Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Den nationella kultursatsningen omfattar 6-års verksamhet upp till årskurs 9.

Konsthall Märsta är en av arenorna där Skapande Skola-projekt äger rum.
Våren 2015 fick cirka 250 barn från förskoleklass till klass 9 komma till konsthallen och se våra utställningar Modernt Hantverk och Staden och prova på att animera i ateljén.

Läs mer information om Skapande Skola i Sigtuna Kommun…

 

Kontakta gärna Anna Hedberg

Barn2 RF