dess.

Den här veckan satt vi och redigerade bilder som togs för ett par år sedan för att lägga in dem i databasen (http://emuseum.sigtuna.se) och där, i bildbehandlingsprogrammet, uppenbarar sig plötsligt runorna O och T. Präktigt stora.

Man kan undra vad OT står för. Det betyder nog varken Oliver Twist eller ”oxidationstal”, så mycket är vi säkra på. Vi får se om runexpertisen kan leverera en tolkning, och avgöra om texten är äkta. Det händer att folk är klåfingriga och ritar egna ristningar. Det har vi sett exempel på förr.

 

Vecka 49 2019

Det här halsbandet är ihopsatt av glaspärlor från en mängd olika platser i Sigtuna, för att ingå i museets basutställning för 40 år sedan. Normalt då man gör så här gör man en liten karta över föremålen och deras fyndnummer, så att det skall vara lätt att lägga dem tillbaka på sina platser när de tas ut ur utställningen igen.

Till de här pärlorna gjordes ingen karta. Så hur bär vi oss då åt för att hitta rätt? Jo förr i tiden, för hundra år sedan och faktiskt ända in på 1970-talet, tog man sig tid att måla nummer på alla föremål. Precis som på de tre små glasföremål du ser i förstoring upptill. Minsta lilla fragment fick otroligt små siffror målade på sig med fin pensel, ibland bara någon millimeter höga.

Alla pärlorna i det här halsbandet har lyckligtvis sådana siffror. Ibland kan färgen vara sliten, så det är svårt att se om till exempel trean i 836 verkligen är en trea och inte en åtta eller en nia. Men då är det bara att göra en snabb sökning i den digitala databasen, så ser vi att av 836, 886 och 896 är det faktiskt bara fynd nummer 836 som är en glaspärla. Och så var den hemma igen!

Trots dagens snabba och effektiva digitala teknik inser vi att det fanns ett väldigt värde i all omsorg som lades på föremålen på den tiden då klockan verkar ha gått litet långsammare och man tog sig både tid – och råd – att måla pyttesiffror på tusentals små skärvor i samlingen!

 

Vecka 48 2019

Denna veckas föremål är en repris. Vi visade ett liknande 2016, men de här sakerna är så spännande att de förtjänar att synas litet extra. Det är ett litet fragment av en slipad platta av grekisk porfyrit.

Grekisk porfyrit är en grön vulkanisk sten som var populär i pelare och golvplattor i romerska palats. De tyska städerna Köln och Trier grundades av romarna och många av dess palats och badinrättningar smyckades med stenen. Då talar vi om det första århundradet, för 2000 år sedan.

Under tidig medeltid, när palatsen varit övergivna i århundraden, började stenarna spridas som altarstenar i Nordeuropa. De sattes i bärbara altaren att ställa kalk och oblattallrik på vid mässan. Kompletta sådana finns i Tyskland och vi har också en enkel variant funnen i Hedareds stavkyrka i Västergötland, där stenen ligger infälld i ett rektangulärt trästycke.

I Sigtuna har vi funnit ett tiotal stenar som kan ha fungerat som hemaltaren när mässan firades i 1000-talets hemmiljöer, innan det fanns någon organiserad kyrka i staden.

Det är en lång väg för en sten att färdas från ett stenbrott på Peloponnesos till ett golv i ett badhus i Köln och sedan vidare till hallen på en stadsgård i Sigtuna. Den resan tog nära 1000 år!

 

Vecka 47 2019

Vi hade nyligen arkeologen Inger Zachrisson och etnologen Katarina Ågren på besök i magasinet. De spanade efter föremål som kan härledas till samisk tradition.

Det visade sig att inget är självklart. Vi har ju ett drygt tjugotal flätverksornerade hornskedar eller spatlar i samlingarna, av en typ som också finns på Birka och som ibland försiktigtvis knutits till samisk hantverkstradition. Vi har till exempel gjort så i vår utställning.

Utan tvekan kan senvikingatida mönsterslingor ibland se ”samiska” ut för våra ögon, men det är svårt att sätta fingret på när egentligen den samiska traditionen gjort de här ornamenten till sina. Det tycks osäkert att det skulle ha skett så tidigt som under 900–1100-tal.

Några saker höjde dock ögonbrynen på våra gästande forskare – skeden nedtill på bilden där dekoren avviker i stil, och våra unikt tidiga flätade korgarbeten från slutet av 900-talet. De senare bedömdes vara av finskt ursprung.

 

Vecka 46 2019

Hösten 1995 gjordes ett spännande fynd i kvarteret Professorn. Vid Sigtunas vikingatida strandzon på vad som en gång varit två till tre meters vattendjup hittades ett hundratal pärlor av karneol, glas med guldfolie och guldfiligran, samt ett par stora fingerringar av guld.

Små skatter helt enkelt. Pärlorna låg i små samlingar inte långt ifrån varandra, som om de en gång varit uppträdda på halsband, och ringarna låg alldeles i närheten.

Det är svårt att tro att allt detta dyrbara skulle vara något som någon slarvat bort, så en tolkning blev att de små skatterna offrats av sjöfarande vid framkomsten till Sigtuna efter dramatiska sjöresor, i tacksamhet över att ha anlänt välbehållna. Men vi vet inget säkert.

Vi brukar kalla ringen ”Haraldsringen” efter den norske kungen Harald Hårdråde, som skall ha kommit med sina skepp till Sigtuna efter en resa från Ryssland ungefär år 1045. Kom till museet och titta, pärlorna och ringen ligger i utställningen!

 

Vecka 45 2019

De bästa utgrävningarna görs i museernas magasin. Arkeologen Olof Heimer, som hjälpt oss att fotografera föremål en tid, uppmärksammade än en gång denna sanning i förra veckan.

Vid en större utgrävning 1976 för utvidgning av vårdhemmet Humlegården hittades detta föremål och registrerades som ett kopparbleck. Dock skrevs texten ”mynt?” in som en anmärkning, men sedan tycks ingen ha fäst så mycket avseende vid det.

Idag står dock klart att det verkligen är ett mynt, och ganska fint fast det är slitet. Det är ett bysantinskt ”kristusmynt” från perioden sent 900-tal till tidigt 1100-tal. På den hårt slitna framsidan anas en bröstbild av Kristus med en svag gloria runt huvudet, och på baksidan finns texten +IhSЧS / XPISTЧS / bASILЄЧ / bASILЄ – Jesus Kristus, Konungars Konung.

Så, vi fick oss ännu ett bysantinskt mynt till vår kännedom, som letat sig från Konstantinopel via Svarta havet och de ryska floderna ända till Sigtuna. Ordentligt slitet men fint ändå!

 

Vecka 44 2019

Vi har visat en del mynt under hösten. För några veckor sedan visade vi ett par med probermärken, som man hackat med kniv för att bedöma silvrets kvalitet utifrån färgen. Nu fortsätter vi ett steg till på det spåret.

Ett av järnålderns vanligaste fynd är hängbrynen – små brynen av skiffer. För ett par år sedan presenterade den tjeckiske forskaren Martin Ježek en ny tolkning av dessa. De skulle snarare vara proberstenar, som man skrapat ädelmetall mot och bedömt kvaliteten utifrån färgen på skrapmärket.

Ježek har analyserat brynen från Birkas gravar, och funnit att överväldigande många verkligen har rester efter lätta skrapmärken som innehåller guld och silver. Det fanns en lång europeisk tradition, ända sedan bronsåldern, att lägga ned proberstenar i gravar. I Skandinavien levde den kvar ända in i vikingatid, enligt forskaren.

Om detta stämmer måste vi omvärdera många av våra brynen, och förstå att de berättar en helt annan historia än vi trott. Anknytningen till forntidens värdering av ädelmetaller är en spännande tolkning som vidgar våra vyer en hel del.

 

Vecka 43 2019

Här är ett mynt från Orienten igen, ett av ett tiotal som vi har från Sigtuna.

Just det här är intressant eftersom det sätter fokus på hur länge föremål kunde vara i bruk innan de kasserades eller slarvades bort.

Myntet är slaget i Samarkand under emiren Isma’il ibn Ahmad under perioden 295–301 efter hijra, det vill säga mellan 912 och 919 enligt västerländsk tideräkning. Sedan har det färdats till Skandinavien där det förgyllts och förvandlats till smycke någon gång under vikingatidens lopp. Som smycke har det använts ända in i medeltid innan det hamnat i jorden, så sent som mellan 1200 och 1230, då redan 300 år gammalt.

Det ger litet perspektiv på problematiken med datering av kulturlager och forntida gravar efter föremålen som finns i dem. Vi måste ha i beräkningen att vissa föremål kan ha varit använda lång tid. Ett enda ensamt föremål ger ingen säker datering.

 

Vecka 42 2019

Den här veckan presenterar vi en vild spekulation. Eller inte så vild när allt kommer omkring, kanske, men likväl en spekulation.

Här har vi två delar av horn till ett svärdsfäste. Svärdsknappen är funnen i sållmassor från grävningar inför bygget av Humlegårdens vårdhem 1960. Parerstången är funnen vid utgrävningar i anslutning till en utvidgning av samma vårdhem år 1976.

Vi har inte exakt koll på var i schakten de båda är funna, men de kommer från platser mycket nära varandra. Och faktum är att vi har väldigt få delar av vikingatida svärd från Sigtuna. Detta gör sannolikheten att just de här två kommer från samma svärd hyfsat trovärdig.

Den enkla odekorerade och lätt rundade formgivningen är densamma, både på knapp och parerstång.

 

Vecka 41 2019

Veckans föremål började som en bildgåta i sociala medier. Vi hade ingen aning vad detta var för något.

Föremålet består av ett kort skaft av horn, eller möjligen valben, med en dekorerad yta av brons i ena änden. Denna är fastsatt i skaftet med en genomgående nit som är säkrad med en stor rund nitbricka på motstående sida.

För sin storlek, 27 millimeter hög och lika stor i diameter, är föremålet förhållandevis tungt – 25 gram. Kanske är det valben i föremålet. Valben har en högre täthet och tyngd än annat benmaterial.

Våra gissningar stod mellan en sigillstamp, en vikt, eller en spelpjäs. Till slut kom vi tipsvägen fram till att det är en irisk spelpjäs från vikingatid. Liknande har påträffats i Dublin, och de har en spetsig peg nedtill som passar i hålen i hnefatafl-spelbräden av en typ som också påträffats på Irland. På vår pjäs är peggen avbruten. Det är en irisk hnefatafl-kung!

Den är funnen i kvarteret Trädgårdsmästaren och daterat till perioden 1050–75.

 

Vecka 40 2019

Sigtuna var från början en kristen stad där kristen gravsed iakttogs. Det kristna begravningsskicket skilde sig från det tidigare hedniska i att man inte längre kremerade de döda och att de inte längre fick med sig några gåvor. Till himlen får man ju ändå inte ta något med sig.

Dock fanns det övergångsvariationer under 1000-talets första hälft. Den döde kanske fick med sig en kniv eller ett mynt. Men inte mer än så.

En grav skiljer sig dock från alla andra gravar vi grävt ut, och det är en kvinnograv som fick namnet ”Slavias grav” vid utgrävningen. ”Slavia” fick faktiskt med sig sina smycken på vandringen till den andra sidan. Det beror på att hon nog var inflyttad till staden. Hennes seder blev respekterade vid begravningen.

De smycken hon fick med sig var de två tinningringarna, som slaviska kvinnor bar vid tinningen i sina huvudkläden, samt sitt kuriska armband. Kurland ligger i nuvarande Lettland, så det är inte helt klart om ”Slavia” var av slaviskt ursprung eller baltiskt.

Bilden är tagen av Gabriel Hildebrand.

 

Vecka 39 2019

Både smyckesilver och myntsilver blandas som regel ut med koppar, som gör silvret hårt och tåligt. En klassisk smyckestandard med tusenåriga anor är sterlingsilver, med 92,5% silverhalt.

I myntningens idé ingick att myntherren kunde tjäna en hacka för egen del, genom att göra nya myntupplagor med jämna mellanrum och dra in tidigare upplagor från marknaden. De gamla mynten fick växlas in mot den nya upplagan, penning för penning, med skillnaden att det var lite mindre silver i de nya mynten. Silveröverskottet från inväxlingen tog myntherren hand om. Den norske kung Harald Hårdråde (1045–1066) är känd för att ha dragit ned silverhalten i sina mynt ända till 33%.

På vikingatiden hade både hantverkare och affärsmän god koll på silverkvalitéerna. Man skilde på brennt eller skírt silfr – raffinerat silver; finsilver – samt bleikr silfr, blá silfr och grá silfr – blekt, blått och grått silver. Allteftersom det blandas ut försvinner finsilvrets varma färgton och övergår till blå- och gråaktigt. För att avgöra kvaliteten vid affärer var det vanligt att göra små hack med en knivsudd på mynten och bedöma silvrets färg med tränade ögon. Bilden visar ett tyskt 1000-talsmynt och ett opräglat myntämne med sådana så kallade ”peck marks”, funna på gravgården i kvarteret Nunnan.

 

Vecka 38 2019

Under 800- och 900-talen flödade Östersjöområdet över av orientaliskt silver. Vikingafärder längs den ryska floden Volga till marknader vid Kaspiska havet tog hit så mycket mynt att vi fortfarande kan finna skatter med östligt silver i svensk jord. Särskilt Gotland är rikt på skattgömmor.

Från mitten av 900-talet avtog införseln. Det finns flera förklaringar, bland annat politiska. Skandinaver kunde inte längre handla med folken vid Volgas mynning. Vi ser också att silvret i mynten blev sämre än tidigare och den försämringen kan också ha spelat roll. Från att ha varit nästan rent silver började det blandas ut med allt mera koppar.

Det här är ett av de yngre islamska mynten vi har, en dirhem slagen i nuvarande Tasjkent i Uzbekistan mellan åren 978 och 982. Man ser på färgen att silverhalten är låg. Jämför med lystern hos det äldre myntet av finsilver uppe till höger. Det är också mycket tunnare i godset än tidigare mynt. Det märks att det snålats med silver vid tillverkningen.

Myntet hittades på 1930-talet vid en utgrävning som sträckte sig från Stora torget till S:t Lars ruin. Det är ett av ett tiotal islamska mynt som hittats i Sigtuna.

 

Vecka 37 2019

Vi vädrar nog vårt lull-lull alldeles för sällan. Ni vet, guld och sånt. Delvis beror det nog på att vi har så litet att vi nästan glömmer att vi överhuvudtaget har något.

Sedan är ju inte allt det som glimmar guld, heller. Det är det här lilla emaljcloisonnéarbetet ett bra exempel på. Det är jättelitet guld i det. Det fina är istället kombinationen med glaset och den lilla fyrklöverformade blomman mot den smaragdgröna bakgrunden. Och att den är så liten. Bara 6–7 millimeter i diameter.

Smyckedetaljen hittades i ett hus från 1175–1200 i kvarteret Trädgårdsmästaren, på en tomt som huserade en rik juvelerarverksamhet i hundratalet år, och kanske tillverkning av myntstampar för kung Knut Eriksson.

Men den är knappast gjord där. Den kommer från medelhavsområdet och representerar en högt driven bysantinsk eller italiensk juvelerarkonst.

 

Vecka 36 2019

Trä är ju väldigt trevligt, så vi tar fram ett träföremål den här veckan med. Ett ordentligt fat den här gången, eller en skål. Halv visserligen, men fin.

Det är inte så vanligt att finna 1000- och 1100-talens husgeråd av trä så intakta, och vi är kanske inte alltid beredda på att de skall vara så här delikata i formen heller? Formgivningen skulle lika gärna kunna passa en designad skål fylld med äpplen och bananer på ett vardagsrumsbord i Märsta år 2019!

Men nu är den här skålen faktiskt senvikingatida eller tidigmedeltida. Diametern är 42 centimeter och tjockleken ungefär 2 till 2,5 centimeter. Som så många andra av våra unika träföremål kommer kärlet från utgrävningen i kvarteret Professorn 1999–2000.

 

Vecka 35 2019

Här är något ganska ordentligt fint, fast det kanske inte ser så ut vid första anblicken. Det är två väskbyglar av trä från 1000-talet. Väskan har varit ganska stor, nästan 50 cm bred, och byglarna har suttit upptill på ömse sidor om öppningen.

Liknande väskbyglar har hittats på Birka och i Hedeby, den stora vikingastaden i nordligaste Tyskland. Birkabyglarna är något mindre medan de från Hedeby närmar sig våra storleksmässigt.

I några av hålen sitter fortfarande rester av väskan kvar. Den verkar ha varit vävd av ganska grovt växtfiber. Byglarna kommer från kvarteret Professorn, vid Gröna ladan, där de hittades 2000.

 

Vecka 34 2019

Förra veckan visade vi en stylus att skriva på vaxtavlor med, från kung Olofs mynthus. Den här veckan visar vi en till.

Den är litet speciell, på två sätt. Dels för att det finns en nästan likadan som är av samma storleksordning och med djurhuvud i änden precis som denna. Dels för att den har varit skild från sitt fyndnummer i nära trettio år, och på så sätt förlorat uppgifterna om exakt var den hittats.

En av arbetsuppgifterna i ett museimagasin är just att klura ut sådana här problem, och föra hemlösa föremål tillbaka till sina sammanhang. I synnerhet i samband med magasinsflytten 2014 har vi haft många sådana ärenden att ta hand om, eftersom flytten åtföljdes av ett väldigt uppordningsarbete.

Och den här är ett av de senaste ärendena. Sedan förra veckan vet vi att den hittats i kvarteret Trädgårdsmästaren, i resterna av ett bostadshus från perioden 985–1000, den allra tidigaste fasen i Sigtunas historia. Och den har äntligen fått sitt fyndnummer tillbaka.

 

Vecka 33 2019

Här är litet lull-lull från Kung Olofs mynthus från början av 1000-talet.

I mitten ligger en vacker stylus, ett skrivstift att skriva på vaxtavlor med. Ett praktiskt sätt att föra anteckningar på. När anteckningen var inaktuell suddades texten enkelt ut och tavlan var klar för nya noteringar. Vaxtavlor har använts på det viset sedan antiken.

Det är inte konstigt att en stylus dyker upp just i myntverkstaden, som bör ha varit en lärd miljö där man både kunde skriva och räkna. Men det är inte bara där de finns i Sigtuna. Vår föremålsdatabas har ett sjuttiotal registrerade och de dyker upp på flera platser. De allra flesta finns dock i den centrala staden som kanske varit litet mera gräddhylla än utkantskvarteren.

I Ryssland och på de brittiska öarna finns tavlor som fortfarande har bevarat vax med nära tusenårig skrift i.

 

Vecka 32 2019

Är det här en bit av en mast till ett vikingaskepp? Stocken på bilden hittades 1923 nedanför vikingatidens vattenlinje i kvarteret Kammakaren, men det finns väldigt lite dokumentation om den. Fyndet hanterades inte särskilt väl utan fick självtorka utan att ha tvättats av först. Det är därför det spruckit och har en grå färg av intorkad lera.

Stocken antogs vara ett mastfragment vid påträffandet, kanske på grund av det avlånga hålet upptill. Det skulle kunnat ha varit en så kallad húnbora, hålet upptill på masten där fallet löpte, det rep som rå och segel hissades med.

Den lilla trissan intill är associerad till det antagna mastfragmentet, och beskrivs som en del av ett block. Den registrerades under samma fyndnummer, men vi vet inte alls i vilken position sakerna låg i förhållande till varann då de hittades.

Många frågetecken, men spännande! Vad tror du?

 

Vecka 31 2019

Här är ett av de finaste träföremål vi har. Det är ett snidat djurhuvud som liknar en simfågels med nacktofs, litet som en vigg, men den har också en utpräglad nosflik som hos senvikingatida runstensdjur.

Det har tolkats som en möjlig käppkrycka, det vill säga själva handtaget till en käpp. En väldigt elegant käpp att spatsera Stora gatan fram med, i så fall.

Den är försiktigtvis daterad till sent 1000-tal eller 1100-tal, men huvudets typ placerar den vid 1000-talets mitt enligt runstenskronologin. Det har noterats att nosfliken är av en typ som endast verkar finnas på runstenar som ristats av runstensmästarna Fot och Visäte, bägge verksamma i Sigtunas omgivningar vid denna tid.

Fick man fantisera tänkte man nog att ”tänk om det är någon av de två mästarnas käpp vi hittat!” Och fantisera får man så klart.

 

Vecka 30 2019

Här kommer sommarens sista mussla från oss. Den kallas målarmussla och finns bland annat i Mälaren.

Den äkta målarmusslan, Unio pictorum, heter så därför att den har använts till att blanda färg i. Det kan man förstå – musselskal är ju alldeles utmärkta färgkoppar.

Just de här, som nog är av arten spetsig målarmussla och från slutet av 1000-talet, kommer från utgrävningarna i kvarteren Trädgårdsmästaren och Professorn där det gjordes flera fynd med anknytning till skrivkunnighet och kyrklig bildning.

Kan vi tänka oss en grupp skrivare i det tidigmedeltida Sigtuna? Och kanske till och med bokmålare, illuminatörer, noggranna hantverkare som målade vackra bilder, anfanger och vinjetter i kyrkliga manuskript på pergament?

Det är lätt att se inre bilder då fantasin drar iväg med en, men det här känns inte som en alltigenom otänkbar fantasi. Inte i Sigtuna.

 

Vecka 29 2019

Ännu en mussla! Ett ostronskal! Vi har ett par sådana från Sigtunas kulturlager, och man kan undra över vilka omständigheter de kommit hit.

Det är ju knepigt detta med musslor som livsmedel. När de dör blir de snabbt dåliga och orsakar riktigt elaka matförgiftningar. Om de här ostronen kommit till östra Svealand för att ätas, skulle de således ha behövt hållas vid liv ända från västkusten, några veckors resa till sjöss, hela vägen via Öresund och in i Östersjön.

Inte omöjligt, så klart, men då pratar vi om medeltida lyxkonsumtion av den mera avancerade sorten. Och kunde man på 1600-talet så kunde man nog på 1100-talet.

 

Vecka 28 2019

Vi spinner vidare på temat exotiska mollusker. Det här är snäckskal av den stora kammusslan. Den förekommer i Atlanten, från den Norska kusten och hela vägen ned till Kanarieöarna.

Underarten pilgrimsmussla kallas så därför att den symboliserade aposteln Jakob och därför blev ett pilgrimsmärke som togs hem av de som vallfärdade till hans grav i Santiago de Compostela i Spanien, en av Europas viktigaste vallfartsorter.

Att några skal av musslan faktiskt funnit vägen ända till Sigtuna, hänger sannolikt samman med att medeltida sigtunabor vallfärdat till Santiago och därefter återvänt hem. En fantastisk bedrift, det är ju en lång väg att gå. Wikipedia berättar:

”Man fick ett pilgrimspass med sig från den lokale prästen, ungefär som en identitetshandling för att bevisa att man var en äkta pilgrim och inte en allmän lösdrivare. Mot uppvisande av pilgrimspass kunde pilgrimen få mat och härbärge på olika pilgrimshärbärgen som snart uppstod längs de viktigaste pilgrimslederna. Att ge husrum åt en pilgrim var en kristen plikt.”

 

Vecka 27 2019

Det här är en kaurisnäcka från kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna, daterad till perioden 1030–1050. Snäckan är ett exotiskt fynd som inte är unikt för Sigtuna, de finns i Birka och på Gotland också, men den tillför ett spännande perspektiv till vikingatidens långväga kontaktnät. Myntkabinettet skriver:

”En av världens viktigaste och vanligaste valutor var kaurisnäckan. Den har använts i Kina, Indien, Sydostasien, Oceanien och Afrika. Namnet kauri kommer från språken hindi och urdu. Snäckorna användes både som prydnad och valuta. De träddes ofta på snören för att enklare kunna räknas och transporteras. Kaurisnäckan finns omtalad som valuta i Kina mer än tusen år f. Kr. Små kaurisnäckor av brons var bland de första kinesiska mynten. Tecknet för kaurisnäcka kom att beteckna pengar i det kinesiska skriftspråket.”

Du kan läsa mera om kaurisnäckor här.

 

Vecka 26 2019

Här är ett stycke blyinfattat glas. Det är inköpt ”på auktion efter Haglund”, året obekant, och skall ”enligt påskrift” komma från Mariakyrkan i Sigtuna.

Dominikankonventet och dess kyrka anlades på 1230-talet. Kyrkan invigdes 1247 men stod inte färdig förrän kring 1255. Om ungefär 15 år kommer vi således att kunna fira 800-årsminnet av konventets och kyrkans grundande.

Vid Gustav Vasas reformation kom Mariakyrkan att få stå kvar som församlingskyrka. Dominikanernas konvent, däremot, gick ett brutalt öde till mötes. Det revs ned till grunden och14 000 tegelstenar skall ha skeppats från staden för att återanvändas i Venngarns och Svartsjö slott.

Idag finns en läspulpet från konventet bevarad på Historiska i Stockholm, samt ett antal böcker hos Universitetsbiblioteket i Uppsala.

 

Vecka 25 2019

Så var det midsommartid igen, och det är lätt att halka in på tanken att vilja visa ett föremål som anknyter till årstiden.

Midsommar, blomning, prunkande växtlighet, fruktbarhet, fruktsamhet… Lite ägg kanske? Uppståndelseägg? Nej, de tillhör nog mera påsken och den tredje dagen.

