Konstrådet

 

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden bildades Sigtuna kommuns konstråd 1 maj 2007. Konstrådets uppgift är att bl a vid större utsmyckningar agera jury samt lyfta frågan om konsten i kommunen.

Konstrådet i Sigtuna kommun består av:

– Jan-Erik Nilsson (S), kultur- och fritidsnämnden
– Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämnden
– Ingela Hermansson, intendent konst, Sigtuna Museum & Art
– Ted Hesselbom, konsthall- och museichef Sigtuna Museum & Art
– Maria Hazelius, konstnär
– Sebastian Gonzalez, konstnär
– Anna Carin Mattsson, Infrastrukturchef, Stadsbyggnadskontoret

Ted Hesselbom är ordförande i konstrådet och Ingela Hermansson är sammankallande. Lars Björling är utsedd av kultur- och fritidsnämnden och sitter mandatperioden ut. Maria Hazelius och Sebastian Gonzalez är utsedda av Ted Hesselbom per delegation och sitter i konstrådet i två år. Tjänstemän sitter med i form av sina befattningar.

Beroende på hur många större utsmyckningar som görs beräknas mötesfrekvensen att hålla sig tre till fem gånger per år. Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut om konstråd ska sakkunnig och föreningsrepresentant sitta i rådet i två år. Ledamöter från nämnden sitter en mandatperiod (fyra år eller vid ersättare till mandatperiodens slut).

larerikfalk