Pedagog-/Lärarhandledning

Vill ni besöka oss på egen hand, ladda ner vår Lärarhandledning här.

Vi erbjuder förskola/skola lärarhandledning om hur man kan arbeta med museets utställningar och samlingar på egen hand. Det sker i form av en hel- eller halvdag då vi genom att se på utställningar och konst inspirerar och diskuterar hur man kan samtala om kultur med barn i olika åldrar. Vi gör bildanalyser och i ateljén prövar vi att skapa egna bilder med olika material och tekniker. Lägst antal 5 personer, max 15.

Kontakta gärna vår kulturpedagog Anna Hedberg

familj 1 RF