Våra främsta uppgifter är att samla,
vårda, visa och forska

 

– Vi samlar fotografier, dokument och föremål med lokal historia och bygger på så vis en kunskapsbank inför framtiden.
– Vi vårdar samlingar och museibyggnader med konservering, renovering och aktsamhet. Vi ger gärna råd i byggnadsfrågor och försöker på så vis verka i hela bygden.
– Vi visar Sigtunas tidigaste historia, och litet till, i våra basutställningar. Dessutom ordnar vi varje år ett tiotal tillfälliga utställningar inom olika områden.
– Vi forskar främst genom egen arkeologisk uppdragsverksamhet, men också genom att nyvunna kunskaper från de senaste utgrävningarna hela tiden ställs samman med tidigare fakta och äldre föremål. På så vis fogas Sigtunas historia samman, den ena pusselbiten efter den andra, och historien skrivs om på nytt. Så som måste ske, eftersom historia aldrig kan vara statisk utan är i ständig förändring.

Kam 1 RF