Samlingar

 

Museets samlingar består av arkeologiska och etnologiska föremål, och konst. De känsligaste föremålen förvaras i klimatanpassade rum med styrd temperatur och luftfuktighet. När dessa föremål sedan ställs ut förvaras de i montrar där miljön kan kontrolleras.

Den arkeologiska samlingen innehåller ca 150 000 föremål från tidig medeltid av metall, ben, horn, glas, sten, keramik, trä, läder och textil. Humana ben, djurben, stenföremål och prover som tagits in för analys ingår också i samlingen. Huvuddelen av samlingen kommer från utgrävningar som gjorts i Sigtuna stad.

Den etnologiska samlingen innehåller bland annat kläder, hemtextil, husgeråd, glas, porslin, jordbruksredskap, foton och andra lokalhistoriska dokument. Föremålen kommer främst från Lundströmska gården och Rådhuset men i samlingen finns också donationer från privatpersoner.

Konstsamlingen är bland annat uppbyggd av verk av de två Sigtunakonstnärerna Carl Peter Lehmann (1794-1876) och Gideon Ekholm (1886-1952).

 

Kam 1 RF