SAMLINGAR

13 maj – 16 september
Den offentliga konsten är allas konst, men ofta visas den i rum där enbart vissa får se den eller så förvaras den i magasin och visas bara ibland. I denna utställning visas ett urval verk ur Sigtuna kommuns konstsamling samt inlånade verk ur  två större konstsamlingar; Uppsala konstmuseum och Västerås konstmuseum. Utställningen fokuserar på tidsepoken tidigt 1900-tal med en blandning av måleri, skulptur och textil, men blickar även framåt med exempel från samtida kontprojektet Konst händer som Statens Konstråd arbetar med just nu.

 

 

 

 

Elsa Celsing, inlånat verk av Västerås konstmuseum