Skapande skola

 

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Den nationella kultursatsningen omfattar 6-års verksamhet upp till årskurs 9.

 

Läs mer om Skapande Skola i Sigtuna Kommun …

 

 

 

Barn2 RF