Program på Sigtuna museum

Aktuell utställning: Sigtunahistorier.
Under 2016-2018 öppnar utställningen Sigtunahistorier
på olika platser i Sigtuna kommun.
Sigtunahistorier omfattar historien i Sigtuna kommun
från stenåldern och fram till idag.
Möt olika människor med olika berättelser
från olika platser under olika tider.
Museibutik med varierat utbud. Vi har även två olika barnspår
i utställningen som passar barn från 3 år och uppåt!

KVÄLLSVISNINGAR SIGTUNAHISTORIER
Januari
Tisdag 9 januari 17.30 med museichef Ted Hesselbom
Torsdag 11 januari 17.30 med intendent Anna Toräng
Tisdag 16 januari 17.30 med museichef Ted Hesselbom
Tisdag 23 januari 17.30 med museichef Ted Hesselbom
Onsdag 24 januari 17.30 med konservator Lisen Tamm
Fri visning

FÖRELÄSNINGAR SITUNE DEI 2017
6 februari kl 18:30
 på Sigtuna museum – fritt inträde
Denna kväll gör vi det enkelt för alla att komma,
ta gärna med dig barn eller barnbarn till föredragen.
Vi tittar närmare på runornas hemligheter,
lägger runpussel och skapar egna hemliga språk
tillsammans med barnen samtidigt som föreläsningarna pågår.
Kreativt skapande för barn i alla åldrar tillsammans med en museipedagog.
Eftersom museets lokaler är begränsade, önskar vi föranmälan per email till:
anders.soderberg@sigtuna.se

Kvällens föredrag:
* Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per
Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
Sigtuna är utan jämförelse Sveriges runstensrikaste stad.
Räknar man efter blir det totala antalet långt över fyrtio stycken.
Mer än hälften av dessa är fragment och en del har ingen runskrift
utan endast rester av ornamentik. Detta gör arbetet med att få dessa
fragment att passa ihop till ett gigantiskt stort Runpussel.
Redan 1869 nämndes de fragment av den runsten som artikeln handlar om.
Då var det Richard Dybeck som rapporterade till Vitterhetsakademin att man
”vid rödjning af golfvet i S:t Pers kyrkoruin” hittat dessa fragment.
Hör Magnus Källström berätta om sin artikel!

* En säregen knivtyp i gränslandet mellan Jelling, Mammen- och Ringerikestil
Uainnin O’Meadhra, Stockholm & Anders Söderberg, Sigtuna museum
Lyssna till arkeologerna Uainnin O’Meadhra & Anders Söderberg som berättar
om några fynd av en mycket speciell sorts knivar och vilken betydelse de kan ha för Sigtunaforskningen.

 

Den 13 februari kl 18:30 i Mariakyrkan – fritt inträde, ingen föranmälan nödvändig

Föredrag denna kväll:
* Från kista till golv och till kista igen:
en spännande bräda från Mariakyrkan i Sigtuna

Pia Bengtsson Melin, Historiska museet
Pia letade i Historiska museets arkiv efter material till en artikel hon skulle skriva.
I stället hittade hon, av en ren slump, en vackert ornerad bräda.
Brädan kopplas nu samman med Dominikanerbröderna,
verksamma i Dominikanerkonventet och Mariakyrkan i Sigtuna under 1200-talet.
Det gav Pia inspiration till den artikel som nu publicerats. Brädan hittades 1905
då Mariakyrkan restaurerades. Under golvet vid koret fann man en 110 cm lång
och 24 cm bred panel med skuren ornering på ena sidan. En byggmästare tog hand
om den och den kom att säljas till Historiska museet. Redan då ansåg museet att
den var del av en kista och noterade ”af kista?” inom parentes i föremålsförteckningen.

* Skärningspunkt Sigtuna – en första presentation av ett forskningsprojekt
Torun Zachrisson, Cecilia Ljung & Anna Kjellström, Stockholms universitet
Lyssna till Torun, Cecilia och Anna som berättar om forskningsprojektet Skärningspunkt Sigtuna.
Projektets mål är att nå ny kunskap om urbanisering, den tidiga kyrkliga organisationen,
migrationer och kulturella relationer mellan grupper och människor på 900- och 1000-talet.
Vilka var de tidigaste invånarna i Sigtuna, varifrån kom de?

Föredragskvällarna anordnas av Sigtuna Museum i samarbete med Sigtuna Församling.
Situne Dei – Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi
gavs ut första gången 1942 och utkom årligen fram till 1952.
2006 återupptogs utgivningen. Här presenteras intressanta och aktuella artiklar
om Sigtunas historia. Utgivare har hela tiden varit Sigtuna museum.

RUNDABORDSSAMTAL
Tisdag 13 februari
klockan 18-20 Sigtuna museum
2018 – 2022
En ny strategisk utvecklingsplan för åren 2012-2016.
Den var beslutad med bred politisk majoritet.
Under 2017 har denna fortsatt att gälla. Nu ska vi göra en ny för de närmaste fem åren.
Vill du vara med och påverka? Tycka till! Dela med dig av din kunskap?

Alla är välkomna!

MELLANRUM M MELLANRUM MELLANRUM ELLANRUM MELLANRUM MELLANRUM   Viktig_hast_med cirkel