Veckans föremål

Under sommaren har vi ägnat några veckor åt konstiga föremål på vår facebooksida. Får vi sticka emellan med ett par fula föremål också? Som ser så tråkiga ut att man undrar varför man ens plockar upp dem ur jorden?

Det här är bottenskållor av slagg. De bildas i botten av ässjan, härden där järnet hettas upp när man smider. Slaggen består av överskottsämnen, bland annat kiseloxid som kommer från malmen som järnet gjorts av. Den välvda underdelen av skållorna har fått sin form av själva ässjans botten.

Vi kan faktiskt få reda på en del om medeltidens smide genom att studera de här smälta klumparna. Vi ser skillnad mellan primärsmide – utsmidning av nytillverkat ämnesjärn – och sekundärsmide, lokalt föremålssmide. Primärskållorna är ofta kompakta och stora, upp till ett par decimeter, medan sekundärskållorna ibland bara är några centimeter stora.

I Sigtuna var smidet ganska lågintensivt under 1000- och 1100-talen. Det var nog mest husbehovssmide man ägnade sig åt. Under 1200-talet ökade det dramatiskt, bland annat i en smedja nära nuvarande Lilla Torget där bottenskållorna var så stora att där nog skett en intensiv bearbetning av färsk järnråvara. Mitt inne i stan!

 

Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg