Strategisk utvecklingsplan
    för Sigtuna museum 2012-2016

    ” En långsiktig målsättning är att museet ska hålla en sådan klass och ha en sådan attraktionskraft att alla som besöker Sigtuna ska känna att dom verkligen måste besöka Sigtuna Museum. Detta ska åstadkommas inte genom att Sigtuna Museum ska bli störst utan bäst på att berätta om och förvalta Sigtunas historia på nya sätt.” Läs mer…

    Ur Strategisk utvecklingsplan för Sigtuna museum 2012-2016.

    hem3.th.manschette