Veckans föremål

 

Och vad är det här då? En låda chips? Nej inte riktigt, men nästan. Det är en talande bild av intensiteten i kammakeriet i Sigtuna under 1100-talet. Sådana här huggspån av älghorn kan man skotta med spade ur decimetertjocka lager längs Stora gatan, åtminstone vid kvarteren Trädgårdsmästaren och Professorn.

Spånen är avfall som blivit till då hantverkarna huggit till älghornen till passande bitar att göra kammar av, bitar som sedan sågats till den form som önskas. Bara från kvarteret Professorn 1, vid Gröna Ladan, har vi tagit tillvara närmare ett och ett halvt ton hantverksavfall från horn- och benhantverk. Då kan var och en förstå omfånget av kamproduktionen i staden!

Kammar har tillverkats alltifrån stadens grundläggande, men vi ser en markant ökning under 1100-talet, då tillverkningen i hög utsträckning skett i små hantverksbodar nära gatan. Det verkar som om var och varannan tomtägare hade kammakare i sin tjänst då, åtminstone under mycket intensiva perioder.

Det är också under den perioden ett merkantilt tänkande så smått börjar få fäste. Sigtuna omtalas ofta som en handelsstad, men var knappast grundad som en sådan. Det tycks vara först under 1100-talet som ett medeltida marknadstänkande börjar växa fram, med hantverksproduktion för avsalu.

 

Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg