Svenska kyrkan

 

Sigtuna Museum & Art har ett nära samarbete med Svenska kyrkan lokalt, främst i Sigtuna. Under utställningen Ingegerd – en prinsessutställning gjorde kyrkoherden Lars V Johansson flera guidningar på museet. Med prästkragen på visade han med stor tydlighet att hans berättelse skulle ha en kristen värdegrund. Detta blev ett uppskattat och återkommande inslag. Kyrkoherden hjälpte museet att visa på att alla berättelser har en avsändare, ingen berättelse är objektiv.

Kyrkoruinerna i Sigtuna är vårt gemensamma intresse och ett förstudiearbete bedrivs under 2014-2016 med stöd från länsstyrelsen. Projektet ”Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande” (Lst dnr 434-595-2014). Syftet är att skapa ett program för ett långsiktigt och hållbart bevarande av Sigtunas tre kyrkoruiner samt hur dessa ska kunna användas och kommuniceras för en intresserad allmänhet.

 

Läs mer…

Mariakyrkan RF