Historiska museet

 

Sigtuna Museum & Art har ett nära samarbete med Historiska museet. 2015 så slöts ett avtal om ”automatisk fyndfördelning” av allt arkeologiskt material som grävs upp i Sigtuna kommun till Sigtuna museum.

2013 medverkade Historiska museet i utställningen Ingegerd – en prinsessutställning. 2015 -2016 följer Historiska museets forskningschef Sigtuna museums arbete med en ny basutställning. Syftet är att i en rapport om de permanenta utställningarna i Sveriges museer följa arbetet med en ny basutställning där representation är ett ledord.

2014-16 medverkade Historiska museet i projektet ”Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande” (Lst dnr 434-595-2014). Syftet är att skapa ett program för ett långsiktigt och hållbart bevarande av Sigtunas tre kyrkoruiner samt hur dessa ska kunna användas och kommuniceras för en intresserad allmänhet. Projektet stöds av Länsstyrelsen.

 

Läs mer…

 

 

Historiska museet RF