Sigtuna museums Vänförening

 

Sigtuna museums vänförening är för närvarande vilande.

Vid Sigtuna Museers Vänners årsmöte den 4 mars 2015 bildades en specialstyrelse då alla dåvarande styrelsemedlemmar inklusive ordförande hade avgått ur styrelsen.

Specialstyrelsen består av ordförande Gunnar Fridén, Bob Nichols och Christina Eriksson.

 

Sigtuna Museum & Art gör allt för att stödja föreningen i att bildas och åter komma tillbaka i samarbetet med museet.

rectangle_big_retina