Network of Museums in the Baltic

 

Network of Museums in the Baltic är ett nätverk av närmare 40 professionella museer runt Östersjön, som hanterar frågor kring Östersjökultur- och historia, med målet att stärka samarbetet på institutionell nivå så att nätverkets museer kan samarbeta inom gemensamma projekt.

 

Läs mer!

kyrkolunden8_hög bild_RF