Vad kan vi då erbjuda? Några äggskal? Just de här skalen kommer från kvarteren Trädgårdsmästaren och Professorn, och de hålls fortfarande ihop av skalmembranen, hinnorna på insidan av skalet. Utgrävningarna har visst brakat rakt in i hönshusen!

Så, årets midsomriga fynd blev nog ganska fula föremål. Även om vi måhända bör skänka mer vördnad än att kalla dem fula, åt äggskalen från slutet av 900-talet.

 

Vecka 24 2019

Det här keramikkärlet, som nästan ser ut som ett modernt designat kärl med sin dramatiskt feta glasyr, visades analogt på biblioteket som veckans föremål för fem år sedan. Nu får det göra en digital vända också.

Kärlet är en degel för smältning av glas. Vi vet ännu inte så mycket om hur glashantverket gestaltat sig i Sigtuna. Vi har länge förstått att det funnits, men först på senare år har vi kunnat identifiera rester av ugnar och deglar som man smält glaset i.

De typer av glas som användes smälte vid 800-900 grader och uppåt. Man kan ha tillverkat pärlor och kanske sländtrissor och spelpjäser. Glas var ett dyrt material, och troligen lika statusladdat som ädelmetaller.

Degeln är 950 år gammal och helt komplett. Den innehåller tjocka skikt av glas som runnit som stearin nedför degelns utsidor. Inuti kan man se hur man hällt ur den sista slatten hett glas den sista gången degeln användes. Det har runnit ungefär som seg knäck innan det stelnat.

 

Vecka 23 2019

Den här lilla båten har inte fått vara Veckans föremål förrän nu. Man kan undra litet varför, eftersom den är ett så fint fynd i all sin skraltighet.

Den är en liten leksaksbåt, täljd ur ett trästycke, ungefär 16 centimeter lång. Den har tillverkats av någon som var väl förtrogen med båtars konstruktion och funktion. Skrovformen är delikat och undertill löper en väl markerad köl.

Leksaker från vikingatid är inte så vanliga. I Sigtuna har vi en möjlig leksaksyxa av horn, som var veckans föremål i vecka 45 2016. Dessutom har vi ungefär 200 vinare eller ”snurreben” från staden – ben som snurrades uppträdda på tråd så att det brummade om dem.

Från Birka finns en fin leksaksanka av horn, och från Trondheim finns leksakssvärd och andra träleksaker bevarade. Ungar har alltid lekt, också i tidevarv då de förväntades vara vuxna tidigt.

Bilderna är tagna av Gabriel Hildebrand, som tagit många fina fotografier av våra föremål.

 

Vecka 22 2019

Före 1920-talet hade Sigtunas kvarter inga namn, förutom de tre storkvarteren Västra kvarteret, Stadskvarteret och Malmkvarteret. Därunder fanns en nummerindelning av fastigheterna – Stadskvarteret 1, Stadskvarteret 2 och så vidare.

Då kvarteren skulle få egna namn satte sig stadens kloka och slog samman sina huvuden. Man tog fasta på sådant som utmärkte kvarteren, ofta med avstamp i tidens Sigtunaarkeologi. Ett exempel är kvarteret Kammakaren som fick sitt namn för att man hittat mycket kammakeriavfall där.

Man tog också fasta på utmärkande personer som ägde fastigheterna. Trädgårdsmästare Hahnes tomt fick till exempel sätta namn på kvarteret Trädgårdsmästaren.

Ibland tröt fantasin, eller också fick herrarna i sig litet för mycket punsch och blev på skämthumör. Som med kvarteret där vinbutiken låg – vad skulle man döpa det till? Jo, det fick helt enkelt namn efter Ödåkra akvavit!

Buteljerna på bilden togs tillvara vid en utgrävning just i kvarteret Ödåker, 2004.

 

Vecka 21 2019

Det brann ofta i de medeltida trästäderna. I Sigtuna blev husen i genomsnitt inte mera än 20–30 år gamla. De flesta hus tycks ha avslutat sina existenser i bränder.

Öppna eldar i spisarna och brännbara byggnadsmaterial som trä och vass, samt bebyggelsens täthet, bäddade för ständigt återkommande katastrofer. Brann ett hus tog det gärna med sig granntomten i elden också.

Att det här lilla svarvade locket bevarats beror faktiskt på en eldsvåda. Det är helt förvandlat till kol eftersom det legat i en del av branden där tillgången på syre varit snål. Locket har kolats på samma vis som kol tillverkas i kolmilor.

Hade det inte hänt hade locket ruttnat bort med tiden, men träkol ruttnar inte. Att tacka en brandkatastrof för att vi har det kvar är kanske magstarkt, men det är i alla fall ett nästan rörande vackert litet lock från perioden 1030–1050.

 

Vecka 20 2019

Hur är det med båtfynd i Sigtuna. Båten var ju ändå medeltidens effektivaste transportmedel, så vi måste väl ha massor av lämningar?

Nja, inte riktigt. Vi kan varken presentera något Osebergsskepp eller ens peka ut var någon centralhamn legat. Det kanske inte fanns någon? Alla tomter som vände bakänden mot stranden avslutades med en brygga, och det kanske räckte? Det har hittats ett par vaga antydningar till stenskoningar som kan ha varit kajer, men de är funna i så små titthål i marken att det är svårt att få en helhetsbild.

Däremot finns massor av små båtfragment uppe på tomterna. Båtnitar av järn finner vi överallt, liksom små stumpar av bordläggning, årtullar och även ett par fragment av åror. Möjligen kan gamla uttjänta båtar ha huggits upp till bränsle att värma husen med. Virke var en bristvara i det avskogade omlandet.

Den här bottenstocken som suttit på tvärs inuti en båt vet vi inte varifrån i staden den kommer, men den är ett av de finaste båtfragment vi har. Den har fortfarande kvar en träplugg, en dymling, som fäst den vid bordläggningen.

 

Vecka 19 2019

Vi har en knapp handfull runben från Sigtuna där gamla seder möter kristendomen. Ett par har varit uppe här tidigare, och här är ännu ett.

På den sida som syns på bilden är skrivet med kvistrunor, krypterade lönnrunor; ”Tyd du runorna” – en inte alldeles ovanlig uppmaning på runben. På den andra sidan står: ”Crux(?), Jesus, Jesus, Jesus! Kalkens väktare(?), Jesus, Jesus, Jesus!(?)”.

Texten skall kanske inte ses som en bön utan mera som en besvärjelse, med uppradandet av laddade religiösa motiv – korset; crux; och kalken; nattvardskalken. Kort sagt en traditionell besvärjelse, men uppbyggd med kristna motiv istället för hedniska.

Benet är funnet i kvarteret Guldet 1982, och är daterat till 1100- eller 1200-talet. Man undrar hur tidens präster såg på utövandet av den här sortens folktro.

 

Vecka 18 2019

Och vad är detta för en charmlös brun klump? Ja, för att vara en charmlös brun klump är den faktiskt ganska ädel. Klumpen är nämligen ett och ett halvt kilo bivax från slutet av 1000-talet eller 1100-talet.

Den hittades vid den stora utgrävningen mellan Gröna Ladan och Stora gatan 1999, och väckte hela grävteamets förundran. Nu visade det sig snart att fynd av detta slag inte är så unika som vi genast trodde, de finns påde på Gotland och i Lund. Vax är en fettprodukt som är väldigt beständig över tid. Se på den övre bilden – materialet har fortfarande en ”vaxig” struktur och är vackert gult under den smutsbruna ytan.

Vax var en användbar produkt, både i flera hantverk och vid tillverkning av vaxljus. Det senare kan ha varit viktigt i den tidigt kristna staden Sigtuna med alla sina kyrkor. Nordiskt bivax var internationellt eftertraktat redan under vikingatågens tid på 800- och 900-talen, och var en av de produkter som såldes i österled.

 

Vecka 17 2019

Vi visade nyligen en fin gjutform för ett hängsmycke här. Nu visar vi två gjutformar till. Om den förra var en gjutformarnas eleganta sportbil är de här dock mera som ett par mullrande traktorer.

De här enkla sandstensformarna hör nämligen till silversmidets grovgöra. De är till för att gjuta metalltackor med. Inte särskilt stora, upp till någon centimeter breda bara.

Det är en dimension som är ganska vanlig hos silvertackor i vikingatida skattfynd. Analyser har också visat att bägge formarna använts just vid gjutning av silvertackor. Det skedde i en smedja i kvarteret Humlegården strax före år 1000.

Antingen har man smält om större mängder silver till standardiserade enheter, eller också har man använt formarna till att hälla av smält metall som blivit kvar i degeln efter att man gjutit silversmycken. Än idag använder silversmeder liknande formar i ungefär samma storlek, men av järn.

 

Vecka 16 2019

Varför finns det romerska bronsmynt i västra delen av Sigtuna stad? Här är ännu en fråga som ger myror i huvudet.

Dessa är funna vid grävning 1924. De är daterade till århundradeskiftet 200–300 och de är alla präglade i Alexandria, under kejsarna Diocletianus, Maximianus Herculius och Licinius I.

De borde inte alls finnas här. Sigtuna är inte så gammalt. Eller pågick det något för oss okänt i grannskapet redan vid den tiden?

Två forskningsprojekt berör just nu frågorna med grejor som egentligen är för tidiga för Sigtuna – ett projekt finansierat av Statens Forskningsråd och en masteruppsats vid Stockholms universitet.

Vi kanske får se en lösning på knepigheterna snart?

 

Vecka 15 2019

Här är en gjutform av kalksten. Den ena halvan är funnen ”utanför Hahnes staket” på Stora gatan vid nuvarande kvarteret Trädgårdsmästaren, den andra är funnen vid ”Brobergs skoaffär”, möjligen vid Stora gatan 46.

De är hittade i anslutning till en stor vattenledningsgrävning 1925, men inköpta från privatpersoner. En mängd fynd inlöstes av museet i anslutning till den här utgrävningen. Folk hittade saker i sållhögarna på kvällarna och gick till museet dagen efter och fick en slant för dem. Också ett slags arkeologi!

Gjutformen har använts vid tillverkning av ett hängsmycke med en bild av en stor kyrkokupol på ena sidan och tre korsprydda kyrktorn på den andra. Man kan undra vad symbolerna stått för.

Motivet med kyrkorna går igen på en blyplomb från 1200-talet som hittades i kvarteret Trädgårdsmästaren 1988. Den ligger till vänster på bilden. Var de tre kyrkorna en symbol för staden Sigtuna?

Vi vet inte, men motivet är så spännande att det fick bli symbol för museet i många år.

 

Vecka 14 2019

Många av våra föremål har lämnats in av privatpersoner, saker som kommit fram vid trädgårdsarbete. I synnerhet under museets första decennier lämnades en väldig massa saker in på det viset.

Här är en inlämning som fått ligga kvar i det kuvert där de lades 1969 i väntan på registrering. Det är spännande, eftersom emballaget i sig nästan är intressantare än själva mynten, som kanske inte ens är mynt utan runda brickor av järn.

Kuvertet är ett gammalt officiellt kuvert för Sigtuna Fornhem, som museet hette fram till 1970-talet. Det är ett ganska vackert stycke historia.

”Else” på anteckningsbladet, det är Else Nordahl som var museets intendent mellan 1966 och 1974. Hon gjorde flera viktiga arkeologiska undersökningar i staden. Till exempel utgrävningen inför utvidgningen av museet 1963.

Precis som på Strindbergs halva ark papper, finns en del historia i ett gammalt kuvert och en minnesanteckning som i vanliga fall skulle ha slängts bort.

 

Vecka 13 2019

Åter en sväng till de konstiga sakernas museum!

Den övre saken är inte så väldigt konstig. Det är ett mycket charmigt beslag av horn med två kopparnitar. Formen är tydlig – det är en borg, om än med ett avbrutet torn. Dateringen är osäker, den kan komma från vilket århundrade som helst efter 1200. Någon som sett något liknande någon annanstans?

Den nedre saken är desto konstigare. Den är registrerad som en nål av horn, men ser mera ut som en visare. Skulle den vara en visare till något mekaniskt är den skapligt avancerad eftersom den är så tidig, från perioden 1200-1230. Den är 6 centimeter lång.

Ideér och igenkänningar emottages tacksamt. Vi släpper diskussionen fri!

 

Vecka 12 2019

Ibland hittar saker till museet som legat glömda i byrålådor i långa tider, föremål som kan ha hittats vid trädgårdsarbete i Sigtunas rabatter.

Den här veckan kom en sådan liten samling in till oss, förvarad i en ask för en flygplansbyggsats från 1960- eller 1970-talet. På asken står prydligt präntat ”RÖR EJ” och ”STENÅLDER”. Arkiveringen röjer att det är en mycket ung person som förvaltat fynden.

Innehållet är typiska sigtunaföremål: några bitar svartgodskeramik från 1000- eller 1100-talen, en fin bennål och ett kamfragment från samma tidsperiod samt en medeltida stengodsskärva och ett skospänne av senare datum.

Vi är glada att sådana här små samlingar kommer in till oss. De kan inte sorteras in i samlingen på samma vis som utgrävningsfynd, men de blir väldigt bra referensföremål, både i forskning och i pedagogik.

Föremålen kommer nog att få ligga kvar i sin fina ask ett tag. Den är liksom en del av historien kring just den här samlingen.

 

Vecka 11 2019

När man börjar en utgrävning börjar man givetvis vid ytan. Allt annat vore jättekonstigt.

Ett problem med de ytliga jordlagren är att de ofta påverkats av sentida aktiviteter, till exempel odling. Då hamnar föremål från olika tider i oordning. Vi brukar kalla sådana lager omrörda. Omrörda lager kan inte dateras eftersom både kulturjord och föremål hamnat huller om buller.

Det är lite synd, eftersom det kan finnas fina saker även i de här lagren, men som inte kan ingå i helhetsanalysen från utgrävningen eftersom de saknar datering och sammanhang.

De här sakerna kommer från de ytligaste jordlagren i kvarteret Trädgårdsmästaren. Kammarna brukar kallas sammansatta dubbelkammar, eftersom de är ihopsatta av flera delar som hålls ihop av fastnitade benskenor. De blev vanliga under 1200- och 1300-talen. Men det fanns också en period på 1000-talet då det gjordes liknande kammar, sådana är funna både i Lund och i Sigtuna. Tärningen kan vara gjord av valrosstand eller valrossbete.

 

Vecka 10 2019

Eftersom det nyss var fettisdag, tycker vi att det passar fint att visa en konditorimatta den här veckan.

Mattan ligger numera i salongen på Borgmästargården köptes av Sigtuna stads siste borgmästare Gustaf Dahl. Den har enligt uppgift kommit från ett konditori som drevs i det hus som kallades Palmegården och som låg vid Stora torget.

Huset brann ner i januari 1939, en händelse som följdes av en omtalad rättslig prövning om anlagd mordbrand och förskingring. Ingen mindre än borgmästare Dahl själv agerade åklagare vid rättegången. Idag står tegelhuset med banken och folktandvården på platsen.

Tyvärr vet vi inte vem som formgett mattan men den kan möjligen ha varit specialbeställd för konditoriet, med tanke på det giffelliknande mönstret i väven.

 

Vecka 9 2019

Här är ännu ett litet under från Sigtuna, ett stycke fruset ögonblick. Det är ett ryskt-bysantinskt kors som fortfarande ligger inlindat i sin kedja. Möjligen har det legat på det viset omslutet ett tyg eller instoppat i en pung av skinn då det gått förlorat.

Det är ett skapligt stort kors, 6 centimeter högt, och den grova kedjan går inte heller går av för hackor. Möjligen är den senare av silver. Den slingrar sig som en orm runt korset.

Ofta brukar vi ju tala om kvarteret Professorn, där Gröna Ladan ligger, som ett tidigt kyrkligt center eftersom där hittats så många föremål som anknyter till lärdom och prästerskap. Men det är i kvarteret Trädgårdsmästaren som de flesta av stadens kors är funna. Som regel är de importerade österifrån.

Precis som det här, som tappades bort någon gång vid 1000-talets slut.

 

Vecka 8 2019

Här är återigen en sådan sak som inte borde finnas i Sigtuna. Det är det övre skalet till en oval spännbuckla av 900-talstyp, ett spänne som var hopplöst ute under Sigtunatid. Det var ett traditionellt spänne som kvinnorna använde till att fästa hängslena i sina hängselkjolar.

Vadå? Syns inte det? Nej, såklart inte, den är fortfarande inbäddad i en smaskig skorpa av kulturlagermaterial som hålls samman av kopparoxid, så som den var då den togs upp ur jorden vid parken Trekanten 1925. Till höger syns i alla fall en ändknopp tränga fram genom skruttet.

Det skulle vara riktigt gott att göra en konserveringsinsats på den, och avlägsna skorpan så det ståtliga smycket får skina i all sin glans med sin vackra ornamentik. Vi vet dock inte hur metallen mår innanför skorpan efter nära hundra år i magasin, så vi är inte så säkra på vad vi skulle få ut av den.

Nedtill syns två liknande spännen från Birka, fotograferade av Gabriel Hildebrand/SHM/CC-BY-2.5 SE

 

Vecka 7 2019

Den här modellen är inte på långt när så gammal som de föremål brukar vara som visas här i vanliga fall. Den föreställer vattentornet i Valsta nära Märsta. På basplattan står ”Märsta vattentorn 1965”, modellen är troligen en minnesaskkopp från invigningen.

Vattentornet i Valsta är – vad törs vi kalla det? En skulpturalt utformad byggnad? Eller rent av en jättelik skulptur?

Tornet är formgivet av skulptören Göran Strååt. Av den djärva arkitekturen med de smäckra valvbågarna anar vi kanske att det är en aktiv konstnär som stått för formgivningen.

Formen är tidlös. Vi känner igen drag ända från bondestenålderns stendösar och i rummet undertill bildar pelarna ett kryssvalv likt i en medeltida kyrka.

Kommunens största konstobjekt!

 

Vecka 6 2019

Vid utgrävningen 1996 i kvarteret Professorn nedanför Lundströmska gården hittades två blysigill från 1000-talet. Det ena var bysantinskt med Johannes döparen på ena sidan och en text på den andra: ”Gud bevare Kosmas, din tjänare”. Det sigillet ligger utställt på museet.

Det andra var gammalryskt och skulle kunna föreställa David Svjatoslavitj, sonson till storfurst Jaroslav av Kiev och prinsessan Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter. Det är ganska ankommet och inte alls lika tydligt som Kosmas sigill. Därför visar vi det tillsammans med en lite tydligare teckning.

Men varför hittar man två långväga blysigill på en sigtunatomt nära den vikingatida strandlinjen? Det har spekulerats om de båda är vad som finns kvar av ett gammalt arkiv, där skrifterna gått förlorade och bara ett par av sigillen finns kvar. Tanken kunde gå bra ihop med att utgrävningen 1999 på tomten intill gav många fynd som skvallrade om prästerskap och lärdom. Det är en tilltalande hypotes, men vi vet inte.

Kosmas sigill finner du här.

 

Vecka 5 2019

De här sirliga rankorna finns på en bit av en dopfunt som är funnen på museets tomt mitt i Sigtuna.

Hantverket är ett mästerstycke i tidigromansk stil med kvardröjande element från de gamla nordiska djurstilarna, som övergavs vid 1100-talets början till förmån för den romanska kyrkokonsten.

Det är ett av tre liknande fragment av röd sandsten som påträffats i den centrala staden. De tre bitarna kommer inte från samma dopfunt, men är ändå så lika att vi kan ana att de tillverkats i samma verkstad. Eller i vart fall i samma tradition

Röd sandsten – gravmonument, större huggna stycken och små avslag – finns koncentrerat till stadens centrala del kring museets tomt. Vi kan ana att det funnits stenhuggerier här under 1000- och 1100-talen. Det är inte otänkbart att det är här dopfuntarna huggits.

 

Vecka 4 2019

Förra veckan visade vi vad som kunde vara ett skäktsvärd av valben från 1000-talets senare hälft. Den här veckan visar vi ett föremål som länge tolkats som ett vävsvärd av trä från samma tid. Det är ungefär samtida med skäktsvärdet och kommer från utgrävningen vid Gröna ladan 1999.

Föremålet är 36 centimeter långt. Vi har tidigare antagit att det använts vid vävning, då man slagit ihop inslagen i varpen. Varpen är de lodräta trådarna som sitter i vävstolen, och inslagen är det garn man för in i varpen från sidan. Inslag för inslag blir väven långsamt längre, och för att tyget skall bli tätt och fint fordras att man slår ihop det inslagna garnet med jämna mellanrum.

Men efter att föremålet diskuterats på sociala medier har funktionstolkningen ifrågasatts. Slutligen blev det uppenbart för oss vad det egentligen är för något, efter ett spektakulärt glaciärfynd i Norge sommaren 2019 då man fann en fantastiskt väl bevarad ask med skjutlock, gjord enligt samma princip som äldre tiders maskburkar och pennskrin. Vårt ”vävsvärd” är helt enkelt ett lock till en rejält stor vikingatida ask!

 

Vecka 3 2019

Det här 22 centimeter långa fragmentet hittades i schaktmassor vid en mindre grävning i kvarteret Urmakaren 2007.

Det är registrerat som ett skäktsvärd. Skäktning är ett led i beredningen av lin, då de vedartade ytlagren av linväxterna separeras från de inre fibrerna, de som sedan spinns till tråd.

Föremålet har rester av en vacker ornamentik i sen runstensstil, som daterar det till decennierna före eller kring 1100. På det viset är det intressant eftersom det kan ge en antydan om linberedning i det senvikingatida Sigtuna. Intressant är också att det verkar vara gjort av valben, och bör därför vara importerat från Norge.

Det skulle också kunna vara ett vävsvärd som använts för att slå ihop inslagen i en väv. Korta vävsvärd av trä med liknande form, använda vid bandvävning, finns från det tidigmedeltida Bergen.

 

Vecka 2 2019

Olof Skötkonungs myntning mellan 995 och 1022, den tidigaste på Svealändskt område, är förknippad med en hel del gåtor.

Till exempel var texten ofta obegriplig, bara slumpvisa krumelurer. Mynten höll heller ingen noggrant avvägd vikt. Ibland brydde man sig inte ens om att göra slantarna runda, utan klippte slarviga fyrkanter ur utvalsade silverband. Det gick fortare så, men det gjorde det ännu svårare att hålla en jämn vikt.

De här är funna på samma ställe, i kvarteret Ödåker en bit väster om museet. De är två mynt slagna med samma över- och understampar. Detta är en sällsynthet att finna eftersom det tillverkades väldigt många stampar under den tid myntningen varade.

På platsen hittades också flera andra mynt av olika nationaliteter, bland annat ett mynt slaget i London för kung Ethelred. Man kan undra vad fynden berättar för oss, med två ocirkulerade Olofsmynt från samma plats. Låg det en myntmästares verkstad eller bostad här?

De två fyrkantiga mynten och Ethelredmyntet finns utställda i vår basutställning.

 

 

Vecka 1 2019

Vi börjar det nya året med något riktigt fint – en vikingatida skinnväska med enkel geometrisk dekor.

Den är liten, bara 11 centimeter bred, och tillverkad av delikat tunt läder som tack vare konservatorns behandling fortfarande är mjukt. Kanske har den suttit fäst vid midjan i någons bälte?

Det fina med den är givetvis att den är så gammal. Den tillhör perioden 1030–1050 och är, precis som träsleven i förra veckan, hittad i kvarteret Trädgårdsmästaren mitt i Sigtuna stad.

 

Vecka 52 2018

Träskedar förknippar vi med julgröt, inte sant? Åtminstone brukar vi köra ned en träsked i grötskålen som vi sätter ut till tomten. För vi sätter väl alla ut gröt till tomten?

Den här lilla är bara 75 millimeter lång med sitt korta skaft. Den är hittad år 1929 i kvarteret Trädgårdsmästaren, där Sigtuna Läkarhus ligger idag. Hur gammal den är vet vi inte säkert, men vi vet att allt trä från den platsen tillhör lager som är äldre än 1200-tal. Den kan säkert vara senvikingatida.

Den person som ägt den har försökt dekorera den lite. Det är svårt att se vad dekoren skall föreställa. Den är valhänt och liknar mest mystiska tecken, svårtydda och hemliga. Vem vet, skeden kanske faktiskt har tillhört en tomte?

 

Vecka 51 2018

Det här är tomtens omaka skor.

Då menar vi inte den välnärde moderne jultomten i röd dräkt, S:t Nicoalus som anses bo vid Nordpolen men som i själva verket var ärkebiskop i Myra på 300-talet. Nej, vi syftar på de riktiga tomtarna, dem man satte ut gröt åt förr, så de inte skulle ställa till ofog utan fortsätta att se till att djuren hade det bra.

Wikipedia beskriver dem som ”en del av den fornnordiska religionen som kvarlevt synkretiskt med kristendomen” och noterar att S:ta Birgitta varnar för att hedra tomtegudar (tompta gudhi) i sina uppenbarelser.

De riktiga tomtarna är nästan bortglömda idag och det är väl ingen som egentligen vet om de finns längre. Ända sedan tjugotalet finns i alla fall den sist kände Sigtunatomtens stövlar i museets samlingar. Den ena med rejäl träsula och klack, den andra så reparerad att den nästan bara består av lagningar. Di var små, di gamle nissarne, så stövlarna är bara i storlek 19 ½.

Nehej. Nu ljög vi litegrann, igen, men ibland gör nog lite ljug en historia bättre.

 

Vecka 50 2018

Det här verktyget är så fantastiskt att det är ett under att det inte har fått vara veckans föremål förrän nu.

Nå. Verktyget i sig är kanske inte fantastiskt. Det är ett skavjärn som kan ha använts till urholkning av skålar och tråg, och sådana ser likadana ut än idag. Det fantastiska i det här fallet är dateringen och skicket. Det hör inte till vanligheterna att finna vikingatida eggverktyg som fortfarande har sitt skaft bevarat.

Men detta är just ett sådant – det är funnet i lager från 1000-talet i kvarteret Professorn intill Gröna ladan. Skaftet, gjort av en naturvuxen grenklyka, ser litet vekt ut. Träslaget är oklart. Jämför med föremålet i länken nedan, från tidigt i förra seklet. Likheten är klockren, inte sant?

https://digitaltmuseum.se/011023861470/skavjarn

 

Vecka 49 2018

Fram till i våras var det här bara en klump jord med gröna stänk i och små gula prickar som skvallrade om eventuell förgyllning. Det var först under konservatorns verktyg som det avslöjades vad som fanns inuti klumpen: en liturgisk – kyrklig – fingerring av förgylld mässing eller brons.

Den är lite åtgången så det är inte lätt att se direkt, men tänk att knoppen längst upp är Jungfru Marias huvud och den lilla knoppen strax nedan till höger, ovanför Marias vänsterarm, är Jesusbarnets. Då ser du att ringen är prydd med en komplett liten Mariabild! Till och med Marias fötter sticker fram längst ned. Hon bärs fram av två änglar vid sidorna. Du kan ana deras huvuden och händer.

Ringen, som är medeltida, är påträffad 1997 vid utgrävning av gravar vid S:t Lars kyrkogård under Prästgatan. Nu får den bli vår krubba inför julen.

 

Vecka 48 2018

Sigtuna museums har tagit emot en ny donation! En stilig uniformshatt, en svart bicorne eller en så kallad ”båthatt” med en rund sidenkokard i blågult med dekorativa guldbuljoner. Den har ingått i den länsmansuniform som tillhört Sigtunaborgmästaren Karl Hugo Hallerström. Han var enligt en uppgift borgmästare i Sigtuna i nära 30 år, från 1892 till1916.

En borgmästare hade ofta många uppgifter, bland annat var han både polismästare och åklagare. I museets arkiv finns en bild på Borgmästare Hallerström tillsammans med sina rådmän i rådsalen i Sigtuna Rådhus vid förra seklets början.

I donationen ingick även ett fotografi av den sittande borgmästare Hallerström iförd paraduniformen med dräktvärja och bicornen i knät. Donationen kommer från Hallerströms släktingar.

 

Vecka 47 2018

Att kalla någons framtänder ”föremål” är kanske magstarkt. Liksom att visa tandsten i superförstoring. Men de här tänderna är så spännande att de får lite dispens. De tillhör en reslig man som begravdes för 1000 år sedan på gravgården vid Götes Mack. Alla tre tänder är modifierade, men den i mitten är tydligast förändrad. Det ser ut som om den är filad.

Fenomenet är känt från andra gravar i staden och från andra platser i Skandinavien och England. Det har spekulerats i om det är sociala markeringar hos grupper av krigare, men faktum är att vi inte alls säkert vet vad det är för något. Märkena skulle också kunna vara slitspår uppkomna av någon speciell hantverkssyssla som upprepats under en följd av år.

Arkeologen Daniel Sahlén och osteologen Anna Kjellström har gjort analyser av sådana tänder med svepelektronmikroskop. En kort rapport om de analyserna finns i Situne Dei 2018.

 

Vecka 46 2018

Veckans föremål är tre ringspännen, relativt små och i ganska enkelt utförande.

Ringspännet var en av järnålderns och den tidiga medeltidens absolut vanligaste accessoarer. Det kunde vara gjutet i silver eller mässing eller smitt i järn. Det användes till att fästa ihop större tygstycken i klädedräkten, som till exempel en mantel som fästes samman i axelhöjd.

 

Vecka 45 2018

En spelpjäs, nu igen? Ja, vi visar den för att berätta litet om nyheter som svävar i luften just nu.

Efter de nya rön kring medeltida valrossjakt som beskrevs i en vetenskaplig artikel i höstas, har vi fått bättre och bättre ögon för vilka föremål som är valross och vilka som är något annat. Nästan varje gång vi drar i lådor med ben och horn dyker det upp nya föremål av valrosstand som vi inte känt till förut. Vi hittar spelpjäser, tärningar, kammar och halvfabrikat.

Det finns fortfarande frågor kring råmaterialet, och dr James Barrett från Cambridge som leder forskningsprojektet vill gärna gå vidare med analyser av våra föremål eftersom han ser en potential i Sigtunamaterialet. Det går fortfarande att tränga djupare i frågorna kring västligt och östligt ursprung. Vad kommer från Grönland och vad kommer från den europeiska ishavskusten.

Spelpjäsen, nyss identifierad som trolig valross, kommer från kvarteret St:a Gertrud, museets egen tomt. Det skojiga med den är att den ser helt nysvarvad och opolerad ut.

 

Vecka 44 2018

Veckans föremål är än en gång den prominenta sigtunavikingen, med sin toppiga hjälm med nässkydd. Den lilla skulpturen av älghorn hittades 1937. För att vara en ansiktsavbildning från 1000- eller 1100-talet är den ovanligt naturalistisk och levande, med utförligt framställd frisyr, tvinnad mustasch och en synnerligen självmedveten min.

Porträttet är så känsligt utfört att det skulle kunna föreställa en specifik person. Vem det skulle vara vet vi inte, men vissa forskare tror att det kan vara ett kungaporträtt. Uaininn O’Meadhra är en av dem. Hon snuddar försiktigt vid en möjlig identifiering efter att ha gjort en djupanalys av föremålet i en artikel i Situne Dei 2018.

 

Vecka 43 2018

Våra rusiska, eller gammalryska, miniatyryxor har varit uppe här förut. Men vi flaggar litet extra för dem eftersom Rune Edberg och Anders Söderberg berättar om dem i årets utgåva av Situne Dei.

Vi har sexton fynd av dem från Sigtuna, hela och som fragment, daterade i ett spann över 1000- och 1100-talen. En sådan koncentration funna på en enda ort är en hög siffra även internationellt.

De är alla gjutna i kopparlegering, olika varianter av brons, och aldrig större än ungefär 55 mm. Men vad har de varit för något? Amuletter? Tjänstetecken knutna till Kievfurstens hird?

 

Vecka 42 2018

Det här är sländtrissor av volhynisk skiffer. Sländtrissor användes på sländor som man spann tråd och garn med. Trissan, fäst på sländtenen, tyngde och gav ett jämnt och bra snurr till sländan. De är mycket vanliga fynd i medeltida stadsgårdsmiljöer.

Trissor av just den här röda skifferstenen importerades från stenbrott i Ovruch, strax nordväst om Kiev i nuvarande Ukraina. De finns ett fåtal av dem från Birka och de finns också på andra platser i landet. Till Sigtuna kom de framförallt under loppet av 1000- och 1100-talen.

De dyker de som regel upp i flera exemplar vid varje större utgrävning i staden. De berättar både om utbredningen av textilhantverket, som var ett viktigt hantverk, och om att det kanske låg en status i att äga en exotisk sländtrissa från Kievriket.

 

Vecka 41 2018

Här är litet nyidentifierad exotism som nyss gett sig till känna vid genomgång av gamla fynd. Föremålet är en kindtand av valross. Den spetsiga änden är roten som suttit fast i käken, och den flata åt höger är den väl slitna tuggytan.

Det var inte bara elfenbenet i valrossens betar som togs tillvara på medeltiden när skallarna levererades till Nordeuropa från jaktmarkerna kring Grönland. Även tänderna erbjöd ett vackert material, som med fördel kunde förvandlas till tärningar. Vi vet inte om tärningarna på bilden är gjorda av valrosstand, för de har aldrig analyserats. De fick vara med här för att de är fina exempel.

Tanden kommer från utgrävningen 1996 i kvarteret Professorn 4 och tärningarna från undersökningen i Professorn 2 året dessförinnan.

 

Vecka 40 2018

Hur tillverkade smeder metalltråd för tusen år sedan, och hur gör de idag? Upptill ser du två tråddragningsplattor. Det är plattor med koniska hål i, som är olika stora. Hålen i den gamla järnplattan till vänster är fulla av rost, så de syns nästan inte.

När en silversmed ville göra tråd tog han eller hon en avlång bit silver som var lite tjockare än det största hålet. Den filades spetsig så ena änden kunde träs igenom. Sedan tog smeden tag i änden med en rejäl tång, och drog silverämnet genom det trånga koniska hålet. Då blev ämnet lite smalare, och flyttades till nästa hål som var lite mindre. På det viset drogs tråden successivt tunnare och tunnare tills den var så tunn som önskat.

Dragplattan till höger är av ben. Ben är mjukare än järn och duger inte att dra silvertråd med. Däremot är tenn mjukt nog. Dragplattor av ben eller horn är en tradition känd från samiskt tennsmide, så det här kan vara ett tecken på samisk närvaro i det gamla Sigtuna.

Och hur gör man idag då? Precis likadant faktiskt, inte mycket är nytt under solen! Nedtill ser du två moderna dragplattor av stål, fotograferade av Skatebiker/public domain.

 

Vecka 39 2018

Här är vårt senaste runben, ett av våra allra minsta.

Det hittades faktiskt redan för tjugo år sedan när jord från en utgrävning sållades av allmänheten på Arkeologidagen, under handledning av arkeologer. Det uppmärksammades säkert redan då, men undgick ändå att registreras och föll i glömska.

Det blev bortglömt ända fram till i vintras då en praktikant hjälpte oss med oregistrerade fynd. Vår praktikant var dock en lågmäld och strukturerad person, så han ropade inte ut ett överlyckligt: ”kolla – ett runben!” som de flesta andra arkeologer skulle ha gjort. Han registrerade det bara i all tysthet, sakligt och ordentligt med anmärkningen ”runinskrift, knappt läslig”, och jobbade sedan vidare. Heder åt dej, för att du såg de svaga runorna!

Så glömdes benet bort ännu en gång, fram tills igår då vi studsade till vid informationen ”runinskrift” vid genomgång av listor som skall överföras till vår databas. Nu väntar vi bara på att runexperten Magnus Källström kommer över och reder ut runorna åt oss.

Under tiden brister vi ut i ett exalterat: ”kolla – ett runben!”.

 

Vecka 38 2018

Här är en typ av vikingatida hornsked som vi har hittat ganska många av i Sigtuna. De finns från andra platser runt om i landet med, bland annat från Birka.

Den översta visar hur skedarna ser ut med komplett skedblad, men den i mitten visar hur de ofta ser ut istället. Bladet ser alldeles nedskavt ut. Hade vikingarna sandpapper i gommen, eller har de skrapat skeden mot botten av grötgrytan gång på gång under många års användning?

Tittar vi närmare på bladet ser vi dock att det inte är skavt, utan att det faktiskt är tillskuret till sin nya form med kniv. Titta på närbilderna längst ned.

Så, vad berättar det här om? Har folk jämnat till gamla uttjänta grötslevar med kniv för att kunna använda dem lite till innan de kasserades, eller har de återanvänt dem när de kommit ur bruk och anpassat dem för någon sorts hantverk istället? Vi vet inte. Vet du?

 

Vecka 37 2018

Nu har vi visat fåglar två veckor i rad, och här kommer en tredje!

Det här är en väldigt enkel pippi av horn, funnen vid en större utgrävning inför fjärrvärmeinstallation som gjordes åren 1991 och 1992. Lika diskret och enkelt utformad som den är, lika undanglidande anonym ter den sig för oss. Den är inte stor, bara drygt fyra centimeter från bakkant till näbbspets, och alldeles blanksliten. Den har hållits av många nävar och fingrar..

Men den är fin. Lite rörande fin. Amulett eller leksak? Vad tror du?

 

Vecka 36 2018

Vi fortsätter på temat fåglar med en liten påfågel av bly. Den hittades vid den stora Sigtunautgrävningen 1988–90, och är daterad till perioden 1230–1260.

Arkeologiska påfåglar är inget nytt för 1200-talet. Redan i den norska båtgraven i Gokstad, från ungefär år 900, begravdes en påfågel tillsammans med sin ägare. Rimligen är den halsbrytande förekomsten av en påfågel i Norge ett uttryck för den begravdes breda kontaktnät utomlands.

I tidig kristen symbolik har påfågeln använts flitigt, som en symbol för evigt liv, uppståndelse, paradiset och Guds allseende ögon. Stjärtfjädrarna är ju fulla av ögon, så det kan man förstå.

Är vår blypåfågel importerad? Kanske, men vi saknar inte exempel på symboliken i Skandinavien heller. Den går igen i sydskandinaviska fågelfibulor och på en runsten vid Harg i Odensala finns en fågelavbildning som är svår att tolka som något annat än en påfågel.

Den kan du läsa om här om du vill: http://sigtunamuseum.se/…/…/03/Situne-dei-2014_Graeslund.pdf

 

Vecka 35 2018

Sigtuna grundades tidigast på 970-talet, ändå hittas fynd av äldre datum ibland.

Detta fågelspänne dateras till sen vendeltid, kanske uppemot 700-tal, och borde inte finnas i Sigtuna. Typen förekom på båtgravfältet i Vendel, där för övrigt en tvilling till vårt spänne hittades. De har även dykt upp på flera andra platser runt om i Skandinavien och fågelsymboliken förekommer också på föremål från den rika 600-talsbåtgraven vid Sutton Hoo i England. Inom arkeologin brukar vi lite informellt kalla typen för ”Vendelkråka”.

Vårt spänne är påträffat vid trädgårdsarbete i kvarteret Borgaren 1933, och vi vet inte hur djupt ned i lagren det kröp fram. Ofta brukar sådana ”alltför tidiga” avvikelser förklaras med att det är gamla föremål som kanske kommit hit i någon hantverkares metallförråd under sigtunatid.

Det kan dock finnas anledning att fundera litet extra kring dem. Om det funnits en viss aktivitet på platsen före 970 – vilket inte är helt orimligt med tanke på det strategiska läget vid farleden mot Uppsala – kan spåren ha sopats bort av senare aktiviteter och vara svåra att fånga.

 

Vecka 34 2018

Våra föremåls identiteter förändras lite ibland, beroende på vilka forskare som råkar få syn på dem. I tisdags hade vi besök av professor Joanita Vroom vid Leidens universitet i Holland. Joanita är expert på medelhavskeramik och hon ville se vår keramik från Medelhavet och Orienten.

Efter det besöket har våra fynd av amforakeramik – vars mängd förvånade henne – fått lite tydligare identiteter. De kommer från ön Ganos i Marmarasjön i Bysans själva hjärta i nuvarande Turkiet, och från den grekiska staden Chalkis på ön Euboia/Evia i Egeiska havet.

Joanita kunde till och med referera till de verkstäder på Euboia som tillverkat dem, eftersom hon själv grävt ut dessa, och hon var lite paff att plötsligt sitta uppe i Skandinavien med krukskärvor från samma verkstäder i handen!

Marmara-amfororna, som till exempel handtaget på bilden, är daterade till 1000-tal och de Egeiska, det stora ljusare stycket, till 1100- och 1200-talen. De har förts hit över Svarta havet via de ryska floderna till Östersjön och Mälaren. En skaplig resa!

 

Vecka 33 2018

Veckans föremål är en hel kollektion lull-lull, det mesta från en märkvärdig juvelerarverkstad som låg vid nuvarande Nicolai gränd i hundra år, på 1100- och 1200-talet. Ni ser en keramikdegel för smältning av ädelmetaller, oslipad bergkristall och en jätteliten slipad sådan, samt slipade gula och gröna stenar som dock inte har säker anknytning till just den här verkstaden.

På platsen utfördes avancerat hantverk, som raffinering av ädelmetaller för att göra dem så rena som möjligt, slipning av kristall, kanske glashantverk samt tillverkning av myntstampar till kung Knut Erikssons myntning. Det var vanligt att det var just guldsmeder som fick sådana uppdrag, och som rekryterades som myntmästare till mynthusen.

Det var också i den här miljön som det berömda ”kungabenet” hittades – runbenet där någon lovprisar kungens generositet.

En fantasikittlande miljö, inte sant? Och väldigt lik 1000-talsmiljön i kung Olofs mynthus, där högstatushantverk blandades med myntstampstillverkning. Den här något yngre hantverksgården råkar bara vara lite mindre känd.

 

Vecka 32 2018

Nu har vi ägnat oss åt konstiga föremål i några veckor. Får vi sticka emellan med ett par fula föremål också? Som ser så tråkiga ut att man undrar varför man ens plockar upp dem ur jorden?

Det här är bottenskållor av slagg. De bildas i botten av ässjan, härden där järnet hettas upp när man smider. Slaggen består av överskottsämnen, bland annat kiseloxid som kommer från malmen som järnet gjorts av. Den välvda underdelen av skållorna har fått sin form av själva ässjans botten.

Vi kan faktiskt få reda på en del om medeltidens smide genom att studera de här smälta klumparna. Vi ser skillnad mellan primärsmide – utsmidning av nytillverkat ämnesjärn – och sekundärsmide, lokalt föremålssmide. Primärskållorna är ofta kompakta och stora, upp till ett par decimeter, medan sekundärskållorna ibland bara är några centimeter stora.

I Sigtuna var smidet ganska lågintensivt under 1000- och 1100-talen. Det var nog mest husbehovssmide man ägnade sig åt. Under 1200-talet ökade det dramatiskt, bland annat i en smedja nära nuvarande Lilla Torget där bottenskållorna var så stora att där nog skett en intensiv bearbetning av färsk järnråvara. Mitt inne i stan!

 

Vecka 31 2018

De konstiga föremålens museum 5.

Älghorn, femton centimeter långt, registrerat som ”halvfabrikat”. Det kan man nog hålla med om, för grejen är inte färdig på långa vägar.

Men vad var det någon tänkt att göra, en dag i början av 1100-talet? Och varför gav någon upp efter att ha karvat sig så djupt ned i det hårda hornet?

 

Vecka 30 2018

De konstiga föremålens museum 4.

Här är ett av de knäppare föremålen vi har registrerade. Någon har skjutit fast två kotor över ett revben. Det ser ganska groteskt ut.

En illustration till uttrycket ”Man skall inte leka med maten”? Är det vad som hänt, att någon har lekt med maten en kväll på 1000-talet?

 

Vecka 29 2018

De konstiga föremålens museum 3.

Veckans föremål är konstigt men utan att för den skull vara knasigt. Istället är det en liten delikat historia. Det är en liten nål av ben, bara 3 centimeter lång. Fint utförd och med profilerat huvud.

Men vad har man använt den till?

 

Vecka 28 2018

De konstiga föremålens museum 2.

I föremålsdatabasen är den här beskriven som ”Föremål av keramik, ihåligt i form av tillbucklad hög hatt med utvikt kant upptill”. Den är ungefär fem centimeter hög.

Men vad sjutton är det för något? Är det Skalmans hatt, från serien om Bamse?

Goda uppslag mottages tacksamt.

 

Vecka 27 2018

De konstiga föremålens museum 1.

Nu i semestertider tar vi vår folkbildande uppgift litet lättsammare och konstaterar att man inte behöver veta vad en grej är bara för att den finns i en museisamling.

De här stenarna dyker upp ibland i Sigtuna. Huggna till hyfsat rund form och sex till åtta centimeter i diameter. De kan vara gjorda i olika sorters sten. På bilden är den ena av röd sandsten och den andra av skiffer.

På utgrävningar har de ibland gått under arbetsnamnet ”bullstenar”, därför att ingen vetat vad de är för något men att de skulle vara lagom stora att grädda en vetebulle på.

”Bullstenar”? Nja. Har du en bättre idé?

 

Vecka 26 2018

Nu har vi varit så upptagna med paradisspännen, eftersom vi fick låna in det fina från Norrtil, att vi nog börjar bli lite småtrötta på vargar och hjortar.

Då är det mera fart i lejon! Vi har bara fyra–fem i samlingarna, men det är inte illa för en senvikingatida stad så långt från Afrika. Ett av dem visade vi här för några veckor sedan: det stora stenlejonet som är tillskrivet S:t Nicolai kyrka. Ett annat var uppe för två år sedan: lejonristningen på ett ben från kvarteret Urmakaren. Ett tredje är lejonet på den stora elfenbenskammen från kvarteret Trädgårdsmästaren, som finns i utställningen på museet.

Och här är ett fjärde, också på en bysantinsk elfenbenskam. Från kvarteret S:ta Gertrud, museitomten. Det har förlorat nosen, så det kanske inte är så lätt att urskilja, men det har baktassen till vänster och nosen vänd mot höger. Sådana här kammar från östra Medelhavet kom upp till Sigtuna under 1000-talets senare del.

 

Vecka 25 2018

Eftersom vi lånat det fina paradisspännet från Norrtil till vår gästmonter på museet, kan det passa fint att visa vad som finns i samlingarna i den vägen sedan tidigare.

Det är inte mycket, bara två fragment. Den avbrutna biten till vänster har ett varghuvud fastnitat. Ett vanligt motiv på dessa spännen är två vargar och två hjortar kring en brunn i spännets mitt. Så länge hjortarna dricker ur paradisets brunn är de säkra från hotande rovdjur. Det skulle kunna vara en tolkning av den tidigkristna symboliken.

Den gröna figuren till höger är just en hjort som suttit fastnitad på ett längesedan försvunnet paradisspänne. Den har varit fetare från början och haft längre ben, men den är kraftigt korroderad så den har blivit ganska tunn.

Den stora biten är också väldigt korroderad. Den är hittad i lager från 1100-talets mitt så den var över 150 år gammal när den hamnade i jorden och säkert ur mode sedan länge. Kanske har den huggits sönder för att smältas ned. Bägge fragmenten kan ha ingått i smyckesmeders metallförråd.

 

Vecka 24 2018

Här är ett glättbräde av valben. Det är ett ”strykbräde” som användes vid strykning av linne med hjälp av ett kompakt och slätt glasstycke, en glättsten.

Upptill kan ha funnits två motställda hästhuvuden, och någon gång har brädet brustit itu på mitten så vi har bara hälften kvar. Var den andra hälften tagit vägen har ingen haft en aning om, tills i våras då vi faktiskt hittade en liten bit i magasinet.

En dag råkade vi se ett fragment registrerat som ”hantverksspill”, av samma slags material och med likadan dekor av stora punktcirklar. Biten kommer ett par kvarter från Långgatan där brädet hittades. Någon har sågat till den, antagligen för att tillverka något, och det är uppenbart att det är en bit av den försvunna halvan.

 

Vecka 23 2018

I dag passar några glaspärlor bra. Den här typen har vi en dryg handfull av från Sigtuna. De är påträffade på flera ställen i staden, bland annat i mynthuset. Alla är daterade till 1000-talet.

De anses av expertisen vara av bysantinskt ursprung.

 

Vecka 22 2018

Här är ett spännande exempel på kontakter mellan Sigtuna och folken vid södra Östersjökusten, och på en sammansmältning av seder från vitt skilda håll.

Att förvara salt i behållare av urholkat horn är en slavisk tradition. Behållarna finns spridda över Centraleuropa, men möjligen var ett traditionsbärande område delar av nuvarande Holstein och Mecklenburg.

Som regel tillverkades de av kronhjortshorn. Men inte den här. Den är tillverkad av älghorn och ornamentiken visar en starkt skandinavisk påverkan, så troligen är den tillverkad i Skandinavien. Kanske i Sigtuna, rent av?

Olof Skötkonungs hustru Estrid kom från just det område i nuvarande Nordtyskland som angetts som saltbehållarnas ursprungsområde.

Litet löst har gjorts kopplingar mellan den här behållaren och henne, ett tankeexperiment som är lika bedrägligt som att knyta en guldring till prinsessan Ingegerd. Det är lösa antaganden som ingen kan bevisa. Men likväl svindlande fantasier.

 

Vecka 21 2018

Lejon har vi inte så många av i Sigtuna. Men vi har några, och det här är det största. Ett imponerande exemplar, trots att det saknar huvud.

Det är hugget i hög relief i röd sandsten, så hög relief att det nästan är en friskulptur.

Likt många andra arkitekturdetaljer av sten från staden vet vi inte var det kommer ifrån. Det finns en spekulation om att det kan ha tillhört den sedan sent 1700-tal helt försvunna ruinen av S:t Nicolai kyrka, men vi vet inget säkert.

Den röda mälarsandsten som lejonet är hugget i är intressant. Den användes intensivt i Sigtuna från 1000-talets mitt och minst 100 år framåt. Och den användes praktiskt taget uteslutande till kyrkliga föremål och kyrklig arkitektur: till exempel till gravmonument och dopfuntar.

Och till lejon, uppenbarligen.

 

Vecka 20 2018

Veckans föremål är en teaser, en förhandsvink om kommande storslagenheter.

Den kräkla, eller biskopsstav, av valrosselfenben som hittades 1993 i en grav i museets trädgård, kommer tillbaka till museet till vintern. Den har varit utlånad till Historiska museet i Stockholm en lång tid.

Efter en översyn vid leveransen lär vi få svårt att avhålla oss från att ställa ut den. Det känns som om den hör hemma i utställningen, bland de andra kyrkliga föremålen.

Om biskopen i graven vet vi inget, förutom att han var i 40-årsåldern och hade dålig hälsa. Om kräklan vet vi att typen kan peka mot de Brittiska öarna. Om gravens ålder vet vi inget säkert, men vi tror att den tillhör 1100-talets första hälft.

 

Vecka 19 2018

Den här kammen är stor som ett hus, 23 centimeter bred. En riktig skrytkam från 1000-talets första hälft. Men det är egentligen inte storleken som är spännande med den. Skrytkammar har vi många av.

Det roliga är den lilla figuren som är inristad på kammens ändplatta. Den är naiv och liknar nästan ett lindebarn. Tittar vi noga inser vi att formen runt huvudet är en gloria och att armarna är utsträckta åt sidorna. Det är en Kristusfigur!

Små enkla ristningar av det här slaget är inte helt ovanliga på kammar från Sigtuna. Vi tror att ägarna ville sätta litet personlig touch på sina saker på det viset, snabbt och enkelt med en knivsudd. Just den här ägaren ville understryka sin tro.

På många vis liknar ristningen en lika tidig Kristusfigur som finns på en gjutform som är utställd på museet. Kammen är funnen 1986 i kvarteret Kyrkolunden, nära busstationen.

 

Vecka 18 2018

Här är en förkolnad bit av ett nätflöte som fortfarande sitter fastbunden vid en rest av nätets överteln, den grövre lina som löpt längs överkanten av fisknätet. Den andra bilden visar den orediga härva som är själva nätet – flera bitar snodd lina som hör till över- respektive underteln, och finare tråd som tillhör själva nätet. Dateringen är tidigt 1100-tal.

Det ser inte mycket ut för världen med en sådan här fragil förkolnad härva, men vi kan ändå vara glada att det hus som nätet förvarades i brann ned. Annars hade nätet fortsatt att användas, slängts bort en dag och ruttnat bort. Då hade vi aldrig fått se det. Kol, däremot, ruttnar inte.

Det finns ganska gott om spår efter fiske i medeltidens Sigtuna: flöten av bark och näver, sänken av sten och möjligen också ett par fragment av pilkar för vinterfiske. Vi finner också en hel del fiskben vid utgrävningar, så vi vet att fisk har varit en viktig del i kosthållningen.

 

Vecka 17 2018

Den här veckans föremål är ett stort föremål – en hel plats! Vi besökte nyss Rävstagravfältet mellan Märsta och Sigtuna tillsammans med stadsbyggnadskontoret och landskapsarkeologen Gerhard Flink. Platsen är en av kommunens vackraste fornlämningar med hundratalet gravar och inhägnader, så kallade stensträngar, samt en väg från historisk tid som senast syns på 1912 års karta.

Den äldsta graven är från före vår tideräknings början och de yngsta är vikingatida. Gravfältet har använts i närmare 1500 år. Och ännu bättre – vi fann att där finns flera små åkerlyckor, en rejäl långhusplatå samt husgrunder till ytterligare två hus. Platsen är med andra ord en helt komplett järnåldersmiljö med bevarat gårdsläge, odlingsfält, hägnader och förfädernas gravar. Troligen har de sankängar som fanns där det nu är moderna åkrar gett gott bete åt djuren.

Området är välskött, gravarna tydliga och även stensträngarna är lättidentifierade. Allt som saknas i dagsläget är en bra skyltning. Ett utmärkt mål för en söndagsutflykt! Platsen ligger precis där Rävsta naturreservat börjar och är lätt att hitta. Både busshållplats och parkering finns.

 

Vecka 16 2018

Den här grejen är vilse i tiden. Det finns ett bakgrundsbrus bland Sigtunas fynd, med föremål som egentligen är alldeles för gamla för att finnas här. De kan ha kommit hit som arvegods eller tillhört någon smyckesmeds förråd av skrotmetall, ämnat att smältas ned till nya smycken.

Det här är just en sådan sak. Ett likarmat spänne av 800-talstyp. Bara knappt hälften är bevarat, ursprungligen har det varit 12 cm brett, och det har suttit vid halsgropen som spänne för en kjortelkrage eller en sjal. Det är funnet vid gravgården Nunnan nedanför S:t Per, men det hittades inte i en grav utan bland bebyggelse.

Ett helt identiskt spänne finns från grav 657 på Birka, en skelettgrav som grävdes ut av arkeologen Hjalmar Stolpe på 1800-talet. Birka var inte långt borta från Sigtuna. Ändå helt annorlunda och en annan, förfluten, tid.

 

Vecka 15 2018

Den här veckan har vi en bildgåta igen, utan något givet svar. För två veckor sedan var den här plankan vår enda dass-sits från 1000-talets mitt. I alla fall i några dagar tills vi kom på bättre tankar.

I sagorna från den tiden finns ganska bra beskrivningar av hur gårdarnas utedass var inrättade, men vi har inte funnit något i Sigtuna som står i samklang med berättelserna, inte ens den minsta latringrop. Folk kanske gick undan, långt ifrån bebyggelsen?

Plankan är drygt 60 centimeter bred. Den övre kanten är lätt avrundad, liksom de snedsågade sidorna. De senare verkar ha rader av spikhål eller nubbhål i sig. De två sidorna nedåt i bild är helt flata.

Ben till en mycket låg bänk? En båtdetalj? Ett dörröverstycke? Släpp fantasin fri!

 

Vecka 14 2018

Den här veckan är veckans föremål två. Vi har nyligen fått in fynden från utgrävningen vid Götes mack 2014, och detta ett par av de finaste.

Överst ser vi ett halvt svärdshjalt av brons, parerstången till ett svärd. Det har ett stort hål i ytan som är ett gjutfel. Det har dock inte hindrat att hjaltet använts, eftersom man verkar ha lagt niello i mönstret trots att gjutningen misslyckats. Niello en svart pasta av silversulfid som bränns fast i ornamenten och poleras blank. Hjaltet har troligen, på sin ålders höst, hamnat i en hantverkares förråd av metallskrot för nedsmältning.

Det andra föremålet är den lilla ansiktsmasken som vi redan tidigare visat här. Med sitt utsökta utförande och sin karaktärsfulla profil är den nog den finaste ansiktsavbildning vi har från sen vikingatid i Sigtuna. På delad första plats med den berömda Sigtunavikingen, förstås.

Bägge objekten är daterade till 1000-talets andra hälft, då gravgården på platsen förlorat sin funktion. Det är besynnerligt att man inte haft mera respekt för de begravna än att man bebyggt gravgården genast efter att den slutat användas. Bland annat anlades en verkstad där man göt små föremål av brons och silver.

 

Vecka 13 2018

Här är tre saker som är en gåta för oss alla. Vi känner till dem från Sigtuna, Novgorod och platser längs Volga, samt från den marinarkeologiska undersökningen i Birkas hamn för ett par år sedan.

Dateringen är 900-tal. De två hela föremålen på bilden är 69 och 73 millimeter i diameter. De är svarvade och det är också centrumhålen och de mindre fördjupningarna som ofta finns runt centrumhålet. Den undre har en krok av järn upptill.

I Novgorod tenderar de att vara gjorda av buxbom från Kaukasus flera hundra mil därifrån, men träslaget i våra exemplar är möjligen lokalt.

Någon som har idéer om vad det kan vara? Föremålen har en tendens att dyka upp i sammanhang knutna till sjöfart och fiske, men låt inte det begränsa fantasin.

 

Vecka 12 2018

Tillåt oss presentera en liten sensation. Ett bräde för strategispelet Hnefatafl. Tidigare har det varit registrerat som ett oidentifierat föremål, men doktoranden Andrej Grinev från Moskva gjorde oss uppmärksamma på rutmönstret som är inristat. Och visst – det är ju ett uppenbart spelbräde med 11 gånger 11 rutor!

Det finns massor av fynd av spelpjäser från järnålder och medeltid så vi vet att man spelade mycket spel. Spelbräden finns det dock betydligt färre av, från till exempel Norge och de Brittiska öarna. Nu fick vi ett till, daterat till ungefär 1050–1075.

Det är inte bara forskare som får ut resultat av att besöka vårt magasin. Vi på museet har också glädje av deras specialkunskaper. De ser saker med andra ögon, saker som vi inte kan identifiera eller sådant som vi helt enkelt har missat. Som i det här fallet. En riktigt trevlig överraskning!

 

Vecka 11 2018

Här är ännu en lovsång till vårt museimagasin som ständigt bjuder på nya överraskningar.

Den här lilla saken av kopparlegering hittades på 1920-talet och är bara registrerad som ”en knapp?” utan ytterligare kommentarer. Men både vi och ni ser ju att det är ett ansikte på ”knappen”, eller hur? En flinande figur med långa uppåtvridna mustascher. Det såg inte arkeologerna 1925.

”Knappen”, eller om det är ett bältesbeslag eller något som suttit fast på ett annat större föremål, är bara en centimeter i diameter.

Ansiktsdekorer av den här typen var inte helt ovanliga i slutet av 900-talet och på 1000-talet. Och mustascher har de nästan alla.

 

Vecka 10 2018

Här är ett viktigt redskap från det tidiga Sigtuna. I lagren från stadens första århundraden har vi funnit mängder av pincetter av kopparlegering.

De var inte bara till för att dra ut skäggstrån och plocka fästing med, utan användes även i kirurgi. Det finns flera varianter, bland annat de som är utformade för att hålla undan hudflikar vid sårbehandling och för avlägsnande av främmande föremål ur sår, likväl som för att hålla ihop hudkanterna då såren skulle sys ihop.

Medeltida kirurgi var på många vis mera avancerad än vi kanske tror, och detta gäller även tidens kirurgiska instrument. Den här pincetten är den enda vi har som är utformad som ett kors. Man kan tänka att den säger mycket om kyrkans och klosterväsendets roll i behandlingen av sjuka.

Den är jätteliten, bara tre centimeter lång.

 

Vecka 9 2018

Här är ett exempel på smått krafs med väldigt stor betydelse. Fragmentet, som bara är 15 millimeter brett, är funnet i Olof Skötkonungs mynthus bredvid Stadshotellet.

Materialet är en kypertväv av silke, med en invävd guldtråd som vridits i spiral ungefär 50 varv per centimeter. Bredvid fragmentet ligger några lösa guldtrådar som är otroligt tunna.

Textilen är importerad, ett spanskt-islamskt ursprung har föreslagits – al-Andalus, den del av Spanien som behärskades av morerna vid den här tiden. Det är alltså en bit av ett otroligt dyrbart tyg, som är jätteviktig eftersom den så övertygande styrker just den här hantverksmiljöns anknytning till den sociala eliten.

En liten brun klump. Lätt att missa i jorden för en sömnig arkeolog en måndagmorgon med dåligt väder!

 

Vecka 8 2018

Knivar är vi riktigt bortskämda med i Sigtuna. De var ju medeltidens viktigaste verktyg, så vi har massor av dem.

Men vi är inte bortskämda med knivar med skaftet kvar. Av dem har vi bara en knapp handfull. Om skaftet är av trä ruttnar det bort i jorden med tiden. Men om kniven hamnar i djupa fuktiga jordlager där inget syre kommer åt, då trivs inte de mikroorganismer som bryter ned trä.

En kniv fick du nog redan som litet barn, vare sig du var flicka eller pojke. Du kunde använda den till allt från att äta med till att tälja i trä med och själv tillverka saker du behövde.

Gå till Historiska museet någon gång och titta på rekonstruktionen av Birkaflickan, som bara var sex-sju år gammal då hon gick bort. Hon hade sin kniv med sig i graven.

 

Vecka 7 2018

Du sökte ett hjärta och fann ett…? Det är inte lätt att hitta ett bra hjärta i våra samlingar. Vår välkända hjärtsymbol kom inte att representera människohjärtat förrän tidigast på 1300-talet. Men det fanns föregångare.

Under antiken skattades en växt som kallades Silphium högt, en växt som skall ha använts till allt från afrodisiakum till att bota kärlekens dårskap – lite motsägelsefulla funktioner. Plinius noterade dessutom att ”getter nyser och får somnar av den”. På mynt från nordafrikanska Kyrene finns hjärtformade symboler som kan representera frön av växten.

Sedan finns orientaliska palmetter på beslag för bälten och väskor från trakterna kring Svarta och Kaspiska haven. Vi hittar dem också i Birka, hos samefolken och i Sigtuna. Bland dem finns hjärtliknande symboler, och de palmetterna kan ha gift sig med romansk ornamentik via Bysans och sedermera utvecklats till vår välkända symbol för livets viktigaste muskel.

Hur det än är med de här små beslagen är de ändå ganska lika hjärtan. Och hyfsat fina.

 

Vecka 6 2018

Under den tidiga medeltiden sträckte sig samernas intresseområde längre söderut än idag. Kontakterna med svealänningarna var säkert täta och nära. Den vikingatida handeln österut vilade delvis på fina skinn och medeltidens enorma kamproduktion var beroende av en stadig tillförsel av älghorn.

Vilka var leverantörerna? Vilka kunde skogen, vidderna och viltet bäst?

Vi har några föremål i samlingarna som pekar mot samiskt ursprung, som det här knivskaftet och den besynnerliga klumppilen – en svarvad pilspets av horn, fast utan spets så att den inte förstörde pälsen hos småviltet. De finns båda utställda i museet.

 

Vecka 5 2018

Här är ett ben. Det syns med tydlighet på de snygga ledytorna upptill.

Det roliga är att det är ett knivskaft också, eller möjligen ett nålhus som man förvarat nålar i. Benet har fasats så att det nästan har ett fyrkantigt tvärsnitt och framtill är ett hål borrat. Där kan knivens tånge ha suttit, eller också stoppades nålarna in där och hålet hölls tillstängt.

Hur det än är med den saken, är det extra roligt att man sparat leden upptill. Det ger föremålet en lite brutal framtoning. Det är lite heavy metal över det. Eller familjen Flinta, för oss som minns dem.

Benet är från 1100- eller 1200-talet.

 

Vecka 4 2018

Som arkeolog får man ofta frågan ”hittar ni mycket guld?”. Svaret är som regel ”Nej, vi hittar pyttelitet guld, nästan aldrig”.

Guld är dyrt. Lika noggranna som vi är med att inte slarva bort guld, lika noggranna var man på vikingatiden. Lika noggrann med att återvinna minsta lilla filspån, som guldsmeder gör idag, lika noggrann var man förr. På medeltiden kunde du anklagas för stöld och till och med förlora handen om du slarvade med ädelmetallrester.

Fast vi så sällan hittar guld, kan vi göra en hel verkstad av så små korn som på bilden. Eftersom guld är sällsynt betyder varje droppe väldigt mycket. Och ser vi till kontexten kring fyndet, det sammantagna sammanhanget, kan det ge nyckeln till svaret på varför gulddropparna finns i jorden just där.

De här kornen är funna på tomten bredvid Stadshotellet, där Olof Skötkonungs mynthus låg i början av 1000-talet. Tillsammans med andra hantverksfynd i grannskapet bekräftar dropparna att tomten fortsatt att vara en viktig verkstadsmiljö också ett femtiotal år efter att mynthuset upphört.

 

Vecka 3 2018

Bennålar tillhör de vanligaste fynden från järnålder och medeltid. De är som regel knutna till textilhantverk men kan också ha använts som dräktnålar och som skrivstift, allt beroende på utformning.

Nålar som använts i textilhantverket kunde användas i nålbindning, en teknik som liknar stickning eller virkning. Den lämpade sig utmärkt till att göra vantar, mössor och sockor med, viktiga plagg i den bistra nordiska vintern. Bennålar kunde också användas istället för skyttel vid mönstervävning med inslag i flera färger. Då användes flera nålar, en för varje färg.

De här tio nålarna är alla funna tillsammans i resterna av ett hus från 1100-talets senare del, i kvarteret Urmakaren bredvid Stadshotellet. Huset var ett kokhus där det faktiskt tycks ha stått en vävstol. Dessutom hittades en sländtrissa som man spunnit garn eller tråd med. En ganska typisk hantverksmiljö från den tidens Sigtuna.

 

Vecka 2 2018

Det här är två sisare, saxar. Den stora, som är 21 cm lång, är elegant dekorerad med mässingsinläggningar och en räfflad dekor längs sidorna som inte syns på bilden. Den lilla, 13 centimeter lång, är enklare utförd.

Saxar av den här typen har använts till fårklippning långt upp i historisk tid. Under medeltiden användes de mera mångsidigt, och den elegant smyckade större saxen har kanske snarare använts i hantverksmiljö än ute i fårhagen, till exempel till att klippa textilier med. Den lilla kan ha använts i hemmiljö.

Under medeltiden var sisaren standardsax. Vår moderna skänkelsax är dock inte så ny som man kunde tro. Den uppträdde faktiskt redan under 800-talet, men blev rejält vanlig först framemot 1500-talet.

Den lilla sisaren är funnen i kvarteret Koppardosan och den stora i Lilla Nygatan.

 

Vecka 1 2018

Vi välkomnar det nya året med ännu ett runben med namn på. ”Sigurðr” – Sigurd. Till skillnad från namnet Niklas som var uppe här förra veckan, är Sigurd ett nordiskt namn.

Den mest kände Sigurd är nog Sigurd Fafnesbane från Völsungasagan. Sigurd dödade draken Fafner med svärdet Gram, Fafner som vaktade en skatt som Sigurd därmed kunde knipa åt sig. Efter dråpet grillade han Fafners hjärta och brände sig på fingret. Genast stoppade han fingret i munnen och fick särskilda förmågor och kunde förstå fåglarnas språk. Fåglarna avslöjade hans brors, smeden Regins, mordkomplott mot honom.

På en stor runristning på Ramsundsberget nära Eskilstuna, den så kallade Sigurdsristningen, finns sagan skildrad i bilder – Sigurd som ränner svärdet i draken, elden där han grillar hjärtat med fingret i munnen och trädet där fåglarna sitter och talar. Betecknande nog tycks de lurigt lika papegojor.

Vem Sigurd i Sigtuna var har vi dock inte en aning om. Benet är daterat till ca 1070–1090.

 

Vecka 52 2017

Det här runbenet är nog det närmaste jultomten vi kommer i Sigtuna. Där står ristat ”hera nikala”; ”Herr Niklas”.

Niklas är inte ett nordiskt namn. Det går tillbaka till det betydligt mera sydliga ”Nikolaus”, tillsammans med formerna Nikolaj, Nikolás, Nicholas, Claus och Klas. S:t Nikolaus känner vi som den moderne jultomtens prototyp, den vänlige ärkebiskopen från 300-talets Myra i nuvarande Turkiet.

Att namnet finns på ett runben från slutet av 1000-talet skulle dels kunna förklaras som ett omnämnande av en tidig prästman i Sigtuna. I så fall är det ett av de äldsta namnen vi känner på en kyrklig person från staden. Men det skulle också kunna anspela på en vid den tiden vida omtalad händelse; då sjöfarare rövade bort S:t Nikolaus reliker undan saracenernas härjningar och tog dem till Bari i Italien år 1087.

Just nu meddelar arkeologer att de funnit helgonets grav i lämningar av en äldre kyrka under Nikolauskyrkan i staden Demre nära Antalya. De hävdar bestämt att benen ligger kvar där, så man kan nog undra vad det egentligen var de djärva sjöbusarna fick med sig hem.

Så – från ett litet runben i Sigtuna till dagsfärska nyheter från Turkiet. Det är en skaplig tidsresa!

 

Vecka 51 2017

Det sägs att den förste museichefens hustru, Ola Palme, år 1917 avtalade med jultomten att han fick förvara reservnyckeln till tomteverkstan på Fornhemmets vind.

Efter ett tag glömde alla bort vems nyckeln var, och den registrerades in som ett vanligt samlingsföremål. Det hela höll såklart på att sluta i katastrof julen 1953 då tomten, som förlagt sin ordinarie nyckel, gick till museet för att hämta reservnyckeln och museipersonalen inte alls begrep vad den lille lustige herrn talade om. De försökte blidka honom med en gratisbiljett till utställningen istället.

Arg som ett bi stegade tomten hemåt, fast besluten att bryta upp verkstan och skylla inbrottet på museet. Dörren var visserligen stadig, men med litet välriktad julilska skulle det säkert gå. Väl hemma möttes han av en glad och solig tomtemor, som skrattande undrade varför i all sin dar tomtegubben gömt nyckeln till verkstan längst ned i julgröten.

Nej, nu ljög arkeologen så det stänkte om det. Det var i alla fall ett försök till en bra historia. Nyckeln, som nog inte är så väldigt gammal, hittades av lantbrukaren Hjalmar Johansson i Killinge, Håtuna, vid schaktning för en ny loge. Den skänktes av honom till museet i juni 1925.

God jul!

 

Vecka 50 2017

För två veckor sedan hade vi besök av forskaren Ivan Goryachev från Moskvas statliga universitet. Ivan forskar om vikter, med inriktning på frågor om var de tillverkats och var de använts. Hos oss fann han en märklig vikt.

Normalt har vikingatida vikter punktmarkeringar som talar om var i viktsatsen de hör hemma. De största kan dessutom ha graverade symboler inspirerade av text från islamska mynt. Men just den här vikten, troligtvis från 1000-talets mitt eller senare del, har faktiskt en skandinavisk djurornamentik inristad. Ganska enkel men omisskännlig.

Det här är mycket speciellt. Vi får se vad Ivan kommer fram till då han bearbetat resultaten. Vi har halvt löfte från honom om en artikel i nästa års utgåva av Situne Dei.

 

Vecka 49 2017

Igår hade vi magasinsbesök av Linda Qviström från Stockholms universitet. Linda forskar om medeltidsmänniskans förhållande till ljus och ljussättning.

Hon tittade på medeltida glas i våra samlingar, och gjorde oss uppmärksamma på vad som kan dölja sig på åtgånget glas som inte ser mycket ut för världen vid första anblicken.

Den här skärvan ser mest brun, tråkig och murrig ut betraktad rakt uppifrån, men med rätt ljus ser vi att den faktiskt varit målad med en akantusslinga, ett sirligt växtornament.

Skärvan, som varit del av ett blyinfattat fönster från 1200-talet, är märkligt nog inte hittad i en kyrklig miljö utan på en vanlig stadsgård i kvarteret Trädgårdsmästaren. Vad nu det kan betyda. Glasfönster var en dyr lyx som blev vanligt först sent i historien.

 

Vecka 48 2017

Här är en vanlig tegelsten. Inte alls speciell, men det är litet trevligt att någon ristat en båt med mast på den innan den torkats och bränts. Den är väldigt enkel, mera ett tecken för en båt än en avbildning av en båt.

Det är inte ovanligt att tegelbruksarbetare genom tiderna ristat bilder i obränt tegel. Man kan tänka sig att den obändiga klotterlusten, som är tidlös och mänsklig, varit drivkraft bakom. Och om ingen ristade bilder kunde det traska en hund över de nyformade tegelämnena och då blev det tassmärken på teglet istället. Men det går ju lika bra att bygga med det, som med tegel utan tassar.

Tegelstenen kommer från utgrävningen bredvid Stadshotellet, där Kung Olofs mynthus påträffades. Från 1300-talet och framåt fanns tegelbyggnader på den platsen, och ett av husen hade en hypocaust, ett uppvärmningssystem med en ugn av tegel i bottenvåningen.

 

Vecka 47 2017

Det var väldigt roligt att lägga upp föremål som vi inte vet vad de är. Det gav väldigt spännande diskussioner på vår facebooksida. Därför gör vi det igen denna vecka.

De här är funna tillsammans i kvarteret Trädgårdsmästaren där Systembolaget ligger idag. Sammanlagt är de femton stycken, daterade till sent 900-tal. De är nästan identiska men storleken varierar något, mellan 8,5 och 11,5 centimeter. Undersidorna är helt släta, så det är tydligt att de är menade att fästas mot plana underlag. De är gjorda i ett mycket tätvuxet träslag, möjligen ene.

Det är faktiskt allt vi vet, resten är gåtor. Någon som har förslag till gåtornas lösning?

 

Vecka 46 2017

Det här föremålet har vi inte en aning om vad det är. Men du får gärna gissa.

Vid utgrävningen i kvarteret Professorn vid Gröna ladan för 17 år sedan hittade vi stora mängder bevarat trä från 1000- och 1100-talen. Det här ett av de föremålen. Litet, bara knappt 90 millimeter långt, med ett kort skaft och en ornamenterad del som är så delikat tunn att den nästan bryts om man blåser på den. En slags rustik elegans.

Men vi vet absolut inte vad det är för något.

 

Vecka 45 2017

Här är Sigtuna Fornhems gamla lappkatalog, ett kartotek med uppgifter om drygt 15 000 föremål som registrerats under 1900-talet. ”Sigtuna Fornhem” var Sigtuna museums gamla namn.

Det första föremålet i katalogen är den koppardosa med runor på som hittades vid trädgårdsgrävning för över 100 år sedan, den som fick ge namn åt kvarteret Koppardosan. Den tillhör Historiska museet nu, men katalogkortet från 1911 har vi kvar.

De 15 000 uppgifterna har under det sista året förts över för hand till digital form. De skall läggas in i museets stora samlade föremålsdatabas. Men lappkatalogen har vi såklart kvar ändå. Förutom att den innehåller uppgifter som ännu inte hunnit digitaliseras, är den i sig ett viktigt historiskt dokument. Så här sköttes museer före dataåldern!

