Museet i Sigtuna

 

Sigtuna museums historia i korthet

År 1916 grundades Stiftelsen Sigtuna Fornhem på initiativ av historikern och arkeologen Olof Palme.

Med hjälp av sex donatorer förvärvades en sjuttonhundratalsgård mitt i Sigtuna  – Västra Kvarteret nr 27. I stiftelsens styrelse ingick representanter för Riksantikvarien (RAÄ), Statens Historiska Museum (SHM) och Sigtuna stad.

Efter några år öppnades en begränsad utställning av fornfynd från Sigtunas ”svarta jord” i Fornhemmet. Redan tidigt väcktes planer på en ny museibyggnad, och olika förslag presenterades, men dessa kunde aldrig realiseras, då medel saknades. År 1930 ritade t. ex. arkitekten Ragnar Östberg (1866-1945) en ny stor museibyggnad i en klassisk nationalistiskt stil belägen strax söder om museets nuvarande tomt. Vid den tiden ägde Stiftelsen hela kvarteret, nuvarande kvarteret S:ta Gertrud. Ragnar Östberg är mest känd för Stockholms stadshus som uppfördes under åren 1911-1923.

 

Läs mer…

 

museet by Ede RF