Sigtuna kommuns barnkulturprogram

 

Som en del av Sigtuna Kommuns barnkulturprogram bjuder Konsthall Märsta varje vår in alla barn som fyller fem år det kalenderåret och är inskrivna på en förskola (kommunal eller privat). Denna inbjudan är en del av det obligatoriska barnkulturprogrammet i kommunen, varför vi når alla kommunens barn i denna årskull. Barngrupperna får en visning för att därefter arbeta med eget skapande i ateljén.

Under hela året bjuder Konsthall Märsta även in andra grupper att komma på visning och skapande i ateljén. Vår kulturpedagog har då satt ihop ett special-program som ska passa en viss årskurs utifrån aktuell utställning och läroplanen för den årskursen. Dessa program är inbjudningar som lärarna får anmäla sig till efter intresse och möjlighet att komma. Även här erbjuds visning med efterföljande skapande arbete i ateljén.

 

 

Kontakta gärna Anna Hedberg

Barn4 RF