 

Vecka 44 2017

Veckans föremål är mest för ögonfägnads skull. En svag men vacker djurristning i urnesstil på en bennål. Du ser huvudet med det överdrivet stora mandelformade ögat till vänster.

Motivet hör till den senare hälften av 1000-talet och bennålen är hittad vid den forntida mälarstranden i kvarteret Professorn, nedanför Lundströmska gårdens tomt.

Vill du läsa mera om nålen och om liknande ristningar i Sigtuna kan du läsa Uainnin O’Meadhras artikel ”Skisser i urnes-/runstensstil på horn och ben” i Situne Dei 2010.

 

Vecka 43 2017

Det här är en halv malsten till en vridkvarn. Sådana drevs för hand och fanns i de flesta tidigmedeltida hem. Brödet var viktigt i kosthållet och man malde själv sitt mjöl.

Detta är överliggaren som man snurrade runt över en annan sten, underliggaren, med säden emellan. Stenen är lite speciell, en sandstensskiffer från Dalarna som vi brukar kalla malungssten. Vi hittar sönderslagna bitar av den nästan överallt i Sigtuna, och den dyker också upp i andra medeltidsstäder och på gårdsplatser på landet. Den var en viktig handelsvara.

Om man studerar kindtänderna på gamla skelett kan man ofta se att de är mycket nedslitna. De är platta i tuggytan och tandbenet är blottat för att emaljen är borta. Det visar nackdelen med stenmalet mjöl. Det följde alltid med litet stendamm från kvarnarna i mjölet, så när man åt bröd varje dag malde man också långsamt ned sina tänder.

 

Vecka 42 2017

På 1100-talet sändes ett påvligt brev till Sigtuna. Brevet är borta så vi vet inte vad som stod i det men vi har kvar sigillet, eller bullan. Den bär Alexander III:s namn. Alexander var påve mellan 1159 och 1181.

Det var mycket trafik mellan påvestolen och Sverige vid den här tiden. Ärkesätet i Uppsala inrättades 1164 då ärkebiskop Stefan invigdes, av just påve Alexander. Samme Stefan undertecknade för övrigt det så kallade Vibybrevet samma år, det äldsta brev vi har bevarat i landet.

Då ärkesätet bildades förlorade Sigtuna formellt sin status som stiftsstad. I praktiken hade det då inte suttit någon biskop här på länge. Från början av 1200-talet finns dock ett påvligt beslut om att ärkesätet skulle flyttas från Uppsala till Sigtuna. Det skedde aldrig, oklart varför.

Läs mera om bullan här, på sid 81.

 

Vecka 41 2017

Vad är det här då? Två gula klumpar? Både ja och nej. Gula klumpar, jovisst, men inte vilka klumpar som helst. Materialet är ett exotiskt målarpigment, så kallat auripigment eller kungsgult. Under medeltiden användes det främst i bokmåleri och i kyrkokonst, både i väggmålningar och på helgonbilder.

Pigmentet förekommer naturligt i Anatolien och Kurdistan, så vi får anta att det inhandlats på nordbornas Svarta havsresor innan det hittat vägen hit. För det användes i Sigtuna så klart, på flera ställen, bland annat i grannhuset till kung Olofs mynthus. Vad för nipper som användes nere i Bysans på 1000-talet användes inte av Sigtunaborna?

Pigmentet används sällan idag. Numera föredrar målare giftfria färger, så många gamla pigment har kommit ur bruk.

 

Vecka 40 2017

Vi fortsätter på temat hus och stora fynd. Här är en ugn från ett 1100-talshus som brunnit ned. De flesta hus slutade sina dagar på det viset i medeltidens Sigtuna. Den här ugnen är från kvarteret Professorn, ovanför Gröna ladan.

Ugnen stod i hörnet i ett bostadshus och hade funktioner som värmekälla och spis för matlagning och bak. På natten var det vanligt att man sparade litet glöd i ett keramikkärl, en glödkruka. Då fanns alltid levande glöd kvar på morgonen då man skulle tända spisen i det kanske utkylda huset. Rationellt och bra.

Glödkrukor är vanliga fynd i Sigtuna och påträffas ofta som på bilden, kvar på sin givna plats där den stått då huset brunnit ned. Krukan står nere i bildens högra hörn. En situationsbild från ett ögonblick för 900 år sedan.

 

Vecka 39 2017

Veckans föremål är ett hus. Det ser inte mycket ut för världen. Det brukar inte medeltidshus göra då man gräver ut dem. Men husgrunden på bilden är faktiskt resterna av Olof Skötkonungs myntverkstad.

Innan museet grävde på den här platsen hade man funnit ett avtryck på bly av en myntstamp som visade att Knut Eriksson, kung 1167-96, gjort mynt i Sigtuna. Blybiten hade blivit till då en myntmästare provat en nytillverkad stamp innan den härdades och användes till att slå mynt med.

Drömmen blev givetvis att också hitta ett blyavtryck som bekräftade Kung Olofs sigtunamyntning i början av 1000-talet. En omöjlig dröm så klart. Som att söka en hypotetisk nål i en höstack. Men hösten 1990 poppade den omöjliga blybiten upp ur jorden iallafall. I den här husgrunden.

Några år senare hittades liknande bevis för att även kungarna Valdemar och Magnus Ladulås slagit mynt i staden under 1200-talets andra hälft. Det fanns visst många nålar i höstacken!

Från utgrävningen av Olof Skötkonungs mynthus i Sigtuna 1990.

 

Vecka 38 2017

Nu har vi hittat ett ”nytt” föremål i magasinet igen, ett som inte identifierats tidigare. Våra knivskaft med fågelhuvud har ju varit uppe här förr, och ett ligger dessutom i utställningen. De är mystiska på många vis, mest för att vi har så många just i Sigtuna. Vi har fem stycken och det är mer än någon annanstans i Skandinavien.

Nu dök det upp ett knivskaft till, det som är nedtill på fotot. Inte med någon fågel på, men tillverkat i samma exklusiva teknik: ett vackert skaft av brons har gjutits fast på knivbladet av järn. Bladet är dock bortrostat sedan länge.

Knivarna är väldigt speciella, och vi vet inte vad de använts till. I Situne Dei 2017 finns dock en artikel som ger ett förslag på deras funktion.

 

Vecka 37 2017

Ibland är att gräva i vikingatiden litet som att gå på Skansen eller Nordiska museet, men bara när bevaringsförhållandena är extremt goda. De är de ofta i Sigtuna. I synnerhet är det fascinerande att så mycket organiskt material finns bevarat – som trä, näver, textil, läder och bivax.

Skansenkänslan får man när man grävt fram plankbeläggningar på gator och gårdar. Ibland gräver vi dessutom fram hela staket som fortfarande står upprätt, fast två meter under dagens markyta. Då står man plötsligt i en förbluffande tydlig tusenårig miljö.

Nordiska museet-känslan kan man få av det här skedskaftet med 900-talsornamentik. Vi känner igen flätorna från andra föremål från Sigtuna. Banden med mittlinje finner vi i den danska mammenstilen från 900-talets slut. Kristusfiguren på Harald Blåtands runsten i Jelling är inflätad i ett liknande ornament.

Skeden är hittad i kvarteret Trädgårdsmästaren 1990, och den tillhör de äldsta lagren. En sked som de allra första stadsborna i Sigtuna lämnat efter sig. Det är litet fantastiskt.

 

Vecka 36 2017

Vi hittar sällan guld i Sigtuna. Guld har alltid varit dyrt, det har funnits litet av det och folk har låtit bli att tappa bort det. De vanligaste gyllene föremål vi hittar är guldfoliepärlor, glaspärlor där bladguld lagts på ytan och täckts av ett genomskinligt glasskikt.

Betraktar vi en sådan pärla ser det ut att vara mycket guld i den, men det är bara lur. Guld är en seg metall som kan valsas otroligt tunt, ända ned till 0,0001 mm. Det blir vi varse när vi finner pärlor av låg kvalitet, där glaset nästan är förstört som dem baktill på bilden. Då är det bara guldfolien som är ordentligt bevarad, och den är jättetunn och väger knappast någonting.

Det betyder inte att guldfoliepärlor var lågt skattade. Glas i sig värderades högt, i synnerhet om det var importerat. Guldfoliepärlor har tillverkats i ett bälte från östra Medelhavet och österut ända bort till Indien. Även om vi hittar pärlor av skruttigt glas ibland är glaset för det mesta av utmärkt kvalitet, fortfarande fullt genomskinligt och med högglans i ytan trots 1000 år i jorden.

Tre hela guldfoliepärlor, två av dåligt nedbrutet glas och litet löst bladguld. Sigtuna 1000-1100-tal.

 

Vecka 35 2017

Vi har undrat litet över en glaspärla som hittades tillsammans med ungefär 120 andra vid utgrävningen av Olof Skötkonungs mynthus. Pärlan är djupblå med blekgula romber insmälta i ytan och glaset är av mycket hög kvalitet.

Vid en översiktlig sökning dröjde det inte länge förrän vi funnit tre till av samma typ. En är rund i tvärsnittet och kommer från museets trädgård, medan två har fyrkantigt tvärsnitt och är funna i kvarteret Trädgårdsmästaren. Den från mynthuset är daterad till tidigt 1000-tal. Efter att vi hört med andra arkeologer vet vi nu att pärlorna är av bysantinskt ursprung, det vill säga att de hämtats hit från östra medelhavsområdet.

Om vi skulle ge oss in på en litet noggrannare sökning i magasinet skulle det knappast förvåna någon om det dök upp fler. Det här är så typiskt Sigtuna museums samlingar – om man letar hittar man ofta mer av det man söker. Sigtuna levererar, helt enkelt!

Blå bysantinska glaspärlor från 1000-talets Sigtuna. Efter att vi publicerat den här bilden har dock ifrågasatts om typen verkligen är bysantinsk. Rysk forskning känner inte till dem från färdvägarna från Bysans, vid Svarta havet och Kiev och från Ryssland. Det här är typiskt för arkeologisk forskning. Den ifrågasätts och ändrar sig hela tiden. Kanske är det vad som gör arkeologi så spännande. Vi får alltid ha några gåtor kvar!

 

Vecka 34 2017

…veckans huvudbry. Hur hamnade ett mynt från Rhodos i östra Medelhavet uppe i Eriksund norr om Sigtuna? En didrachm från ca 400–335 f Kr med en sliten bild av solguden Helios på ena sidan och en ros på den andra? Knepigt. Vi har bara uppgiften om att myntet är ”funnet vid Eriksund”.

  1. En gammal grek åkte fel med sin båt på 300-talet före Kristus och hamnade där solen knappast skiner. Ja, jämfört med hur solen skiner över Medelhavet, då.
  1. Pengen har hittat hit via handel och silverimport. Före vår tideräknings början eller efter.
  1. En myntsamlare har gått över gräsmattan med fickan full och tappat det. Kunde ha hänt vilken söndagseftermiddag som helst mellan 1620 och 1920. Grovt uppskattat.

Vi har inga säkra jordfynd av så gamla antika mynt i Sverige. Hittills. Men inget är omöjligt. Farleden upp mot Uppsala har länge varit viktig och frekventerad. Vi lär dock aldrig få veta vilket av de tre alternativen som är det rätta.

 

Vecka 33 2017

Det här är ingen jakttrofé från sommarstugan, utan avfall från Sigtunas hornverkstäder. Hantverket nådde sin höjdpunkt under 1100-talet, och det märks på avfallsmängderna vid Stora gatan. Där kan man skotta horn med spade om man vill. Lagren är tjocka.

Som ni ser har man slösat på råvaran – det här är ett halvt älghorn som man kunnat göra många kammar av. Det har man inte gjort, utan det har åkt ut på avfallshögen tillsammans med massor av horn i samma kompletta skick. Man har med andra ord inte varit särskilt ekonomisk. Det är litet gåtfullt.

Forskningen antar att att hantverkarna inte försett sig med råvara själva, utan att de har arbetat för rika huvudmän som kunnat förse dem med hur mycket råvara som helst. Det kanske till och med var en skrytgrej att visa att man kunde ge sina kammakare mera råmaterial än de egentligen behövde.

 

Vecka 32 2017

Här är en främmande gäst i den uppländska myllan – ett romerskt guldmynt från Viggeby i Rosersberg! Myntet är präglat i Östrom för kejsar Arcadius någon gång mellan åren 395 och 408. Gott så långt – men hur sjutton har det hittat hit?

Vi vet att nordiska äventyrare tog värvning i den romerska armén under de första århundradena av vår tideräkning. Vanligtvis hade de med sig lönen då de återvände hem. Den betalades ut i ett sorts guldmynt som kallades solidus. Därav det gamla ordet för soldatlön – sold – och själva ursprunget till ordet soldat.

Det kom upp mycket guld till Norden, så trafiken söderut och kontakten med romarriket var nog tätare än vi kanske tror. Myntet har säkert kommit hit på det här viset, med någon från trakten som tjänat som soldat vid Medelhavet.

Bilden är tagen av Ola Myrin, Kungliga myntkabinettet.

solidus_RF

 

Vecka 31 2017

Den här knivtypen från 1000-talets början är full av gåtor.

Totalt finns ett drygt tiotal av dem påträffade; från Gästrikland i norr till Öland i söder samt exemplar i Finland, Danmark och England. Navet i spridningsbilden är dock Sigtuna, där vi har fem stycken. Just den här kommer från kvarteret Professorn vid Gröna ladan.

Det är ingen vanlig snickarkniv, det här. Frågan är vilken verksamhet den kan knytas till. Säger ringerikeornamentiken med sitt vackra fågelhuvud något om dess sammanhang? Döljer det exklusiva materialvalet några svar? En kniv med skaft av solid brons är ju något väldigt speciellt. Och vad betyder det att så många är funna just i Sigtuna?

Du finner en artikel om knivtypen här.

Prof1_13000_RF

 

Vecka 30 2017

Här är ett fragment av en bysantinsk armring av glas. Det bysantinska glashantverket vilade på grekisk, romersk och egyptisk tradition. Glasarmband av den här typen hade tillverkats sedan antiken.

Det fina i kråksången med de här armbanden var att de var målade i vackra mönster med en silverlösning som brändes in i glaset. Det här var en arabisk teknik som togs in i bysantinskt glashantverk under 800-talet.

Det ännu finare i kråksången var att just den här armringen av nästan svart glas hittade ända upp till Sigtuna vid 1000-talets slut. Ganska typiskt Sigtuna, vars kontakter mot Svarta Havet intensifierats vid den här tiden. Kanske har hela armbandet tagits hit, eller också bara det lilla fragmentet för återanvändning i lokalt glashantverk.

TRGM16827_RF

 

Vecka 29 2017

Att medeltidens Sigtuna var en kyrklig stad blir vi ständigt påminda om vid utgrävningar. Införandet av kristendomen gick hand i hand med skiftet till en central kungamakt av den typ som redan fanns i England, på den Europeiska kontinenten, i Kiev och vid östra Medelhavet. Alla de här områdena var nog inspirationskällor till den förändring av styrelseskicket som tog sin början med Olof Skötkonung på 1000-talet.

Skiftet av religion innebar att knyta Svealand närmare kontinentala seder och det var även en stark symbol för själva styrelsesskiftet i sig.

Den här gjutformen för ett litet korshänge är bara en av många liknande gjutformar från staden, och degeln har använts att smälta silver eller brons att gjuta med. De kristna symbolerna ersatte de gamla hedniska praktiskt taget redan från första början efter stadens anläggande.

 

Vecka 28 2017

Medeltida textilhantverk har vi berättat om förr. Det skall inte orda så mycket om den här gången. De här sländtrissorna av glas visar vi främst för att de är så rackarns snygga!

Sländtrissor fanns i många material – sten, ben, keramik och horn, men de snyggaste är nog de av glas. De fanns både i genomskinligt glas och ogenomskinligt. I vissa fall är glaset av så hög kvalitet att det knappast förändrats. Dåligt glas faller sönder till grus med tiden, men trissan till vänster är lika fräsch och klar som den var en gång för 900 år sedan.

De var nog dyra, och i de flesta fall troligen importerade från andra sidan Östersjön. De satt på snurrande sländor som man spann tråd och garn med.

 

Vecka 27 2017

Sigtunas medeltida fossilsamlare har figurerat ett par gånger förr här, representerade av både trilobitfossil och ortoceratitfossil, kräftdjur och bläckfiskar som levde för 400 miljoner år sedan.

Vid sökning efter något annat i magasinet förra veckan hoppade plötsligt de här fram, och de är så fina att de bara måste få vara med. De är fossil av sjöborrar, bara några centimeter stora, och de är delikat detaljerade.

Hur de hamnat i Sigtuna kan man ju undra. De måste ha importerats hit. Närmast hittar man sådana här fossil på Gotland och vid södra Östersjökusten. Några som bott vid den stora gatan på 1100-talet verkar ha samlat på dem. Varför vet vi inte. Kanske för att de var fina och exotiska, eller kanske användes de som amuletter.

 

Vecka 26 2017

Veckans föremål är en av våra mest prominenta sigtunasymboler – sigtunavikingen, med sin toppiga hjälm med nässkydd. Den lilla skulpturen av älghorn hittades i kvarteret Trädgårdsmästaren 1937.

För att vara en ansiktsavbildning från 1000- eller 1100-talet är han ovanligt naturalistisk och levande, med utförligt framställd frisyr, flätad eller tvinnad mustasch och en självmedveten uppsyn. Han ser ganska nöjd ut.

Porträttet är så känsligt utfört att det skulle kunna föreställa en specifik person. Vem det skulle vara vet vi inte, men vissa forskare tror att det kan vara ett kungaporträtt.

vikingen_RF

 

Vecka 25 2017

”Gå till kammakaren? Varför då – jag gjorde allt min kam själv, jag!”

”…men AJ, vad den luggas….!”

Ibland är det kanske inte så dumt att låta en yrkesman göra jobbet. Alla är ju inte välsignade med gåvan att såga spikrakt.

Vi har några kammar av den här kvaliteten i Sigtuna. Vi vet inte alls varför de ser ut så här. Om de är hemmagjorda är de iallafall gjorda av folk med tillgång till lika finbladiga sågar som kammakarna hade.

Det kan också vara fråga om lärlingsarbeten – unga lärlingar som gjort sågövningar på sina första dubbelhelkammar. Det skall böjas i tid. Och det tar nog sin tid att lära sig såga bättre än så här.

Dubbelhelkam, troligen 1100-tal, från Sigtuna. En lärlings sågövning?

 

Vecka 24 2017

Ibland görs nyfynd i museets magasin, ofta av en ren slump. Nyss ökade våra fynd av vikingatida miniatyryxor av brons med ännu en yxa. Ett fragment visserligen, men om fjorton fynd plötsligt blir femton är ju det ändå trevligt. Dessutom är yxbladet, som endast registrerats som ”föremål” vid den stora Sigtunautgrävningen 1988-90, av den ovanliga bredeggade typen. Av dem hade vi bara ett exemplar tidigare.

Yxorna har sitt ursprung i Kievriket i nuvarande Ukraina och Ryssland. Möjligen var de krigaramuletter som gavs till yrkessoldater i Kievfurstarnas arméer. Antingen är våra femton yxor spår efter svear som tjänstgjort österut, eller också är de spår efter besök av östslavisk nobless.

De vanligaste miniatyryxorna är skäggyxor, som ser ut som klassiska stridsyxor av vikingatidstyp. Den har vi tretton stycken av. Men sedan i tisdags har vi plötsligt två bredyxor i stället för en!

Två yxamuletter av kopparlegering, funna i Sigtuna.

 

Vecka 23 2017

Och nu över till bling-blinget. Vi har inte jättemycket guld i Sigtuna, men vid utgrävningen i kvarteret Professorn vid Gröna ladan 1999 hittades fyra guldspännen med emaljinläggningar som kommit hit från det tysk-romerska kejsardömet. Spännet på bilden, som är det största av dem, bär en bild av en örn. Den är litet abstrakt, men de utbredda vingarna är lätta att se.

På kontinenten har spännen av den här kvaliteten burits av personer ur det sociala mellanskiktet. Om detsamma varit fallet i Sigtuna vet vi inte.

Intressant är att tre av spännena, inklusive det på bilden, påträffades på samma stadsgård och kan dateras till samma tidsperiod; årtiondena uppemot år 1050. Man undrar vilka som bott just på den tomten. Kvarteret Professorn ruvar på många sådana spännande hemligheter.

12 200 Round Brooch_RF

Ottonskt guldspänne med emaljinläggningar. 1000-talets första hälft. Sigtuna.

 

Vecka 22 2017

Vår vikthäst igen. Vi har just fått veta att föremålstypen är så pass vanlig runt Rigabukten, i Estland och Lettland, att den rimligen har sitt ursprung där. Den är ett ganska vanligt gravfynd och minst 16 liknande hästar finns påträffade. Vissa tolkar dem som vikter, medan en forskare istället betraktar dem som hundar som vaktar dödsriket.

Det är inte konstigt att vi inte kunnat finna motsvarigheter eftersom vi hittills bara letat västerut och dessutom i helt fel tidsperiod. De skandinaviska vikthästarna är som regel från 12- och 1300-talen, medan de här baltiska krumelurerna är flera hundra år äldre – från 700-talet och framåt in i vikingatid.

Så. Vår kuse blev invandrare och några hundra år äldre. Typiskt Sigtuna. Föremålet ansluter på så vis till förra veckans föremål, kvinnan ”Slavias” baltiska och slaviska smycken. Stan var i mångt och mycket en invandrarstad.

Vår lilla bronshäst från kvarteret Humlegården, med ursprung i Baltikum.

 

Vecka 21 2017

Gravgods är ovanligt i Sigtunas medeltidsgravar. Staden var tidigt kristen och därför fanns inte bruket att lägga gåvor i gravarna. Enstaka personer har dock fått med sig en kniv eller ibland ett mynt att betala färjkarlen till andra sidan med.

Men från en 1100-talsgrav vid en försvunnen kyrka mellan St Per och St Nicolai har vi en hel liten smyckeuppsättning. Den gravlagda kvinnan bar fortfarande sitt armband och vid huvudet låg två ringar. De är så kallade tinningringar som suttit fästa vid huvudklädet. Det är en slavisk sedvänja, och även armbygeln kommer från andra sidan Östersjön. Kvinnan hade kommit över havet och vi kan tänka oss att det var viktigt för hennes efterkommande att hon fick sin identitet med sig in i döden.

Varför hon kommit till Sigtuna vet vi inte. Tillhörde hon en slavisk familj som levde och verkade här eller var hon ingift i en sigtunafamilj? Det vet vi inget om. Vi brukar i alla fall kalla henne Slavia och hennes smycken finns utställda i vår utställning Sigtunahistorier.

slavias armring_RF

Baltiska och slaviska smycken från en kvinnograv funnen vid Prästgatan i Sigtuna.

 

Vecka 20 2017

Här är ett hittills anonymt fynd som nyss blivit identifierat tack vare kollegor på sociala medier. Ett av våra fetare metallfynd, en klump av 1,87 kilo kompakt järn.

Med all sannolikhet är det motvikten till en pyndare, en äldre sorts våg som liknade ett besman med skillnaden att motvikten var flyttbar längs vågens arm. På besmanet satt motvikten fast i armens ände istället. Ett bra exempel på en komplett pyndare från vikingatiden finns från Mästermyr på Gotland: http://historiska.se/upptack-historien/object/107096-vag-pyndare-av-jarn-brons/

Kronan beslöt förbjuda pyndare och besman 1638, då man höjde kontrollkraven på vägandet. Förbudet efterlevdes dåligt, så nya dekret gick ut både senare under 1600-talet och under 1700-talet.

Vår pyndare är påträffad i grannhuset till kung Olofs mynthus från 1000-talets första hälft. Det är väldigt spännande att det är just där den dyker upp, i ett sammanhang av värdemätning och tidig kunglig administration.

Motvikt till en pyndare, en våg, funnen i miljön vid kung Olofs mynthus i Sigtuna. Tidigt 1000-tal.

 

Vecka 19 2017

Det här är ett fodral att skydda eggen till en yxa med, ett vackert träarbete från sen vikingatid. Det hittades vid utgrävningen vid Gröna ladan i kvarteret Professorn 1999, bortslängt bland andra sopor på gatan.

Det har en enkel men smakfull ornamentik och ett hål vid mitten så man kunde knyta fast det med en rem runt yxans nacke. Det har blivit lagat en gång vid en spricka i kanten, med en järnplatta som är nitad med två nitar. Under järnplattan sticker nosen av ett rundjur fram, typisk för drakhuvuden på runstenar från perioden 1050–1080.

Det finns liknande fynd från andra platser, särskilt från vikingastaden Hedeby vid Schleswig i nordligaste Tyskland som har ett drygt tiotal. Ett par av dem liknar vårt eggskydd till formen, men inget av deras är riktigt lika elegant som vårt.

eggskydd_RF

Eggskydd av trä till yxa. Sigtuna, 1000-talets senare hälft.

 

Vecka 18 2017

Bruket att fläta föremål av näver – skor, korgar och eggskydd till liar – har ansetts kommit hit med finsk immigration under 14- och 1500-talen. Folklivsforskningen har traditionellt uppmärksammat sådana föremål i områden där så kallade skogsfinnar slog sig ned, finnmarkerna i södra Norrland, Dalarna och Värmland.

Men hur ser det ut arkeologiskt? En ny studie från Mittuniversitetet visar att näverflätning funnits här betydligt tidigare än man trott. Ett av de tidigare fynden står faktiskt Sigtuna för, den tillplattade korgen från slutet av 900-talet som syns på bilden.

Mellansverige hade tät kontakt med södra Finland under vikingatiden och där finns också platser med stora gravfält av mellansvensk typ. Sigtuna hade dessutom kontakt med Ryssland och säkert också med samer norrifrån som kan ha försett staden med horn och pälsverk. Med detta inte sagt att traditionen nödvändigtvis är östlig, den kan också uppstått oberoende på flera platser.

Ett tillplattat korgarbete av näver. Sigtuna, ca 980 – 1000.

 

Vecka 17 2017

Armborstet har en 2000-årig historia, men hur länge det använts i Skandinavien är osäkert. Det kan ha varit representerat redan under vikingatid, men blev vanligt i militärt bruk under medeltiden.

Ibland hittas spetsar till armborstpilar vid utgrävningar, men sällan andra delar till vapnet. Här är dock ett undantag från kvarteret Handelsmannen i Sigtuna. Föremålet uppmärksammades nyligen av arkeolog Olle Heimer som jobbat med digitaliseringen av museets äldre fynd under vintern.

Det är en krihake, eller en armborstspännare. Det var tungt att spänna det kraftiga vapnet så det behövdes specialredskap till det. Haken var kopplad med en kraftig snodd till ett bälte som satt på skytten. De bägge krokarna framtill grep om armorststrängen då den spändes.

En krihake, en del av mekanismen som använts då man spände armborst under medeltiden.

 

Vecka 16 2017

Vi visar ett stort föremål den här veckan; Sigtunas kanske mest okända ruin. Dess murar ligger helt under mark i museets trädgård, förutom lite av den södra korsarmen som sticker upp ur gräset vid staketet mot Stora Nygatan.

Bilden är från utgrävningar som museets skapare Olof Palme den äldre gjorde 1915. Först spekulerades i om det var en medeltida borg som påträffats, men snart stod det klart att det var en kyrka. Då fick kyrkan namnet ”S:ta Gertrud” men idag är det enda vi vet, att vi faktiskt inte alls vet dess namn. Forskarna kallar den helt enkelt ”kyrka 1” och är ganska säkra på att den rivits redan under 1200-talet.

När byggdes den då? Det finns tre linjer – en som hävdar att den grundlagts runt år 1100 eller tidigare, en som tänker sig 1100-talets mitt och en som vill hävda runt år 1200. Den ligger i alla fall där i museiträdgården, markerad med stenplattor i gräset. Kom över en sväng och titta!

Palme1915_RF

”Kyrka 1” i museets trädgård, Sigtunas mest väl dolda ruin?

 

Vecka 15 2017

Det här är en vävtyngd som sträckt varpen i en stående vävstol. Oftast hittar vi sådana tyngder söndersprängda till småsmulor. Då kan de vara så svåra att bestämma att de bara förs in i registren som ”bränd lera”.

Vävtyngderna gjordes av lera som ligger så ytligt att den lätt kan hämtas upp med en bra spade. Sådana leror är oftast täta och klarar inte av snabba värmechocker från eldsvådor, utan sprängs till bitar redan vid 400–500 grader. Om man inte blandar sand i leran, men det brydde man sig inte om. Tyngderna användes ändå som regel obrända. De blev inte brända förrän huset brann ned.

Eftersom vi hittar rester av vävtyngder i nästan varje bostadshus från 1000- till 1200-talen, och ibland även i ouppvärmda ekonomibyggnader, vet vi att det har stått vävstolar praktiskt taget överallt. Utan överdrift kan vi säga att textilhantverket var det mest utbredda hantverket i den tidigmedeltida staden.

Vävtyngder, tidig medeltid, Sigtuna.

 

Vecka 14 2017

Det finns stora kammar och det finns små kammar. Man undrar vad som avgör storleken. Hur stort huvud man har? Eller behovet av att skryta?

Den största kammen på bilden är 23 centimeter lång. 1000-talet var en guldålder för de här jättestora kammarna, i synnerhet i Sigtuna där det bodde mycket tjusigt folk med skrytbehov. Att ha fått en ståtlig kam i gåva av en viktig person, eller till och med av kungen, gjorde såklart att kammens ägare kunde få känna sig extra viktig.

De andra kammarna kallas dubbelhelkammar. Sådana blev rejält vanliga under 1100-talet och framåt. Det finns de mest skilda storlekar. Den minsta på bilden är bara knappt 2 centimeter bred. Man undrar vem som kan ha haft ett så litet huvud? Eller liten plånbok?

Kammar, 1000- och 1100-tal. Sigtuna.

 

Vecka 13 2017

1925 kom vattnet till Sigtuna. Ett utbrett ledningsnät lades ned i de viktigare gatorna. Det gav anledning till den dittills största arkeologiska utgrävningen i staden. Ansvariga blev birkaarkeologen Holger Arbman och sigtunaforskaren Erik Floderus.

Utgrävningens resultat blev så uppseendeväckande att till och med stockholmstidningarna slog på stort. Här är en helsida ur DN i november samma år. Ett riktigt bildreportage!

Rubrikerna lyder ”Kulturlager till över fyra meters djup” – en mild överdrift, vet vi idag – ”Vackra prov på medeltida hantverk” och ”Det märkligaste fyndet – ett vikingahus”. Den sista rubriken rör fyndet av ett lerklinat flätverkshus i kvarteret Trekanten. Det var det första huset som grävts ut i sin helhet i staden. Hur man visste att det varit just ”en gammal viking” som bott i det kan man förstås fundera över.

Dagens Nyheter den 8 november 1925.

 

Vecka 12 2017

Fanns det läkare och rent av kirurger på vikingatiden? Vi finner iallafall föremål knutna till läkekonst och kirurgi vid utgrävningar på vikingatida och tidigmedeltida platser. Vi hittar till exempel pincetter, spatlar och skalpeller i en massa olika varianter.

Den här skalpellen kommer från Sigtuna och användes i slutet av 1000-talet. Den är tiotalet centimeter lång och själva bladet är drygt ett par centimeter. Stålet är otroligt tunt, inte bara själva eggen utan hela bladet. Med det kunde man säkert göra delikat fina snitt vid till exempel öppning av bölder.

Läkekonstens historia går djupt ned i antiken, och det gör även läkekonstens redskap. Av våra tidigmedeltida fynd förstår vi att traditionen inte varit bruten, inte ens i den medeltid som vi ibland lite slarvigt brukar döma som ”mörk”.

En senvikingatida skalpell från Sigtuna.

 

Vecka 11 2017

Här är en hå från mitten av 1000-talet, en årtull till en båt. Den har varit fastknuten vid relingen, på samma sätt som i båtbyggare Lennart Widerbergs rekonstruktion på den nedre bilden. Den här sortens årtullar förekom i hela Skandinavien under järnåldern.

Årtullen kommer från kvarteret Trädgårdsmästaren där Sigtunas systembolag ligger idag. Man kan undra hur en bit av en båt hamnat så långt uppe på land, men uttjänta båtar återanvändes gärna eftersom de innehöll mycket användbart trä. Ibland har uppfläkta båtsidor lagts på marken som kavelbroläggning att gå på, ibland fick de bli bottnar i kistor vid begravningar och säkert högg man gärna upp dem till ved om vintrarna. Man kan göra mycket med en gammal båt.

Den naturvuxna klykan liknar nästan en hajfena. Det är inte för inte som den kallas för hå. Uttrycket har hämtats från benämningen på en variant av pigghaj, håkäringen.

Vikingatida årtull från kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna, och en modern rekonstruktion.

 

Vecka 10 2017

Vi fortsätter på temat textilier. Det här är rester av en hantverksmiljö från ett hus från 1100-talets början, nedpackade i fem fyndlådor. Troligen representerar den ganska fantastiska röran vad som är kvar av en stående vävstol och dess varp.

Fyndet består av bränt trä som kan vara rester av vävstolen, vävtyngder av lera som sträckt varpen, samt massor av bränd textil i olika kvaliteter. Här finns tråd, snoddar, knutna nät och små vävda textilstycken av ytterst fin kvalitet.

Husets torvtak hade rasat in då det brann ned och skapat en syrefri miljö, som i en kolmila. Det gjorde att organiskt material förvandlades till kol istället för att brinna upp fullständigt. Det är därför all textil klarat sig så bra. Den är såklart värdelös som textil då den är helt förkolnad, men vi kan tydligt se vilka kvaliteter av tyg man arbetat med. Och det är vad en arkeolog skulle kalla att ”klara sig bra”.

En härva av förkolnad textil, resterna av en textilhantverkares arbetsplats i ett 1100-talshus i Sigtuna.

 

Vecka 9 2017

Här är en vikingatida trådrulle, tillplattad och sönderbränd. Förr spann man tråd med handhållen slända. Den bestod av en sländten, en lång pinne, med en rund sländtrissa påträdd som gjorde att tenen lätt kunde fås att snurra. Den snabbt snurrande sländan tvinnade ihop ullen till tråd som samlades upp runt tenen.

När sländan var full med tråd drog man av trissan och tenen fick fungera som trådrulle. Det är en bit av den förkolande sländtenen som sticker ut framtill ur trådhärvan på bilden.

Vår vikingatida tråd är funnen i resterna av ett hus som låg under nuvarande Nicolai gränd, ett hus som brann ned runt år 1050. Tack vare branden förkolnade många saker av trä och textil, och kol ruttnar ju inte. Det är därför den här unika trådrullen klarat sig fram till vår tid. Ett litet under.

En bränd slända med förkolnad tråd från 1000-talets mitt. Kvarteret Trädgårdsmästaren, Sigtuna.

 

Vecka 8 2017 – samtidsarkeologi

Här är resterna av en kapsyl, en sådan som satt på läskflaskor fram till 1970-talets början. Den hade en tunn flärp nedtill som man skulle dra runt kapsylen för att öppna den. För små barn var det lögn att göra det. Flärpen gick ofta av utan att flaskan ens blivit öppnad.

Kapsylen är ett av de först tillvaratagna föremålen från utgrävningen i kvarteret Professorn ovanför Gröna ladan. Fram till 1999 var där en öppen plats med gräsmatta där det hölls utomhuskafé om somrarna. Många minns säkert Haggan i Backens café. Nu har fiket blivit arkeologi!

Bakom ligger vad som är kvar av en kam, ett av de föremål som först togs tillvara vid grävningen i kvarteret Humlegården 2006. Den är helt korrekt registrerad som en enkelhelkam av röd plast. ”Enkelhelkam” är torr arkeologiterminologi. Och i det här sammanhanget lite arkeologhumor.

Rester av en röd plastkam och en läskkapsyl, en så kallad alkakork. 1930-tal till 1970-tal.

 

Vecka 7 2017

2008 hittades den största vikingatida silverskatt som påträffats i Mälardalen sedan 1827. Det hände vid arkeologiska undersökningar då bostadsområdet Steningehöjden byggdes. Skatten hade grävts ned vid mitten av 800-talet i en tusen år äldre grav.

Sundvedaskatten består av 481 mynt från hela den dåtida islamska världen och ett mynt från det Karolingiska riket. De orientaliska mynten representerar 25 myntorter i tolv av det islamska områdets moderna länder: Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan, Iran, Irak, Azerbajdzjan, Armenien, Turkiet, Syrien, Tunisien, Marocko och Spanien.

Skatten finns hos Myntkabinettet i Stockholm, men elva av mynten finns med i vår utställning Sigtunahistorier. Bilden är en detalj ur ett foto av skatten före konservering.

sundveda_RF

Sundvedaskatten, funnen nära Valsta i Märsta 2008. Foto: Gabriel Hildebrand/Historiska museet.

 

Vecka 6 2017 – ett litet städ

Ibland då vi inventerar fynd i magasinet kikar de mest poetiska små föremål fram ur mörkret. Som då en medeltida hornsmeds eller guldsmeds lilla städ hoppade ut framför ögonen på oss. Städet är gjort av den hårda rosenkransen av ett älghorn och har en blanksliten yta med ett par grunda borrhål och en del repor i. Det är väl använt under lång tid.

Vänder man på det ser man att en rostig bit järn sticker ut ur undersidan – såklart: städet har varit försett med en tånge som förankrat det i en arbetsbänk! Bänken är ju väck sedan 8-900 år, men nu då vi förstår att det funnits en bänk är det lätt att börja möblera upp lokalen i fantasin. Verkstaden får lite liv igen.

städ_RF

En medeltida guldsmeds städ, gjort av ett stycke älghorn. Sigtuna.

 

Vecka 5 2017

Det här är faktiskt en pilspets, vad man än kan tro. Nyttan med klumpiga pilspetsar var att de slog ut småvilt utan att förstöra pälsen. En annan fördel var att pilen inte fastnade högt uppe i trädet om man missade bytet. De här klumppilarna, som de kallas, var ofta av horn och de förekommer i ett bälte från Nordnorge till Sibirien. Svenska exempel är ett samiskt fynd från Tärna i Västerbotten och ett annat från Ås i Jämtland.

Färsk forskning visar att samer kan ha levererat horn till Sigtunas kammakerier på 1100-talet. Att döma av våra två klumppilar i samlingarna kan vi tänka oss att även pälsverk levererats från samma håll. På medeltiden sträckte sig samernas områden längre söderut än idag.

klumppil_RF

Klumppil för ekorrjakt. Närmare datering okänd.

 

Vecka 4 2017

Veckans föremål är två. En gotisk fönsterbåge från 1200-talet från Vidbo kyrka och en korstolsgavel från 1500-talet från Odensala kyrka. Bägge i trä, men med helt olika uttryck. Fönsterbågen är nästan rörande enkelt tillyxad medan korstolsgaveln är mera storslagen i utförandet.

Det har inte suttit något glas i fönsterbågen utan nubbhål på baksidan antyder att det suttit pergament i den, skinn som beretts så det blivit tunt nog att släppa igenom ett milt ljus. Det förstärker föremålets enkla utförande ännu mera.

Bägge är utlånade av Historiska museet till vår utställning Sigtunahistorier.

korstolsgavel_RF

Gotisk förnterbåge från Vidbo kyrka och en korstolsgavel från Odensala kyrka.

 

Vecka 3 2017

Det här är en av våra vikthästar. Vikthästar var vikter som troligen användes då man vägde silver. De var vanliga på 1300-talet, speciellt i Norge där man hittat många. Men vi har några i Sigtuna också, som den här som kommer från kvarteret Humlegården.

Den ser litet speciell ut. Vi har faktiskt inte hittat någon vikthäst från andra platser som ser ut som den här. Den har lång hals och ett väldigt speciellt ansikte. Ser glad ut. Ibland kallar vi den ”krokodilhästen” för den ser faktiskt ganska krokodilaktig ut med de stora ögonen placerade ovanpå huvudet.

Vikthäst, eller hästvikt, från kvarteret Humlegården, Sigtuna.

 

Vecka 2 2017

Vår St Per är en liten bronsfigur med emaljdekor och rester av förgyllning. Den anses vara tillverkad i Limoges i Frankrike på 1200-talet. Petrus, lärjungen och aposteln Simon Petrus – Simon klippan, anses ha varit Roms förste biskop och brukar avbildas med himmelrikets nycklar i handen. Sigtunas lille St Per är faktiskt funnen i St Pers kyrkoruin, vilket naturligtvis passar bra.

St Per från Limoges. St Per från St Per i Sigtuna.

 

Vecka 1 2017

I början av 1000-talet grävde någon ned en näve glaspärlor i lergolvet i guldsmedjan vi brukar kalla ”Kung Olofs Mynthus”. Eller om det var så att någon tappade dem en stressig dag och trampade ned dem i golvet. Vi vet inte. Totalt har vi iallafall 120 pärlor som hittats inom en väldigt liten yta.

En liten skatt, helt enkelt. Särskilt som den arabiske krönikören Ibn Fadlan berättat att vikingarna gärna betalade ett silvermynt per glaspärla borta vid Kaspiska havet. Några av pärlorna är guldfoliepärlor, med bladguld insmält i glaset. Femtio av dem är gröna pärlor som bara är två till tre millimeter stora. Kan de ha använts till en tidig variant av pärlstickning? Vi vet att också textilhantverk utövades i mynthuset.

En liten glaspärleskatt från mynthuset i kvarteret Urmakaren, Sigtuna.

 

Vecka 52 2016

Så här i mellandagarna får det bli en favorit i repris. Benet där någon började skriva ”fríðr”, men fick det ryckt ur näven redan efter två runor av någon som tyckte det lät bättre med latin. Om det nu var på det viset det gick till när vi fick vårt tvåspråkiga runben år 1073. Eller om det kan ha varit 1093.

PAXTEC blev det iallafall. Du kan se benet med egna ögon i museets basutställning.

 

Vecka 51 2016

Tre små grisar?

Nja, inte riktigt. Vi har inga grisar på museet som är photogenique nog att bli julkort. Men de här tre bennålarna från vikingatid går inte av för hackor de heller.

Djurhuvudet i mitten ser så suspekt ut att den nålen faktiskt kallades ”grishunden” av en av kollegorna som flyttade museimagasinet för ett par år sedan. Det har tänder och bakåtstrukna öron som en hund eller varg i försvarsställning, men framtill har det ett riktigt stiligt gristryne.

Grishunden duger bra för ändamålet. God Jul!

tre_grisar_rf

Tre vikingatida bennålar från Sigtuna.

 

Vecka 50 2016

Ibland är runor så diskreta att de nästan inte syns. De är bara lätt ristade med en knivsudd och syns bara i ordentligt släpljus.

Det behövs bra ögon vid utgrävningar, särskilt i Sigtuna där det finns så många runben. Och utgrävningar görs under tidspress, så ekvationen går inte alltid så bra ihop. Ändå lyckas arkeologerna vara noggranna nog för att även se sånt som knappast syns. Ibland kan det vara ett väldigt vridande och vändande på små benbitar i schakten.

Den här lilla tvåcentimeters stumpen, från Långgränd, säger inte så mycket. ”…tmlR”, de sista tecknen i runraden. De syns knappt, men arkeologerna missade den iallafall inte.

Litet runben från Långgränd i Sigtuna. ”…tmlR”.

 

Vecka 49 2016

Här är tolv glaspärlor från vikingatiden. De ser egentligen inte så speciella ut. Faktum är att man gärna omgav sig med betydligt snyggare glaspärlor än så här på den tiden. Men de lite skruttiga pärlorna kommer från en spännande plats.

I Märsta, där kommunhuset ligger idag, låg en stor gård på järnåldern. När huset skulle byggas 1916 grävdes delar av gårdens gravfält ut, och andra delar undersöktes på 1960-talet. Gravarna daterades till 400–500-talet och långt upp i vikingatid. Den yngsta var en obränd kistgrav enligt kristen sed, så gravfältet användes fortfarande på 1000-talet och kanske ända in i 1100-talet när kristendomen bredde ut sig.

1990 gjorde museet en utgrävning under kommunhusets parkering och fann själva gården. Där fanns spår efter flera långhus och en stor hallbyggnad byggd på en stensatt terrass. Det här var en rik stormansgård som fanns samtidigt som staden Sigtuna uppstod, och den hade funnits långt innan Sigtuna ens var påtänkt. Pärlorna kommer från just den gården, som kan ha hetat Sätuna.

satuna_parlor_rf

Glaspärlor från vikingagården Sätuna i Märsta.

 

Vecka 48 2016

Varför skrev Knut ”kunt” med runor på den bysantinska kammen? Eller var det GunndiarfR som gjorde det?

Det är en fråga man kan bråka länge med. Om man inte tycker det är förunderligt nog att en elfenbenskam från östra medelhavsområdet har hittat ända upp hit på 1000-talet.

Kammen är av en typ som ansetts har använts av präster vid symbolisk utkamning av onda tankar ur skägget inför mässan. Från sitt ursprungsområde har den seglats genom Bosporen, via Svarta Havet, längs ryska och estniska floder, över Östersjön och in i Mälaren där den passerat Almarestäket och till sist rotts över fjärden Skarven in till Sigtuna. En imponerande resa!

Väl framme blev den nedklottrad av Knut, eller kanske GunndiarfR, som skrev ”kunt” på den. Han ägde väl kammen och tyckte han hade rätt att skriva sitt namn. Klåfinger-Knut!

 

Knuts bysantinska elfenbenskam med felstavning? Kvarteret Trädgårdsmästare, Sigtuna.

 

Vecka 47 2016

Det här myntet hittades i kvarteret Ödåker år 1924. Det är slaget av myntmästare Godwine i London för den engelske kungen Ethelred II, någon gång runt år 1000. Åtsidestexten säger EDELRED REX ANGLO och frånsidan säger +GODPINE MOO LVND – Godwine i London.

Förutom att nordmännen var över rätt ofta och pressade ur den stackars Ethelred silver, bortemot 100 ton till sist, blev hans penningar också modell för de första mynten i Sverige, Norge och Danmark. Troligen kom engelska myntmästare till Sigtuna för att lära lokala hantverkare konsten att slå mynt.

Det lustiga är att just Godwines namn också dyker upp på vissa av Olof Skötkonungs mynt. Så antingen har han faktiskt varit här personligen eller också har sigtunamyntarna kopierat texten från de engelska mynten, eller också fanns det fler än en engelsk myntmästare som hette så.

Anglosaxiskt mynt, kung Ethelred II, funnen i kvarteret Ödåker i Sigtuna.

 

Vecka 46 2016

Här är ett hemlighetsfullt runbleck av koppar som kanske är ristat av en senvikingatida trollkarl. Det hittades på okänd plats i Sigtuna 1927 och har just blivit beskrivet i en artikel av runforskarna Helmer Gustavson och Magnus Källström.

De skriver: ”Att de snarlika tecknen är just nio till antalet och är fördelade på tre grupper med tre i varje talar för någon form av magi. Förmodligen rör det sig här om en tankevärld som vi inte längre kommer åt”. Det är ju jättespännande även om vi inte förstår det!

Artikeln finns i årets upplaga av museets årsskrift Situne Dei.

runbleck2_rf

Ett runbleck med en trollkarls besvärjelse?

 

Vecka 45 2016 – Barn i medeltidsstan!

Det här är en yxa som hittades vid utgrävningar i kvarteret Ödåker 1922-23. På katalogkortet är den bara beskriven som ett ”yxblad av älghorn till symbolisk yxa”.

Symbolisk är yxan utan tvekan, eftersom eggen är alldeles platt och trubbig. I värsta fall kan man kanske ge någon en bula i pannan med den. Men man undrar varför arkeologen som registrerade den inte gick ännu ett steg och beskrev den som en leksaksyxa? För att vi vuxna människor ofta är lite småtråkiga och har glömt hur det var att leka?

En leksaksyxa är den nog ändå ganska säkert och den har litet osäkra mönster på ytan som mycket väl kunde vara ristade av ett barns hand. Med det kan vi lägga den till de ytterst få fynd av barns leksaker som vi har i samlingarna. Tack till gamle sigtunaarkeologen Olle Heimer som fick upp ögonen för yxan och levererade tolkningsförslaget!

Leksaksyxa av horn från Sigtuna.

 

Vecka 44 2016 – Lönnrunor som inte ens ger dig en puss!

Ni minns benet med hemliga runor som säger ”kyss mig” om man tyder dem rätt? Här är ett ben till med samma kodsystem av korta och långa streck. Runalfabetet är ju uppdelat i tre grupper, ätter, med fem-sex runor i varje. Tre korta och fem långa streck betyder att man skall kolla femte runan i tredje ätten. Det blir ett ”r” – om man bara räknar ätterna baklänges så att den första ätten blir den tredje. Riktigt krångligt skall det vara.

När man så har trasslat sig igenom alla streck får man inte alls fram något trevligt ”kyss mig”-budskap, utan bara ”r a þ u” – ”tyd du”. Jamen tack. Det var ju det jag just gjorde! Och inte ger baksidan värst mycket klarhet heller, för där står ”isiiiuuii” och man inser att man nog aldrig kommer att förstå det här benet.

Krångelnissar! Kyss mig-benet var faktiskt roligare.

Runben med lönnrunor från Sigtuna. Sent 1000-tal.

 

Vecka 43 2016

Det vanligaste fyndet från medeltida städer är keramik. Keramik har använts till förvaring och matlagning genom hela historien. Krukor håller dock inte i evighet utan går sönder till sist, så då måste man ordna nya. Då gick man knappast till en keramiker och handlade, utan det fanns säkert folk på varje gård som kunde göra dem.

Så var det förstås i Sigtuna med. Från våra digitalt registrerade utgrävningar från 1985 och framåt har vi ungefär 930 kilo skärvor tillvaratagna. Räknar vi in museets äldre grävningar har vi mellan ett och ett halvt och två ton keramik i magasinet. Och alla krukor är trasiga. Utom en. En enda.

Och det är den här, som grävdes fram av arkeologen Else Nordahl då hon undersökte museets tomt inför bygget av den nya utställningshallen 1963. Kärlet är så kallad östersjökeramik, en kärltyp med slaviska influenser, och troligen lokalt tillverkat i Sigtuna under 1000-talets senare del.

Östersjökeramik. Ett komplett kärl från Sigtuna.

 

Vecka 42 2016

Har vi funnit en ny sak med runor på? Nu när museets äldre fynd katalogiseras digitalt, stöter vi ofta på sånt vi inte sett förut. Den här sländtrissan till exempel, som är gjord av en kompakt och kalkrik lera, fick vi upp ögonen för i måndags.

