Nyhet 2015: Kommunledningsbunker

     

    Bunkern i Märsta inreddes 1972 under kalla kriget. Den troliga tanken med bunkern var att den skulle inrymma åtta nyckelpersoner i kommunen som skulle kunna ta skydd och fortsätta sitt arbete i händelse av en kärnvapenattack. Det var Föreningen för militärhistoriskt bevarande som uppmärksammade Sigtuna museum på den övergivna bunkern som ligger vid hundrastgården mellan Norrbacka och Ekilla i Märsta. Sigtuna museum tar nu över ansvaret för att bevara byggnaden från 2016.

    – Sigtuna museum har fått i uppdrag att berätta hela kommunens historia, från första stenåldersyxan till i dag. Bunkern blir vår byggnad för att berätta om efterkrigstiden, säger Ted Hesselbom, chef för Sigtuna museum.

    bunker