Veckans föremål

Det här 22 centimeter långa fragmentet hittades i schaktmassor vid en mindre grävning i kvarteret Urmakaren 2007.

Det är registrerat som ett skäktsvärd. Skäktning är ett led i beredningen av lin, då de vedartade ytlagren av linväxterna separeras från de inre fibrerna, de som sedan spinns till tråd.

Föremålet har rester av en vacker ornamentik i sen runstensstil, som daterar det till decennierna före eller kring 1100. På det viset är det intressant eftersom det kan ge en antydan om linberedning i det senvikingatida Sigtuna. Intressant är också att det verkar vara gjort av valben, och bör därför vara importerat från Norge.

Det skulle också kunna vara ett vävsvärd som använt sför att slå ihop inslagen i en väv. Korta vävsvärd av trä med liknande form, använda vid bandvävning, finns från det tidigmedeltida Bergen.

 

Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg