Stockholms län

 

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län. Sigtuna Museum & Art ingår i ett nätverk tillsammans med andra museer i länet. Här kan du läsa mer om våra samarbeten och verksamheter tillsammans.

Stockholms läns museum 

Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1982 genom en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna, Södertälje och Stockholms kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund.

Sveriges museers vårmöte 2015

Museernas Vårmöte arrangeras vartannat år i Stockholm, och vartannat år på annan plats i landet. Mötet 2015 i Sigtuna är ett Stockholmsmöte, förlagt i Stockholms län.

2015 års vårmöte arrangerade Sveriges Museers tillsammans med Sigtuna Museum, Destination Sigtuna och Riksutställningar. Medarrangörer är Skoklosters slott, Historiska museet, Stockholms läns museum, Stads- och Medeltidsmuseet i Stockholm, Torekällbergets friluftsmuseum, Pythagoras Industrimuseum samt Norrtälje Museum & Konsthall.

Barn06 RF