Familj och skola på magasinet

 

Ett viktigt pedagogiskt mål är att museet når den uppväxande generationen. Att tidigt ge barnen en positiv upplevelse av museibesök kan bli en grund att utifrån en väckt nyfikenhet vilja veta mera om historien och om sin plats i denna. En egen relation till historien är en av många viktiga nycklar till identitet och känsla av hemmahörighet i samhället.

Vi samarbetar gärna med skolor, både för enskilda visningar och inom större projekt.
Ett exempel är höstens 2015 samarbete med Naturskolan, där vi tillsammans erbjuder 600 fjärde- och femteklassare från kommunen att uppleva en medeltidsdag vid museet inriktad på historia och hantverk.

Vi tar också emot skolbesök vid vårt museimagasin i Til efter överenskommelse.

 

Kontakta gärna Anna Hedberg

Barn2 RF