Det gamla katalogkortet från 1920-talet berättar om mönstret som löper i en bård runt kanten, men säger ingenting om runor. Ändå tycks det finnas en och annan misstänkt runa där. Närmast i bild, vid ”klockan 6” syns något som liknar en f-runa. Där finns också former som väldigt mycket liknar ett och annat a.

Så här är det i Sigtuna – här finns alltid nya saker att upptäcka! Men vi skall inte ropa hej förrän runforskarna varit här och nagelfarit föremålet. Det kanske inte alls är några runor. Fortsättning följer!

slandtrissa_rf

En sländtrissa från Sigtuna. Är det runor på den?

 

Vecka 41 2016

Det här är nog en av de tidigaste Kristusbilder som gjorts i Sigtuna. Du ser originalet upptill i bild och en gipsavgjutning nedtill.

Den lite rörande naiva figuren är ristad i en bit sten eller lera. Ansiktet är skuret i relief medan resten av kroppen bara är skissad. Troligen hade tillverkaren tänkt göra en gjutform, men kom av sig efter att ansiktet var färdigt.

Gestalten har gloria, fotsid klädnad, fem fingrar spretande på varje hand med tummarna vända uppåt och ett elegant hakskägg. Katalogkortet beskriver honom som en ”Kristusfigur av primitiv romansk typ”.

Gjutformen hittades 1927 i kvarteret Humlegården. Tyvärr grävde man inte lika noggrant på den tiden som vi gör i dag så vi har ingen klar datering. Men den kan nog uppskattas tillhöra perioden mellan 1000-talets mitt och uppemot 1200.

Tidig kristusbild från Sigtuna, ristad på en gjutform.

 

Vecka 40 2016

Alla föräldrar har kanske inte samma finstämt delikata smak när de döper sina barn.

För ett par veckor sedan visade vi runbenet med texten eller namnet fuma, som kanske kan läsas som ”den tokiga, galna; eller darrhänta”. Veckans runben bär texten bofe, ”Bove”.

Databasen Sigtunas lösföremål berättar: ”Mansnamnet Bófi förekommer i ett femtontal runinskrifter från södra Sverige och Danmark.. ..De medeltida beläggen på namnet har en orientering mot Götalandskapen och Skåne, framför allt Lund, när de förekommer före 1300-talet.. .. Det är enligt Lena Peterson..  ..snarast ett binamn bildat till ett appellativ *bófi ’tjockis’, jfr nyisländskans bófi ’skurk, lymmel’.”

Det hade inte varit någon höjdare att vara döpt till Skurk. Och Lymmel vore knappast bättre.

runben_bofi_rf

Runben med texten ”bofe”, kvarteret Professorn, Sigtuna.

 

Vecka 39 2016

Sigtunas medeltidsorkester växer – nu har vi hittat ännu en stämnyckel till ett stränginstrument!

Eftersom fyndlistorna från det tidiga 1900-talets utgrävningar håller på att digitaliseras, går vi igenom många fynd som inte studerats så noga på länge. Och se vad som kom fram! En släkting till de två stämnycklar vi redan har – musikanten Erres stämnyckel med runor på och den vackra med ornamentik i runstensstil från 1000-talet.

Den ”nya” nyckeln är mycket enklare i utformningen är de två andra. Den är bara hastigt tillskuren och saknar ornament, men den har vad som behövs för att den skall passa till en fyrkantig stämskruv – ett fyrkantigt hål i ena kortänden.

Fornhemmets skapare Olof Palme den äldre fann redskapet när han undersökte museiträdgården 1915. Materialet är horn. Bilden visar den ”nyfunna” nyckeln närmast, och den vackra med ornamentik i bakgrunden.

stamnycklar_rf

Två av Sigtuna museums stämnycklar till tidigmedeltida stränginstrument.

 

Vecka 38 2016

Det här runbenet är funnet vid en utgrävning i kvarteret Professorn 1996. Det är väldigt kortfattat, och säger bara fuma, skrivet med ett bakvänt f.

”Sigtunas lösföremål”* skriver: ”Om läsningen fuma är riktig med en u-runa kan runorna tolkas som ett kvinnligt binamn ’Fumma’, bildat till ’fumm’ n. ’dårskap, dumhet’ eller verbet ’fumma’ ’vara tokig, galen; vara darrhänt’, jämför svenskans imitativa ’fumla’. Båda orden är kända från svenska och norska dialekter och i nyisländskan.”

Så. Då vet vi att folk var både tokiga och fumliga också för 1000 år sedan. Då som nu. Vi har väl inte förändrats så mycket kan man tro.

prof4_5283_sl57_rf

* Sigtunas lösföremål som nämns i texten beskriver de flesta av stadens mindre runföremål.

 

Vecka 37 2016

På 1200-talet byggde dominikanermunkarna konventet och Mariakyrkan i Sigtuna. De byggde i tegel, som var ett helt nytt byggnadsmaterial i Mellansverige då.

Vid utgrävningar norr om kyrkan på 1950-talet hittades anläggningar under marken som kan vara resterna av ugnarna där teglet brändes. Vi kan också tänka oss att själva leran som teglet gjorts av hämtats i närheten, på bekvämt avstånd från byggarbetsplatsen.

När leran blandats med sand och trampats mjuk och följsam tillverkade man tegelstenarna i fyrkantiga träformar, ungefär på samma sätt som man gör sandkakor på stranden när man är barn. Sedan fick de ligga utomhus och torka innan de brändes i ugnarna.

Det var då det hände! En natt kom en stor hund förbi och gick över de våta mjuka obrända tegelstenarna. Och så fick vi den här fina tegelstenen med ett 8 centimeter långt tassavtryck i!

spar_rf

Profiltegel med tassavtryck av stor hund. 1200-tal, Dominikanerkonventet i Sigtuna.

 

Vecka 36 2016

Ibland ville man göra det krångligt för sig. Av ren lekfullhet. Runtexten uppe till vänster är skriven med runor som får en annan betydelse om de vänds upp och ned. Vips står det något annat istället. raþ betyder ”tyd”, men vänder man det upp och ned står det þat, ”detta”. raþ þat – tyd detta!

Sådana här upptåg kan man ju tänka sig har passat fint vid glada fester, och ett annat ben bekräftar faktiskt festsammanhanget. Där står aul – öl – men vänder man på det får man den utvidgade betydelsen aul kut – gott öl!

Benet, som är daterat till perioden 1055-1075, är vårt tidigaste belägg för ordet öl på vikingatidsskandinaviska. Nu behöver det inte vara så att det bara var ölet som var gott, utan hela festen. Att ”hålla öl” kan också ha stått för att ”hålla en fest”. Jämför de sentida uttrycken ”taklagsöl” som byggare firar då taket lagts på en ny byggnad, och ”gravöl” som står för begravningsmiddag.

Bägge runtexterna kommer från den stora utgrävningen i kvarteret Professorn 1999, intill Gröna ladan.

RAD_DAT_RF

Runben med lönnrunor från kvarteret Professorn 1 i Sigtuna.

 

Vecka 35 2016

Det här lilla träkorset är ett unikum. Vi fann det vid den stora grävningen intill Gröna ladan 1999-2000, en grävning som gav otroligt mycket bevarat trä och flera föremål knutna till prästerskap, lärdom, skrivkunnighet och undervisning.

Korset är jättelitet, bara några centimeter brett, och har ett litet hak i bottnen som om det suttit fast i någon slags bas eller i ett större föremål. Kanske har korset tillhört ett litet hemaltare. Vad som är unikt med det är att det är så tidigt, helt säkert 1000-tal och kanske också tidigt i seklet.

På bilden är korset just upptaget ur jorden. Sedan dess har det konserverats och det är utställt i vår basutställning ”Sigtunahistorier”.

P0002902_RF

Litet träkors från kvarteret Professorn i Sigtuna, 1000-talet e Kr.

 

Vecka 34 2016

Intill parken Trekanten i Sigtuna hölls ett gästabud en gång runt år 1200. Folk blev mätta och nöjda och kanske lite extra glada framåt småtimmarna. En av gästerna tog upp det revben han just gnagt köttet av och ristade med en knivsudd:

mari * selti * rif a fe mest *| aff | asa

Marre(?) skänkte revbenen. Han äger mest egendom

När han så prisat Marre som stått för festmaten räckte han över benet till sin bordsgranne, som blev präktigt irriterad. Hur har någon mage att påstå att den lille Marre skulle äga mera än självaste kungen? Det var lite som att svära i kyrkan, så grannen drog upp sin kniv och ristade på andra sidan av benet:

kunukr :iaR : matr : bestr: han : a f mest : han iaR þekili

Kungen är den bäste mannen(?). Han äger mest egendom. Han är givmild

Så kanske det gick till när vi fick en kort diskussion bevarad på ett revben för 800 år sedan. Benet har sedan det hittades 1990 kommit att kallas ”kungabenet”. Texten anses visa vikten av att en kung eller aristokrat skulle vara givmild mot sina vänner och att allierade vanns med hjälp av överdådiga gästabud och dyrbara gåvor.

kungabenet_RF

Runben, det så kallade ”kungabenet” från kvarteret Trädgårdsmästaren, Sigtuna.

 

Vecka 33 2016

Vi har just haft besök av forskare som skriver om spelpjäser, så veckans föremål får bli tre sådana.

I våra samlingar finns det ett hundrafemtiotal av dem; platta skivformade, toppiga svarvade, några eventuella schackpjäser och ett par dominobrickor. Dominobrickorna är nog från senare historisk tid, men det stora flertalet av de andra tillhör tidig medeltid, 1000 och 1100-tal. Såklart man spelade då med! Ett populärt spel var brädspelet Hnefatafl.

De trevligaste av våra spelpjäser är nog de små toppformade med elegant svarvade knoppar, ofta bara ett par centimeter höga. Av de här tre är den närmaste och den i bakgrunden gjorda av valrosstand. Den stora i förgrunden är från 1030-talet ungefär, medan de två andra är hundratalet år yngre.

Vad vi fick lära oss av de besökande forskarna är att vi förutom valrosspjäserna också har flera som är gjorda av valben. Flera än vi kanske trodde. Det var visst rätt god fart på kontakterna med Norge, Island och Grönland i det tidiga Sigtuna.

spelpjäser_RF

Tre spelpjäser från 1000- och 1100-talen. Sigtuna.

 

Vecka 32 2016

Det är spännande med runor skrivna på kopparplattor. För inte så länge sedan visade vi runblecket från Gula skolan med en gruvlig besvärjelse som börjar med ”Tor sårar du, trollens furste!”. Men det finns ännu flera i Sigtuna, och vi hittar nya hela tiden.

För två år sedan fann vi två ”nya” som gömt sig i museimagasinet ända sedan 1920-talet, som runforskarna Helmer Gustavson och Magnus Källström jobbat hårt med att tolka. Det ena är det på bilden. Där säger den otydliga texten –u–hr-o. Det är ju inte så mycket att gå på, men det andra blecket är ännu knepigare. Det är ristat med lönnrunor som nog var så hemliga att det kanske bara var trollkarlen som skrev dem som begrep vad de betydde.

Helmer och Magnus skriver om de nya blecken i årsboken Situne Dei 2016 som museet snart skall lämna till tryckning. Deras artikel berättar också om det runbleck som hittades vid grävningen vid Götes mack 2014.

runbleck_RF

Ett runbleck med ofullständig text, Sigtuna.

 

Vecka 31 2016

Här är en bit målad kalkputs funnen vid Mariakyrkan. Färgen är rester av väggdekor från dominikanerkonventet som revs efter Gustav Vasas reformation på 1500-talet.

Dominikanerorden instiftades i Toulouse 1215 av den spanske prästen Domingo de Guzman, som efter sin död helgonförklarades som S:t Dominicus. Konventen var öppnare och mera utåtriktade än de slutna klostren, och Sigtunakonventet grundades 1237.

Mariakyrkan invigdes 1247 och stod färdig 1255. Den var konventets kyrka och fungerade som sådan fram till reformationen då den blev församlingskyrka. Av de försvunna konventsbyggnaderna kan vi idag tydligt se de igenmurade korsgångsvalven i kyrkans södervägg, samt en liten rest av en mur som sticker upp ur gräsmattan intill kyrkans sydvästra hörn. Konventet ger sig också tillkänna i kyrkogårdstopografin söder om kyrkan.

I våra arkeologiska samlingar finns bland annat tillvarataget formtegel från valvribbor och rester av spröjsade glasfönster från konventet. I Mariakyrkan finns en 1400-talsstaty av S:t Dominicus.

Kalkputs med röda och gröna färgspår från Dominikanerkonventet som revs på 1500-talet, Sigtuna.

 

Vecka 30 2016

Det brukar sägas att runorna formgavs för att lätt kunna ristas i trä – alla streck i tecknen var orienterade så att de enkelt kunde skäras tvärs eller diagonalt mot träets ådring. Ändå har vi bara tre fynd av runor på trä från Sigtuna, trots långt mer än 100 runfynd från staden.

Det ena är en runpinne som hittades 1936 i kvarteret Handelsmannen. På det står aluumalþ-n -u-st-al. Forskarna har fortfarande inte kommit överens om en tolkning av texten.

Det andra är runsyllabariet, som var ett redskap för undervisning om runalfabetet och som visas i museets träutställning sommaren ut.

Det tredje fyndet är runstickan på bilden som kommer från grävningen i kvarteret Professorn 1999. Till formen liknar den de pinnar med ägarnamn som man stack in i varusäckar i Bergens hamn i Norge på 1100-talet. De var helt enkelt namnlappar av trä som säkrade att fraktgods inte skulle komma bort. Texten på vår runsticka har man dock inte kunnat tyda än, så vi får snällt vänta och se!

Runpinne från kvarteret Professorn, Sigtuna.

 

Vecka 29 2016

Den här fina lergöken är inlämnad till museet av Claes Hammargren i maj 1980. Den hittades vid trädgårdsarbeten i Lehmanska gården. Den har ett fingerhål, så man kan spela den med två toner och huvudet är doppat i vit engob, en enklare form av glasyr av uppslammad vitlera.

Gökens huvud är avbrutet, vilket är synd eftersom det skulle ha kunnat berätta var göken tillverkats. Till exempel har lergökar från Ängelholm huvudet uppvridet till en spiral, medan Falkenbergsgökar har ett rakt huvud som kan vara vridet något åt höger. Det lilla som är kvar av halsen på vår gök antyder en lätt vridning åt vänster, så vi vet inte riktigt vad vi skall tro.

Dateringen kan vara 1800-tal likväl som 1900-tal men lergökar har medeltida anor. Vi har några till funna i Sigtuna, dock alla från sen historisk tid.

Lergök, Sigtuna. Men är det en Falkenbergsgök eller en Ängelholmsgök?

 

Vecka 28 2016

Ett vanligt användningsområde för runor var namnmärkning av ägodelar, precis som idag när vi sätter namnlappar på saker vi inte vill förlora. Det här är ett knivskaft som hittades vid grävningen i kvarteret Trädgårdsmästaren 1988-90. Det är av horn och knivbladet som varit av järn är borta. Texten lyder helt kortfattat:

liku a knifLiko (Likko?) äger kniven.

Runföljden liku har ansetts knappast återge ett nordiskt namn, utan snarare ett frisiskt. Det skulle alltså härröra från Friesland som låg vid den nuvarande holländska kusten och delar av Danmarks södra nordsjökust. Frisernas handelsstad Dorestad spelade en viktig roll i nord- och östersjöhandeln från 600-talet och framåt. Det frisiska gillet nämns på två runstenar i Sigtuna.

Alternativt kan liku läsas som det västnordiska kvinnonamnet Lík(n)øy. Forskarna är inte alltid överens om saker och ting. Det är en av de saker som gör forskning så spännande!

Likus knivskaft, från utgrävningen i kvarteret Trädgårdsmästaren 9 & 10, Sigtuna.

 

Vecka 27 2016

I Lund fann man en gång ett litet redskap tillskuret av ben med runtexten tinblbein ristad.

Här är ett sådant från Sigtuna, men med ristad dekor istället för text. Vi har uppemot ett hundratal sådana hos oss så de var väldigt vanliga vardagsredskap, och vi brukar kalla dem ”tinblbein” efter runtexten från Lund. Redskapet är en viktig representant för det tidigmedeltida textilhantverket i staden, tillsammans med fynd av vävstolsdelar, sländtrissor, synålar av metall och bennålar för nålbindning.

Med tinblbeinen har man tvinnat band och snoddar till kläder och snören att hänga saker i. Andra benämningar på föremålen är slunggaffel och påtgaffel. Tekniken ligger nära påtning, som fortfarande är en levande hantverksteknik.

Tinblbein finns i många olika utföranden och storlekar. Exemplaret på bilden är 35 mm högt.

Tinblbein, eller påtgaffel, från det tidigmedeltida SIgtuna.

 

Vecka 26 2016

Det här träsnittet gjordes på 1680-talet av dåvarande riksantikvarien Johan Hadorph. De tre runstenarna på bilden låg då i Mariakyrkans sakristia.

100 år dessförinnan fanns stenen till vänster, U 383, och den i mitten, U 395, i S:t Pers ruin. U 383 har ingen text kvar eftersom kanterna huggits bort. U 395 är den bekanta stenen med texten ”Sven gjorde dessa stenar … (hä)mta sten (el. stenar) på(?)…, som han förde till Sigtuna.” Texten har tidigare tolkats som att en man fört sin döda hustru till staden för att begrava henne, men den färskaste tolkningen är att det är själva stenen som förts till Sigtuna.

Det är tänkbart att de två stenarna ursprungligen varit gavlar i ett tidigkristet gravmonument, litet lika de så kallade eskilstunakistorna. Det är något speciellt med den röda sandsten som använts, eftersom man ofta huggit gravmonument av den i det sena 1000-talets Uppland.

Den högra stenen, U 382, är också av röd sandsten. Texten säger: ”… lät resa .. efter … Gunnars son i Risne. Sven ristade.” Texten är en minnestext och även denna sten bör ha varit del av ett gravmonument.

Mariakyrkans sakristia_RF

Johan Hadorphs träsnitt av gravmonumentet från Mariakyrkans sakristia, Sigtuna.

 

Vecka 25 2016

Man skrev inte bara runor på ben. Ibland ristade man bilder också. Det här revbenet hittades när mynthustomten i kvarteret Urmakaren grävdes ut för 25 år sedan. Det är daterat till 1200-talets första hälft.

På ena sidan syns ett stolt tillbakablickande lejon. Det var nog ingen i 1200-talets Sigtuna som sett ett lejon på riktigt men många hade säkert sett bilder av dem på vapensköldar och sigill. Tecknaren har faktiskt lyckats väldigt fint med sin bild. Det är knappast någon tvekan om att kroppen, tassarna och hakan tillhör ett kattdjur.

På andra sidan ser vi ett mycket elegant ristat skepp. Att rista bilder av båtar var inte  ovanligt. Båten var ju det viktigaste transportmedlet. Det finns skeppsristningar från 1000-talet i Sigtuna också. I årets utgåva av årsboken Situne Dei kommer att finnas en artikel om några nyupptäckta sådana. Boken kommer i höst

Urmakaren-fynd-4_RF

Ett revben med ristat lejon och ett skepp, tidigt 1200-tal. Kvarteret Urmakaren, Sigtuna.

 

Vecka 24 2016

Då man schaktade inför bygget av före detta Gula skolan nära busstationen år 1931, hittades en amulett av koppar.

Förutom att rista minnesord, skämt och frivoliteter på stenar och revben, var det inte ovanligt att man förr ristade trollformler på metallbleck. Ibland var de läsliga för vem som helst, ibland skrevs de med lönnrunor som få kunde tyda.

En tolkning av runorna som gjordes 1933 lyder så här, med en vikingatida besvärjelses skapligt mustiga språk:

Tor sårar du,
trollens furste!
Fly du nu,
funnen är du!
Have du tre trånader, ulv!
Have du nio trångmål, ulv!
Det driver därtill,
det driver till ökning:
Trivs med det, troll! —
Njut läkedomen!

Amuletten på bilden är en kopia. Originalet finns på Historiska museet i Stockholm.

Runamulett från kvarteret Granhäcken, Sigtuna.

 

Vecka 23 2016

Vi är inte bortskämda med islamska mynt i Sigtuna. Det skall vi inte heller vara eftersom silverimporten från bortom Kaspiska havet hade sinat flera decennier innan staden anlades. Men dessförinnan hade sådana mynt kommit i enorma mängder. Totalt finns ca 80 000 funna på svensk mark, ett resultat av en livlig trafik mellan Östersjön och Sidenvägens länder.

I Sigtuna finns bara tio stycken, de flesta slagna mellan 800-talets mitt och 950. Två kommer från det abbasidiska kalifatet som hade Bagdad som huvudstad. Andra kommer från det samanidiska imperiet som hade sin kärna i Persien och omfattade delar av dagens Afghanistan, Tadjikistan och Uzbekistan. Mynten var som regel redan gamla i Sverige då Sigtuna blev till. Några av dem är perforerade eller försedda med ögla för att användas som hängen.

Det roligaste av dem är ett av de absolut yngsta samanidmynten som hittats i Skandinavien, präglat så sent som 978-82 i al-Shash, nuvarande Tasjkent i Uzbekistan. Det sticker ut för att det nästan är jämnårigt med Sigtuna stad. Det hittades nära S:t Lars kyrkoruin år 1935.

islamskamyntRF

Två samanidiska dirhemer, funna i Sigtuna. Tidigt 900-tal.

 

Vecka 22 2016

Den här sländtrissan hittades vid utgrävningen i kvarteret Professorn 1999. Den är av täljsten och har en runskrift som löper runt kanten.

hulma gierþi at sihtrygs i esi þita

”Holma gjorde hos Sigtryggs i Äs(?) detta”

Så, vad kan det ha varit Holma gjorde hos Sigtryggs i Äs? Rimligast vore att tänka sig att hon gjorde sländtrissan och underströk med runorna att det var hon som tillverkat den.

Äs är ett ortsnamn som finns på flera ställen i Mellansverige. Närmaste Äs från Sigtuna sett ligger utanför Enköping.

Sländtrissan är preliminärt daterad till ca 1200-1220.

433 sländtrissa runor

Sländtrissa med runtext från kvarteret Professorn, Sigtuna.

 

Vecka 21 2016

Veckans föremål är inte alls ett föremål utan ett helt hus, det kanske mest spännande verkstadshus som hittats i Sigtuna sedan mynthuset påträffades 1990. Det hittades i kvarteret Humlegården 2006 och var en smedja från årtiondena kring år 1000. I rekonstruktionens mitt ser du städet och bakom det står ässjan.

I smedjan hade man tillverkat hundratals vikter, något man ägnat sig åt i det samtida mynthuset med – en bra vink om att vikter fortfarande var viktiga för betalningssystemet. Troligen var även den här verkstaden knuten till Olof Skötkonung.

Dessutom påträffades rester efter glasugnar, bland annat de två gulbruna lerkupoler du ser i teckningen. Det var litet unikt, eftersom vi inte sett så tydliga bevis för glastillverkning i Sigtuna innan. Vi drog slutsatsen att ugnarna byggts av resande glashantverkare som byggt en ny ugn varje gång de kommit tillbaka till stan.

Nedtill ser du hur huset såg ut efter utgrävningen. I mitten är det djupa hålet där städstabben stått – stocken som städet varit förankrat i.

humlegården_smedja_RF

Smedjan ”hus X” i kvarteret Humlegården, Sigtuna.

 

Vecka 20 2016

Veckans föremål är ett kortfattat runben. ”haralt” står det på ena sidan.

Någon hette Harald och bodde i trakten av nuvarande Långgränd i Sigtuna för ungefär 900 år sedan. Harald fann vid något tillfälle nöje i att skriva sitt namn på ett revben.

På baksidan skrev han ”si sa sikh sa i sa sik sa is”.
Se! Den (som) sig såg i sån, sig såg i isen”.

Den som tittar ned i den frusna dryckeshon, ser sig själv i isen.
Längre än så kommer vi inte med det här. Harald var en lurig prick!

Runben från Sigtuna med texten ”haralt” – Harald.

 

Vecka 19 2016 – Den ”okända” sigtunamyntningen

Olof Skötkonung och hans son Anund Jakob gjorde ju mynt i Sigtuna för 1000 år sedan. Kanske är det mindre känt att det gjorts mynt i staden under åtminstone tre kungar till.

Efter att Olofs projekt havererat runt 1030 tillverkades inga mynt i Mälardalen förrän på 1170- eller 1180-talet. Då började Svea rike vara så stabilt att kung Knut Eriksson satte igång att mynta igen, i Lödöse i Västergötland och i Sigtuna.

Precis som med kung Olofs myntning har vi bevis för Knut Erikssonmyntningen tack vare provavslag på bly där myntmästaren testat en myntstamp efter att den tillverkats. Blybitarna kommer från kvarteret Trädgårdsmästaren och kvarteret Kammakaren. Även om de inte är direkta bevis för att kung Knuts myntverkstad legat nära nuvarande Lilla torget kan vi i alla fall vara säkra på att verkstaden som gjorde myntstamparna låg där.

Knut Erikssons mynt var väldigt enkla. Du kan se några exempel hos Svenska Numismatiska Föreningen

avslag_knuteriksson_RF

Provavslag av myntstampar på bly. Kung Knut Eriksson, sent 1100-tal, Sigtuna.

 

Vecka 18 2016 – alfabetet baklänges!

