&Konst Valsta Simhall

&Konst Valsta Simhall är ett nystartat konstprojekt i Valsta. Lokalen som &Konst använder är en gammal nedlagd simhall som nu har omvandlats till en plats för konst. Lokalens stora spännande ytor och många rum medför också möjligheter till att visa konst på flera olika sätt, samt att ha flera projekt och utställningar aktuella samtidigt. Detta medför att vi ständigt kan ha något intressant som pågår eller händer. &Konst vill berika närområdets och kommunens kulturliv men också bli ett besöksmål för konstintresserade människor utanför kommunen. &Konst i Valsta Simhall är öppet så mycket som det är möjligt. Genom samarbeten med föreningar och företag och andra verksamheter inom kommunen hoppas vi på att vi kan ha öppet ofta och mycket.

För mer information om öppettider och evenemang gå till www.valstakonst.se och håll utkik i kalendern!