Kurser

KONSTKOLLO 10/15
8–10 juli kl 10–15

Konstnärligt skapande i tre dagar för barn och unga i åldern 10–15 år. Utifrån temat TID undersöker vi och skapar konst i olika material ute och inne. Vår plats är huset Urmakaren intill Sigtuna museum. Välkomna!

Kostnad: 250 kr, inklusive allt material.
Anmälan till: anna.hedberg@sigtuna.se

Skaparcirkel
Är du nyfiken på konst? Skapa tillsammans med andra på ett lustfyllt sätt, inga förkunskaper krävs. Sigtuna museum & Art och Konst- och kulturföreningen UNIKULTUR genomför tillsammans SKAPARCIRKELN, skapande för vuxna. Vi träffas vid tre tillfällen per termin på Sigtuna museum. Under handledning av kulturpedagogen Anna Hedberg arbetar vi i Studion med olika material. Avgift inkl. material och fika för alla tre tillfällen: 200:- för icke medlemmar, 100:- för medlemmar i Unikultur. Anordnas i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Skicka din anmälan till: anmalan@unikultur.se