På det här benet står det ”-a | fuþorkhnisatbRlm | Roþat”. Det obegripliga ordet i mitten känns igen som ”futharken”, det vikingatida alfabetet: ”fuþork hnias tblmR”. Runben med futharken är inte ovanliga, och de brukar kopplas ihop med undervisningssituationer. Läs- och skrivundervisning helt enkelt.

Men det här benet är litet knepigt, för futharken är skriven baklänges. På det viset påminner det litet om alla krypterade runben som är skrivna med lönnrunor. Någon ville visa sig på styva linan och kanske testa en kamrat: ”klarar du av att läsa det här om jag skriver bak och fram?”.

Det avslutande ordet ”Roþat” är svårt att tyda och inte ens runforskarna blir kloka på det. Om nu texten är en illmarig test från en glad kamrat vid ett vikingatida gästabudsbord verkar det fungera ganska bra fortfarande, 1000 år senare.

Runben med bakvänd futhark från kvarteret Professorn, Sigtuna.

 

Vecka 17 2016

Det här utplattade fiskeredskapet ser väl inte mycket ut för världen, men det är ett väldigt spännande fynd! Det är en mjärde som ligger uppfläkt på lera från den forntida havsbottnen. Från början var den formad som en strut med en smal ingång, konstruerad så att fiskar lätt skulle kunna simma in men inte hitta ut igen.

Mjärden är uppgrävd uppe på land nära Stora gatan. Eftersom landet låg lägre under tidigare delar av järnåldern låg platsen under vatten då. Vi vet inte exakt hur gammal mjärden är, men vi kan nog anta att den blivit kvarlämnad på bottnen några hundra år innan Sigtuna anlades. Där blev den liggande, en stad byggdes ovanpå, och den hittades inte förrän arkeologerna grävde fram den kanske 1500 år senare.

Det är inte vanligt att vi hittar föremål som berättar om aktiviteter på platsen innan 970 då Sigtuna blev en stad. Faktum är att vi inte alls vet särskilt mycket om vad som funnits här innan.

Mjärdar har använts sedan stenåldern och fram till modern tid. Det finns bra bilder som visar hur de var konstruerade hos Världskulturmuseernas webdatabas.

mjärde_RF

Mjärde från kvarteret Professorn, Sigtuna.

 

Vecka 16 2016

”sti” står det helt kortfattat här. Stenen är bara ett fragment och det är texten med. Kanske har runorna ingått i ordföljden ”… lit : raisa : stin : þina : aftR…” (…lät resa denna sten efter…) som ofta förekommer på runstenar.

Stenen är ett exempel på sådana nyfynd som man kan göra vid arkeologiska undersökningar i Sigtuna. Överallt ligger små bitar av runstenar begravda. Ibland utan sammanhang, och ibland använda som stödstenar under stolpar till hus. Det fina med dem är att de legat skyddade under jorden i 900 år, så bokstäverna ser ofta skarpa och nyhuggna ut. Stenar som stått uppe i luften under samma tid är ju alltid slitna av väder och vind.

Just de här runorna, huggna på grå sandsten, hittades vid den stora utgrävningen i kvarteret Trädgårdsmästaren nära Lilla torget 1988-1990. Stenen slogs sönder och användes i grunden till ett litet hantverkshus intill Stora gatan någon gång i början av 1100-talet.

Runstensfragment, kv Trädgårdsmästaren, Sigtuna

Runstensfragment, ”sti”. 1000-1100-tal. Kv Trädgårdsmästaren 9 & 10, Sigtuna.

 

Vecka 15 2016

1990 var ett viktigt år för sigtunaforskningen. Att Olof Skötkonung slagit de första svenska mynten i Sigtuna hade man varit övertygad om sedan länge. Det stod ju på slantarna med olika fantasifulla stavningar. ”STUNE”, ”SIDEI” och ”SIHT” borde rimligen stå för Sigtuna. Men några klara belägg fanns inte.

Självklart hoppades museet på att finna otvetydiga bevis någon dag. Men att förhoppningarna faktiskt skulle infrias i närtid och nutid trodde nog de flesta vore för bra för att vara sant.

Men så, i september 1990 under utgrävningar i kvarteret Urmakaren nära museet, poppade beviset upp ur jorden. För bra för att vara sant, men faktiskt sant. En blybit med ett avtryck av ett olofsmynt! En myntmästare hade testat den myntstamp han tillverkat genom att slå den mot blybiten. Fyndet var väl närmast som den berömda nålen i höstacken, men det var ett faktum. Nu var det bevisat att Sigtuna faktiskt varit kung Olofs myntort från år 995 och under ett par decennier därefter!

Blybit med avtryck av Olofsmynt, tidigt 1000-tal. Kv Urmakaren 1, Sigtuna

 

Vecka 14 2016

Förra veckan visade vi vår medeltida nyckelharpenyckel här. Vi spinner vidare på temat tidigmedeltida musik. Den här veckan visar vi Erres stämnyckel!

Nyckeln är av älghorn och har ett rektangulärt hål på kortsidan som skall passas till stämskruvarna på ett stränginstrument. Det fina med föremålet är att det grävdes upp färdigetiketterat ur jorden, något som arkeologer sällan är bortskämda med.

Runtexten på nyckeln säger nämligen hayr þu · huer hita · kiarþi eri x sliþi x harbu x þisi x hailum x hantum. ”Hör du vem som gjorde detta. Erre skar till denna harpa med lyckosamma händer”. De orden hjälpte oss att förstå vad redskapet använts till. Erre kallar sitt instrument för ”harpa”, en benämning som nog kunde användas till de flesta sorters stränginstrument vid den här tiden.

Tack vare stämnyckeln vet vi att musiklivet var livligt i Sigtuna under 1000-talets sista decennier. Den hittades år 2000 och visas just nu upp på Sigtuna museum.

stämnyckel_RF

”Erres stämnyckel”. Älghorn. Sent 1000-tal. Kv Professorn 1, Sigtuna

 

Vecka 13 2016 – Kommer Sveriges äldsta nyckelharpa från Sigtuna?

Den här knavern – eller tangenten, eller nyckeln – kommer möjligtvis från en nyckelharpa. Den grävdes upp i kvarteret Handelsmannen intill Stora gatan redan 1935, men då daterades den aldrig så den har praktiskt taget glömts bort av forskningen sedan dess.

Nu har vi till sist kunnat datera den med hjälp av keramik som hittades i angränsande kulturlager, och det visar sig att föremålet är från 1200-talet. Hittills äldsta skandinaviska avbildning av en nyckelharpa är från 1300-talets mitt och kommer från Källunge kyrka på Gotland, men denna sigtunanyckeln kan ha gjort instrumentet 100 år äldre.

Nyckel till nyckelharpa. Funnen i 1200-talslager. Kv Handelsmannen, Sigtuna

 

Vecka 12 2016 – en besvärjelse från kristen tid.

Här är ett sent runben, från 1100-talets sista decennier. Det märks tydligt på språket, som är ett hjälpligt godkänt latin, och på det kristna motivet med omnämnandet av de fyra apostlarna och Jungfru Maria. Likväl är texten mera en besvärjelse än en from bön och benet är en amulett. De gamla förhållningssätten till oknytt, sjukdomar och behov av skydd har uppdaterats och kristna motiv har införlivats i folkskrocken. Texten lyder:

kruks : markus : kruks : lukus : kruks : maþ–… …-oanas : kruks : maria : matra : tomina

Crux Marcus. Crux Lucas. Crux Matth[aeus(?)…Crux(?) I]oannes(?). Crux Maria, mater(?) Domini(?)

”Kors Marcus. Kors Lukas. Kors Matteus(?). [Kors(?)] Johannes(?). Kors Maria, Herrens(?) moder(?)”

Kruks-benet hittades vid grävningen i kvarteret Trädgårdsmästaren 1988-90.

Runben, ”kruks-benet”. 1100-tal. Kv Trädgårdsmästaren 9 & 10, Sigtuna

 

Vecka 11 2016

1993 påträffades en grav intill den kyrkoruin som är markerad i Sigtuna museiträdgårds gräsmatta. Byggnadsresterna är idag helt begravda under jord, och kyrkan i sig själv är spännande då vi varken vet exakt när den byggts eller vilket namn den haft. Den verkar ha rivits redan under 1200-talet.

Men så till graven. Den begravde gav ett ganska slitet och gistet intryck, med ena sidans tänder så nedslitna att man kunde ana en halvsidesförlamning – endast ena sidan av ansiktet hade haft kraft nog att tugga maten, med en hård nedslitning av halva garnityret som följd.

De praktfulla gravfynden talade dock ett annat språk. Där fanns dels ett posamentskors av spunnen silvertråd som varit fäst vid den begravdes klädnad. Där fanns också en exklusiv kräkla gjord av valrosstand, ett alldeles unikt fynd för Sigtuna. Frågan är sedan vad kräklan gör vår person till. Han har antagits varit en biskop. Eller kan han ha varit en abbot?

Graven är ett kraftfullt vittnesbörd om den expanderande kyrkligheten i ett förändringens Uppland. Den är daterad till 1100-tal.

kräkla_posament_RF

Kräkla av valrosstand och posamentkors av silvertråd. Kv S:ta Gertrud 3, Sigtuna

 

Vecka 10 2016 – tog han verkligen ”henne till Sigtuna”?

Runstenen U395 är en del av ett gravmonument från S:t Pers ruin, men tillhör numera Historiska museets samlingar och finns deponerad hos Sigtuna museum.

Tidigare har stenens skadade text tolkats som ”Sven … rista stenen … som förde henne till Sigtuna”. Tanken var att en make fört sin döda hustrus kropp till Sigtuna för att begrava henne. Men är den tolkningen resultatet av ett traditionellt tänk som oreflekterat förutsätter mannen som aktiv och kvinnan som passiv?

En ny tolkning visar nämligen att texten snarare bör läsas: ”Sven gjorde dessa stenar … (hä)mta sten (el. stenar) på(?)…, som han förde till Sigtuna”. Vad som förts till staden skulle istället ha varit den röda sandstenen som runorna ristats på. Stenens närmaste förekomst är långt nere på Ekerö, så det har definitivt varit ett företag att frakta den hit.

Just så olika kan man läsa en text! Berättelsen om nytolkningen finns i 2015 års utgåva av vår årliga forskningsskrift Situne Dei.

sithunum_U365_RF

Runsten U 365. 1000-talets senare hälft. St Pers Ruin, Sigtuna

 

Vecka 9 2016 – en rysk hovguldsmeds degel?

Det här är en degel som en guldsmed smält silver i. Man stoppar i silverbitar i det stora hålet, sätter degeln i elden tills metallen smälter och tar upp den med tång i handtaget nere till höger. Upptill finns en hällpip, så man kan hälla över metallen i en gjutform.

Degeln är funnen i lager från 1000-talets mitt och det roliga är att den är av östslavisk typ och egentligen bara finns i städer som Novgorod eller Kiev, men inte alls i Sverige. Men ändå finns en i Sigtuna!

1045 mellanlandade den blivande kungen Harald Hårdråde här på sin resa från Konstantinopel till Norge. Med på färden var prinsessan Elisabet av Kiev, dotter till prinsessan Ingegerd från Sigtuna och storfurst Jaroslav den vise. Kan prinsessan ha haft med sin personliga guldsmed på resan?

Det här är en vild spekulation som inte kan bevisas, men ibland är det frestande att spekulera. I synnerhet vid sådana här sammanträffanden!

slavisk degel_RF

Smältdegel av östslavisk typ. 1000-tal. Kv Trädgårdsmästaren 9 & 10, Sigtuna

 

Vecka 8 2016 – det gruvliga sårfeberbenet!

Somliga av den tidiga medeltidens runföremål bär på besvärjelser avsedda att jaga bort sjukdomar och troll. De är ofta ristade på bleck av bly och koppar, men ibland också på ben. Så är det med det så kallade ”sårfeberbenet” från kvarteret Professorn, som hittades vid utgrävningar 1996. Besvärjelsen är skriven med fornsvenskans kärva och mustiga språk:

”Jorils (sår)pinne! Väx ur Krok! Han band febern, krossade(?) febern. Och sejdandet gjorde slut på sårhuset. Han har fångat varet fullständigt. Fly bort feber!”

Härligt snaskigt! Man undrar om kuren fungerade?

Professorn4_sårfeberbenet_RF

Runben, ”sårfeberbenet”. Kv Professorn 4, Sigtuna

 

Vecka 7 2016

”Herre, bevare din tjänare Kosmas” står det på grekiska på baksidan av det här blysigillet från 1000-talet. Framsidans bild föreställer Johannes döparen och sigillet är funnet vid grävningar i kvarteret Professorn 1996.

Men hur har ett sigill från Konstantinopel hamnat uppe i lilla Sigtuna? En tolkning kan vara att det ha varit ett tullbevis som förseglat en packe lyxvaror som kommit hit därifrån, kanske sidentyg.

En annan rimlig tolkning kan vara att sigillet är ett prästerligt sigill, som kommit med bysantinska sändebud på missionsresa. Vi har många fynd av bysantinsk karaktär i 1000-talets stad; keramikskärvor av amforor, kristna kors och elfenbenskammar; så det här fyndet är ett av många. Det går inte att utesluta en personlig närvaro av människor från medelhavsområdet här uppe. Vi har inga bevis, men möjligheten är kittlande nog.

st mikael b RF

Sigill av bly med bild av Johannes döparen. 1000-tal. Kv Professorn 4, Sigtuna

 

Vecka 6 2016

Veckans föremål är ett runben funnet nära Gröna Ladan 1999. Att skriva små meddelanden på ben var vanligt i Sigtuna. Ofta handlade det om magiska besvärjelser eller små meddelanden över gästabudsbordet – man käftade vänskapligt eller skojade till det som man brukar göra då man festar.

På det här benet sker dock något närmast magiskt – det gamla möter det nya och vikingatiden blir till medeltid. Just det kulturskifte som 1000-talsstaden Sigtuna står för, allt fångat i en enda textrad!

Först skrev ristaren fr i runor. Troligen för att skriva fridr – fred. Men redan efter två runor slår skribenten om till latinska bokstäver och låter undret ske. Det här är vårt allra första exempel på en text skriven med det latinska alfabetet i Sigtuna! Ristaren skriver PAXTEC, rimligen en förkortning av Pax Tecum – frid vare med dig, en fridshälsning som gavs i mässan i Sigtunas tidigaste kyrkor.

Detta skedde någon gång mellan åren 1073 och 1093, intill platsen där Gröna ladan ligger idag. Man ryser lite.

”PAXTEC-benet”. Runben, sent 1000-tal. Kv Professorn 1, Sigtuna

 

Vecka 5 2016 – samer i Sigtuna?

Hur långt ned i landet rörde sig samerna under tidig medeltid och hur såg Sigtunas kontakter ut norröver? Under 1100- och 1200-talen försiggick en omfattande produktion av hornarbeten i staden, i synnerhet av kammar. Vilka var det egentligen som levererade råvaran? Åtgången på älghorn var enorm i kammakerierna längs den stora gatan. Det är lätt att anta att råvaran kommit via handelsvägar norrut.

Vi har också några föremål från staden med karakteristika som kan peka åt samiskt håll, även om det ibland kan vara svårt att avgöra eftersom samiska mönster och senvikingatida mönster på horn ofta mött varandra. Det tycks dock finnas en stark kontakt mellan de olika bildvärldarna.

Denna utsökt dekorerade hornplatta, endast några centimeter bred, påträffades vid utgrävningar nära Gröna Ladan 1999. Det är inte svårt att associera till sameslöjd då man betraktar mönstret.

hornplatta_RF

Dekorerad hornplatta. Kv Professorn 1, Sigtuna

 

Vecka 4 2016

Eftersom museet medverkar i Destination Sigtunas temaår om runor, kommer vi att lägga upp ett runföremål som Veckans föremål varannan vecka. Det första är ett av våra mest mystiska.

Det är ett myntliknande stycke koppar med spår av försilvring och namnet BURN prydligt skrivet i runor – Björn! Det hittades i museets trädgård vid grävningar i kyrkoruinen 1995, och följer generellt schemat för Olof Skötkonungs mynt från 1000-talets början med en bild av kungen i profil med spretigt hår och kungens namn skrivet runtom. På Olofs mynt var dock texterna alltid skrivna med latinska bokstäver, och dessutom är det här föremålet av koppar. Under tidig medeltid slogs alla mynt på silver, utan undantag.

Så frågorna blir många. Vem var egentligen Björn? En för oss okänd konkurrent till kung Olof? Är föremålet ens ett mynt, är det ett falskt mynt eller ett slags ”medalj” eller något annat? Faktum är att vi egentligen inte vet ett smack. Det är också litet spännande!

Runmynt_RF

Myntliknande föremål, med runtexten ”BURN”. Kv St:a Gertrud 3, Sigtuna

 

Vecka 3 2016

Grekisk porfyrit är en vulkanisk sten som var populär som pelare och golvplattor i romerska palats. De tyska städerna Köln och Trier grundades av romarna och många av städernas palats och badinrättningar smyckades med den grekiska stenen. Då talar vi om det första århundradet, för 2000 år sedan.

Under tidig medeltid, när palatsen varit övergivna i århundraden, började stenarna spridas som altarstenar i Nordeuropa. De satt i små bärbara altaren som man ställde kalk och oblattallrik på vid mässan. I Sigtuna har vi funnit ett tiotal stenar, som troligtvis fungerat som hemaltaren när mässan firats i 1000-talets hemmiljöer innan det fanns en organiserad kyrka i staden.

Det är en lång väg för en sten att färdas från ett stenbrott på Peloponessos till ett golv i ett badhus i Köln och vidare till hallen på en stadsgård i Sigtuna. Den resan kan ha tagit nära 1000 år!

sepulkralsten_RF

Sepulskralsten av grekisk porfyrit. Kv Humlegården 3, Sigtuna

 

Vecka 2 2016

Förra veckans föremål var en av de få helt säkra torshammare som påträffats i Sigtuna. Här är den andra!

Vi visar den dels för att den är så väl bevarad, dels för att den är ett exempel på ett delikat smidesarbete. Amuletten är smidd i järn och är inte mera än 25 millimeter lång. Hammarens handtag är inte bredare än ett par millimeter och ringen upptill, som elegant slutits genom att änden slagits ett varv runt handtaget, är inte mer än en millimeter tjock.

Torshammaren hittades vid utgrävningen i kvarteret Professorn 1999, och kan försiktigtvis dateras till 1000-tal. Det är väldigt spännande att den inte kommer från Sigtunas pionjärperiod på 900-talet, utan från en tid då staden måste anses varit ganska fast etablerad. Det gick tydligen an att vara hedning i den kristna staden. Eller åtminstone smyghedning.

Vecka 2_2015_RF

Torshammare av järn. Kv Professon 1, Sigtuna

 

Vecka 1 2016

Vi börjar det nya året med en svag vind från ett hedniskt förflutet; en torshammaramulett från brytningstiden mellan hednisk och kristen tid. Amulettringar med torshammare av järn dök tidigast upp under 700-talet. De användes som gravgåvor och lades på toppen av urnan med de brända benen innan graven slöts igen. Bruket försvann i och med att kristendomen trängde undan det gamla gravskicket.

Vi borde inte alls finna några torshammare i Sigtuna, som ju anses varit en kristen stad redan från grundläggandet ca 980. Ändå har vi två eller tre säkra fynd härifrån. Den nya religionen tog tid på sig att slå rot. Vi kan nog tänka oss en överlappande period då gamla seder levde parallellt med de nya. Den här ringen är en talande representant för den brytningstiden: en torshammare i kungens nya kristna stad!

torshammare_vecka1_RF

Torshammarring av järn. Sigtuna

 

Vecka 52 2015 – julgransgodis från förra sekelskiftet

Här är några julgransprydnader av sockermassa från åren runt 1900. De har tillhört fröken Sofia Söderhjelm, som flyttade in i Lindgården i kvarteret Snickaren runt 1930, där hon bodde fram till 1950-talet.

Vi ser en tupp, ett får, en lyra och en rosa lilja. Lyran är märkt med årtalet 1911 och den lilla karamellen med änglabokmärket är märkt med året 1897 på baksidan.

God Jul!

vecka52_RF

Julgransprydnader från förra sekelskiftet. Från Lindgården, Sigtuna

 

Vecka 51 2015

Här är en fantastiskt elegant silverinfattad bergkristall, som påträffades 1995 i kvarteret Kyrkolunden i Sigtuna. Den slipade kristallen är 23 millimeter lång.

Liknande kristallinfattningar har påträffats i en 1100-talsgrav i Valsta nära Rosersberg och i samtida gravar på Öland och i Finland. Stilen antyder att smycket är en importprodukt från kontinenten, från det tysk-romerska kejsardömet.

Men man slipade även kristaller i Sigtuna. Vid utgrävningarna i kvarteret Trädgårdsmästaren åren 1988 till 1990 påträffades spår efter en kristallslipares verksamhet. Massor av färdigslipade kristaller och halvfabrikat hittades i anslutning till en stor juvelerarverkstad från 1100-talet. Verkstaden hade bedrivit guldsmide och möjligen hade den också varit knuten till kung Knut Erikssons sigtunamyntning vid 1100-talets slut. Antingen kan mynt faktiskt ha slagits på platsen, eller också tillverkades endast myntstampar här.

Det var vanligt att guldsmeder hade uppdrag att tillverka stampar, de graverade stämplarna som man slog mynt med. De var ju både experter i att hantera metall och i att utforma mönster och ornament. De medeltida myntmästarna rekryterades därför gärna bland guldsmeder.

kyrkolunden8_RF

Slipad bergkristall i silverinfattning. Kv Kyrkolunden, Sigtuna

 

Vecka 50 2015

Här är ett vikingatida hänglås till vänster och ett något större cylindriskt hänglås i bakgrunden. Järnålderns och medeltidens hänglåsteknik representerar nog sin tids finmekaniska höjdpunkter.

Inuti låsen fanns en liten snillrik konstruktion av stålfjädrar som pressades ihop då man drog nyckeln genom en slits, så att bygeln öppnade sig. De flesta lås var stora som nutida hänglås, men det fanns också oerhört små lås av centimeterstorlek.

Ibland kunde mekanismen vara oerhört enkel, så att låset nog var ganska enkelt att dyrka upp. Lås hade dock en stark symbolisk betydelse, som ett slags flyttbara sigill, så det tog säkert emot att bryta upp något som var säkrat med ett hänglås. I vissa medeltida landskapslagar fastslogs att en stöld var allvarligare om tjuven efteråt förvarade stöldgodset i ett låst utrymme. Låset var ett statement; ett anspråk på äganderätt med en mycket stark laddning.

Den stora lerklumpen till höger, med ett avtryck av ett cylindriskt lås, är en rest av tillverkningen. De olika låsdelarna av järn löddes ihop med mässingslod inbakade i lerpaket. Tack vare fynd av sådana vet vi att produktionen var lokal och blomstrade i Sigtuna, i synnerhet under 1100-talet.

Två bultlås av järn och ett fragment ”brasförpackning” av lera. Sigtuna

 

Vecka 49 2015

Det här är en gul fingerring av glas. Glasringar var populära under tidig medeltid, och i synnerhet under 1100-talet hos oss i Sigtuna. Vanliga färger var just gula men även gröna.

Det fanns en tillverkning av sådana i England under sent 900-tal, men vi kan nog tänka oss att de ringar som bars i Sigtuna 100 år senare snarare kommit österifrån, från Kievriket.

Glaset var som regel ett blyglas, tillverkat av kvartssand och höga halter blyoxid. Fördelen med sådant glas är att det är gnistrande klart och vackert, nästan som ädelsten eller kristall. Man kan fortfarande ana den kvaliteten i den här ringen trots att den är 900 år gammal.

Av alla fragment av glasringar vi har i museets samlingar, och de är ganska många, är denna ring en av de få som överlevt seklerna i jorden och fortfarande är hel. Ringen hittades vid vattenledningsdragning år 1925 i kvarteret Trekanten, den lilla parken i centrala staden.

glasring RF

Gul fingerring av glas. Kv Trekanten, Sigtuna

 

Vecka 48 2015

Vid utgrävningen i kvarteret Professorn år 2000 intill Gröna ladan, hittades ett föremål av ek från 1000-talets första hälft med runor på. Det är ett syllabarium, en trissa med runalfabetets konsonanter ihopparade med vokalerna i ett rytmiskt mönster som i en ramsa. Det är skrivet så för att man lätt skulle kunna lära sig runalfabetet. Syllabariet är ett undervisningsredskap från tidigt 1000-tal, och ett av många märkliga fynd från denna utgrävning som berättar om det tidiga Sigtuna som en lärd stad. Det är kanske inte så vi spontant brukar betrakta vikingatiden, eller hur?

På ytterbandet står: fufofafi – – – – oþaþ …orarikukokakihuhohahinunonani
På innerbandet står: tutotatibubob – – … – umomamilulolali
På kanten står: frufrofrafri…nribu
På andra sidan står: nus ftr mik : þurþir : mana : mist och det kan uttolkas:
”Lär efter mig! Du må våga(?) mest av män.”

Det senare kan kanske läsas som en antydan om att kunskap är kraft, att lärdom är väl så mäktig som rikedom och skarpslipade vapen?

Fotografiet är taget av Gabriel Hildebrand.

syllabarium_hildebrand

Syllabarium av trä. 1000-talets första hälft. Kv Professorn 1, Sigtuna