Veckans föremål

Här är en främmande fågel, ett smycke som är ungefär 55 millimeter brett. Det är ett gravfynd från den tidigkristna gravgården i kvarteret Nunnan strax väster om Sigtunas stadskärna. Den grävdes ut på 1980-talet innan platsen bebyggdes. Sammanlagt undersöktes 117 gravar.

Gravgården var uppdelad i tre större gravgrupper som kanske representerat särskilda befolkningsgrupper eller familjer. Den användes under sent 900-tal och in i 1000-tal. Det är alltså de första generationerna sigtunabor vi finner här.

Fågelhänget låg i en grav som gravgåva. Det är ovanligt med gåvor i kristna gravar men de förekommer sporadiskt under tidig kristen tid. Det spännande med just det här hänget är att det inte alls är skandinaviskt utan att det kommer från östersjöfinskt område; Finland, Karelen och östra Baltikum.

Det här är inte det enda föremålet från Sigtuna som kommer från det hållet. Kontakterna med östra Östersjön var starka under vikingatiden, och kanske kom den gravlagde därifrån.

Fotot är taget av Gabriel Hildebrand

 

Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg