Vad

”Museet ska utgöra mer än de delar som finns inom museets väggar genom att aktivt göra stadsrummet till en självklar del av verksamheten. Information i ljud, rörlig bild och texter direkt till mobilen, skyltar i stadsrummet, audioguider, informationsblad och broschyrer är några av de möjligheter som modern teknik erbjuder för att göra de dolda delarna av staden tillgängliga.”

Ur Strategisk utvecklingsplan för Sigtuna museum 2012-2016.

hem3.th.stenar