Historiska miljöer i Sigtuna kommun

     

    Sigtuna kommun omfattar många olika berättelser, både från historien och vår samtid. Sigtuna stad, Sveriges första stad, har en vacker och välbevarad kärna av trähus från sent 1700-tal och 1800-tal. Från sen vikingatid och tidig medeltid finns flera ruiner och runstenar. Dessutom finns flera mäktiga fornlämningar och ett stort öppet naturlandskap i kommunen som alla är fina besöksmål. Märsta är en gammal rastplats som växt, efter att Arlanda flygplats etablerades, och blivit en viktig del i nätet av tätorter runt Stockholm. I kommunen finns också flera slott att besöka som Wenngarns slott, Skånela slott, Rosersbergs slott och Steninge slott.

    2006_1_12_14_2_41--childrenchairvintagemini

    hem3.th.hängare