Guringo

 

Erik Lindvall, Alexander Wolfe, Guringo.
Streaming materia #1, 2016
Streaming materia #1 inspireras av det rådande, fossilbaserade paradigmets principer
om förgänglighet och vad som är beständigt.

Ashes to ashes, 2014
Plagg, prototyp av polyester, laserskuren efter kapillärstrukturen hos ett apslöv.
Klänningen gestaltar en samhällsvision av att vi i framtiden ska kunna uppleva design
och mode genom engångsplagg gjorda av cellulosa. Miljömedvetet mode – Streaming
materia – inför en ny dimension till modeindustrin – tid.

guringo2-2b