Sigtunas historia i korthet

 

Sigtuna är den äldsta staden i Sverige som fortfarande är en levande stad. Avlagringarna från stadens första tid, Svarta jorden, är på sina håll upp till tre meter tjocka.

Under de senaste decennierna har omfattande arkeologiska undersökningar gett en delvis ny bild av stadens äldsta historia. Som ett resultat av dessa utgrävningar antar man idag att staden anlagts av kung Erik Segersäll omkring år 980.

Sigtuna var den första staden i det svenska rike som sakta började ta form under den sena vikingatiden. Sigtuna var inte i första hand en handelsstad utan fungerade som en maktpolitisk stödjepunkt för den framväxande centralmakten i Mälarområdet. Med hjälp av gåvor; en tomt i staden, armringar av guld och storslagna gillen knöts småkungar och hövdingar i regionen till den nya kristna kungamakten.

Ett uttryck för maktens närvaro är också den myntning som Olof Eriksson ”skötkonung” och hans son Anund Jakob organiserade. Myntningen började ca 995, med hjälp av inkallade engelska myntmästare och med engelska mynt som förebilder, och pågick till omkring år 1030. Vid en utgrävning i kvarteret Urmakaren 1990, strax intill Stadshotellet, påträffades ett provavtryck av en myntstamp på en blybit, som visade att detta var den plats där verktyg för myntningen tillverkats, och kanske också där själva mynthuset legat.

Tre skrivstift