Riksantikvarieämbetet

 

Sigtuna Museum & Art har ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet.

2013 medverkade Riksantikvarieämbetet i utställningen Ingegerd – en prinsessutställning.

2014-16 medverkade Riksantikvarieämbetet i projektet ”Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande” (Lst dnr 434-595-2014). Syftet är att skapa ett program för ett långsiktigt och hållbart bevarande av Sigtunas tre kyrkoruiner samt hur dessa ska kunna användas och kommuniceras för en intresserad allmänhet. Projektet stöds av Länsstyrelsen.

 

Läs mer…

RAÄ RF