Forskningsprojekt

 

Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande

Projektet är ett räddnings- och bevarandeprojekt. Som vi alla sett har S:t Per och S:t Olof stängts in bakom staket och låsta grindar för att ingen skall skadas av nedfallande stenar. Ruinerna vittrar, och vi måste skapa en strategi för att veta hur vi skall göra för att stabilisera dem. Samtidigt hanterar vi också frågan om hur ruinerna skall gestaltas och användas i framtiden.

Just nu, i augusti 2016, pågår laserskanning av S:t Pers kyrkoruin från sent 1000-tal – en av Sigtunas äldsta byggnader. Med den moderna teknikens hjälp skapas en digital modell av ruinen för att bättre förstå vad det är som sker med den. Den digitala modellen kan längre fram också användas för att hitta nya sätt att bruka ruinen. Hur tycker du att den skall användas?

Projektet kommer att pågå under flera år och är ett samarbete mellan museet, Länsstyrelsen i Stockholm och Sigtuna församling. Laserskanningen görs av Tyréns.

 

Atlasprojektet

Våren 2014 inleddes Atlasprojektet, den största undersökning av arkeologiskt DNA som hittills gjorts i Sverige, och en av de största i världen. Projektet leds i huvudsak av arkeologer och genetiker från universiteten i Stockholm och Uppsala.

Ett av de områden som är representerat är Mälardalen och inte minst Sigtuna. Omkring 150 skelett från Sigtunas äldsta gravar har valts ut för analys. Att Sigtuna fått en så framträdande roll i projektet beror på våra goda bevarandeförhållanden för ben och det stora antal tillvaratagna skelett som samlats in vid utgrävningar i staden.

En av många frågeställningar i projektet rör förhistoriska människors migration och mobilitet. Målet är att öka kunskapen om dem som bodde på platsen under stora delar av sina liv men också om dem som kom utifrån. Analyserna kan erbjuda helt ny information om individer från det tidigmedeltida Sigtuna. Resultaten kan också relateras till forskning om moderna sjukdomar för att förstå exempelvis mutationer och korta evolutionära förlopp.

2016-08-10 09.53.50_litenForsk Atlas