Borgerlig vigsel

Välja vigselförrättare

Längst ner på sidan finns en lista över de förrättare som är utsedda i Sigtuna kommun. Du kan använda vilken vigselförrättare du vill, även från andra kommuner.
Det är länsstyrelsen som utser vigselförrättarna. De senast tillsatta får tidsbegränsat förordnande, och om man inte misskött sitt uppdrag eller själv väljer att avgå blir det förlängt.

Välja vigselplats
Det finns inte några regler eller bestämmelser för var ceremonin ska äga rum. I vår kommun är det dock vanligast med Sigtuna kommunhus, Sigtuna rådhus och Arlanda flygplats. Därutöver kan du själv välja andra platser.

Boka vigsel

Sigtuna kommunhus eller Sigtuna rådhus

Under perioden 1/9-18 till 31/5-19 finns möjlighet att boka Rådhuset för vigsel fredagar och lördagar 12.00-16.00.
I Kommunhuset kan vigsel bokas under Kommunhusets normala öppettider

Kontakta Sigtuna kommun för mer information och bokning.

08-591 260 00

Arlanda

Kontakta Arlanda Vip Service.
010-109 12 00
(se även länken till höger) https://www.swedavia.se/arlanda/vigsel/#gref

Om du önskar annan vigselplats bokar du den eller bestämmer var du vill vara och kontaktar sedan en vigselförrättare.

Vigselförrättare har rätt att säga nej till det önskemål du har.

Kostnad

Kostnaden för lokalen är olika beroende på vilken plats man väljer.

I Sigtuna kommunhus är vigseln gratis.
För vigsel i Sigtuna rådhus är avgiften 1 400 kronor. Då ingår vaktmästare som ser till att lokalen är iordningställd, öppnar och stänger. Hen kan ofta ställa upp som vittne. För andra platser gäller att du själv kollar kostnaderna. Vigselförrättaren har rätt att ta ut en ersättning för resor från brudparet, men inga ytterligare avgifter. Hen får ett arvode från länstyrelsen som förordnat hen.

Vilka intyg behövs?

• Hindersprövningsbevis
• Intyg om vigsel

Dessa beställer ni från Skatteverket och måste visas i samband med vigseln tillsammans med legitimation. Observera att intygen har begränsad giltighet (4 månader). Mer information om detta finns via länken under. https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Vittnen

Vid ceremonin ska två vittnen närvara. Vittnena ska vara fyllda 18 år och kunna visa legitimation.

Vigselförättare i Sigtuna kommun

Andersson, Bo – förordnad t.o.m. 2019-01-01

073-661 04 02
bosse@beakonsult.se
eller via Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Eriksson, Gun

070-250 74 20
gun.eriksson@sigtuna.se
eller via Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Frostberg, Kerstin

Gärdesgatan 7
193 32 SIGTUNA
08-592 555 87
070-515 66 06
kerstin.frostberg@gmail.com
eller via Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Jangbratt, Rolf

08-592 55 200
073-501 65 15
rolf.jangbratt@bredband.net
eller via Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Sörqvist, Lars-Göran – förordnad t.o.m. 2019-01-01

Lilla Nygatan 4
193 30 SIGTUNA
070-376 52 59
lg-konsult@canit.se
eller via Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Westman, Ewa-Victoria – förordnad t.o.m. 2019-01-01

sigtunavigsel@gmail.com

hem3.th.tollbrud