Veckans föremål

 

Här är ett stycke blyinfattat glas. Det är inköpt ”på auktion efter Haglund”, året obekant, och skall ”enligt påskrift” komma från Mariakyrkan i Sigtuna.

Dominikankonventet och dess kyrka anlades på 1230-talet. Kyrkan invigdes 1247 men stod inte färdig förrän kring 1255. Om ungefär 15 år kommer vi således att kunna fira 800-årsminnet av konventets och kyrkans grundande.

Vid Gustav Vasas reformation kom Mariakyrkan att få stå kvar som församlingskyrka. Dominikanernas konvent, däremot, gick ett brutalt öde till mötes. Det revs ned till grunden och 14 000 tegelstenar skall ha skeppats från staden för att bland annat återanvändas i Venngarns och Svartsjö slott.

Idag finns en läspulpet från konventet bevarad på Historiska i Stockholm, samt ett antal böcker hos Universitetsbiblioteket i Uppsala.

 

Veckans föremål på hemsidan tar nu semesterpaus i fyra veckor, men nya föremål kommer som vanligt upp kl 12.00 varje onsdag på vår facebooksida.

Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg