Destination Sigtuna

 

Sigtuna Museum & Art har ett löpande nära samarbete med Destination Sigtuna. Vi samarbetar med stora event i destination som till exempel Sveriges museers årsmöte 2015 som hölls i Sigtuna. Löpande samarbetar vi runt Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna julmarknad och andra återkommande event i kommunen.

Museichef Ted Hesselbom sitter som suppleant för Sigtuna kommun i Sigtuna Destinations styrelse sedan 2014.

 

Läs mer…

Destination Sigtuna RF