Våra medarbetare

Anna Hedberg
kulturpedagog
anna.hedberg@sigtuna.se
08 – 591 262 45

Ingela Hermansson
curator
ingela.hermansson@sigtuna.se
08 – 591 262 43

Ted Hesselbom
musei- och konsthallschef, verksamhetschef Sigtuna Museum & Art
ted.hesselbom@sigtuna.se
08 – 591 266 54

Eva Niklasson
administration Sigtuna museum
eva.niklasson@sigtuna.se
08 – 591 266 55

Pontus Stråhle
utställningstekniker
pontus.strahle@sigtuna.se
08 – 591 266 71

Lisen Tamm
konservator
lisen.tamm@sigtuna.se
08-591 266 47

Anna Toräng
museiintendent
anna.torang@sigtuna.se
08 – 591 266 53

Anni Silfver
platsansvarig Sigtuna Museum, ansvarig butiker
anni.silfver@sigtuna.se
08 – 591 266 72

Anders Söderberg
arkeolog
anders.soderberg@sigtuna.se
08 – 591 266 59

Lovisa Willborg Jonsson
intendent med ekonomiansvar
Lovisa.willborg-jonsson@sigtuna.se
08 – 591 268 48

konst