Veckans föremål

På det här runbenet från 1080- eller 1090-talet står ”hera nikala…” Benet är avbrutet, så kanske har det stått något mer.

Hera Nikala. Det skulle kort och gott bli ”Herr Niklas” på nutidssvenska, och namnet är märkligt på två vis. Dels har vi herretiteln hærra. Den återger den latinska herretiteln dominus, som i Sverige som äldst endast tycks ha använts för kung Knut Eriksson och för ärkebiskopen och biskopen i Skara på 1100-talet.

Dels är namnet Nikala/Nigulas/Nikulas inte alls ett skandinaviskt namn, utan det går tillbaka till helgonet S:t Nikolaus, som var biskop i Myra i nuvarande Turkiet på 300-talet. En god man som blivit förebilden till vår tids västeuropeiska jultomte, Santa Claus.

Så vem syftar namnet på? Runologen Helmer Gustavson föreslog: ”Möjligen återspeglar skrivningen på revbenet ett muntligt uttal av namnet på den äldsta kända prästen i Sigtuna”. Men det är inget vi säkert kan veta. Kanske syftar det istället på självaste biskopen från Myra vars kvarlevor förts till Bari i Italien 1087, varefter helgonet snabbt blev ett av Västeuropas mest folkkära.

Egentligen är nog bägge tolkningarna lika spännande.

Läs mera om benet här.

 

Nu tar Veckans föremål två veckors semester här på hemsidan, men kommer att uppdateras på vår facebooksida, onsdagar kl 12.00.

Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg