Kontakta oss

 

Anna Hedberg
kulturpedagog
anna.hedberg@sigtuna.se
08 – 591 262 45

Ingela Hermansson 
Intendent Konst
ingela.hermansson@sigtuna.se
08 – 591 262 43

Ted Hesselbom – donationserbjudande och andra övergripande frågor
musei- och konstchef, verksamhetschef Sigtuna Museum & Art
ted.hesselbom@sigtuna.se
08 – 591 266 54

Pontus Stråhle
utställningstekniker
pontus.strahle@sigtuna.se

Eva Niklasson 
administration
eva.niklasson@sigtuna.se
08 – 591 266 55

Anders Söderberg – för forskare och arkeologiska frågor
arkeolog
anders.soderberg@sigtuna.se
08 – 591 266 59

Anna Toräng – frågor om Sigtuna museum, namnberedning och kulturmiljö i kommun
museiintendent
anna.torang@sigtuna.se
08 – 591 266 53

Anni Silfver- frågor om sortiment i butiken
platsansvarig Sigtuna Museum, ansvarig butiker
anni.silfver@sigtuna.se
08 – 591 266 72