SAMLINGAR

13 maj – 16 september
Den offentliga konsten är allas konst, men ofta visas den i rum där enbart vissa får se den eller så förvaras den i magasin och visas bara ibland. I denna utställning visas ett urval verk ur Sigtuna kommuns konstsamling samt inlånade verk ur  två större konstsamlingar; Uppsala konstmuseum och Västerås konstmuseum. Utställningen fokuserar på tidsepoken tidigt 1900-tal med en blandning av måleri, skulptur och textil, men blickar även framåt med exempel från samtida kontprojektet Konst händer som Statens Konstråd arbetar med just nu.