Offentlig konst

Sigtuna kommun har en omfattande samling offentliga konstverk på olika platser runt om i kommunen. Sigtuna kommun tillämpar 0,5 % regeln för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö vid ny- och ombyggnation.

Vill du läsa mer om våra offentliga konstverk?
Läs mer i vår konstfolder

 

Kontakta gärna Ingela Hermansson

E Cullberg småstad RF