Byggnadsvård

 

Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad
(1986, 161 sidor)
Tore Höcking & Björn Ringström

Sigtuna stads centrala delar har stora kulturhistoriska värden, som måste tas tillvara vid underhåll och förnyelse i staden.
– Del 1
– Del 2
– Del 3
– Del 4

 

Läs mera:

http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/byggnadsvard/

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell organisation som verkar för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras.

Sigtuna 01