KONSTENS PLATS I SAMHÄLLET
Rundabordssamtal
31 maj

Varmt välkommen till ett första samtal av tre om KONSTENS PLATS I SAMHÄLLET. Under förmiddagen kommer inbjudna konstnärer att skapa kreativt på temat och på eftermiddagen sker ett samtal med inbjudna kulturaktörer under ledning av en moderator. Vi kommer att få se och höra om olika sätt som konsten kan ta plats på i samhället och i det offentliga rummet. Fri entré med begränsat antal platser.