1900-talet

 

Under 1900-talet, framför allt med början på 60-talet, har kring den medeltida stadskärnan växt fram en betydande bebyggelse.

I mycket hänger utvecklingen i staden samman med utbyggnaden av Arlanda flygplats. I Sigtunas stadskärna har också skett en förtätning, vilken delvis bryter det medeltida stadsmönstret.

Från 1971 är staden en del av Sigtuna kommun, vilken har Märsta som huvudort. Som turistmål besöks Sigtuna för sitt idylliska läge vid Mälaren, för den småskaliga bebyggelsen i grönskande trädgårdar, för ruiner och rådhus, men framför allt för sin spännande tusenåriga historia, vilken exponeras i utgrävningar och på muséer.

hem3.th.borg4