SIGTUNAHISTORIER
Sigtunahistorier omfattar historien i Sigtuna kommun från stenåldern och fram
till idag. Möt olika människor med olika berättelser från olika platser under
olika tider.Nu har den första delen av Sigtunahistorier på Sigtuna museum
öppnat i Stenhuset och består av fyra utställningsrum. Öppnade 26 januari 2017.

Stora utställningshallen berättar om landhöjningen, de första
spår som finns av mänsklig närvaro i Sigtuna kommun och om
historien fram till vikingatiden, samt lite om arkeologin som ett
forskningsämne i ständig förändring.
Övre galleriet berättar om vardagsliv och kontaktnät för tusen
år sedan då Sigtuna stad grundats och då det som nu är Sverige
började ta form.
Nedre galleriet berättar om kyrkbyggenas och klosterväsendets
storhetstid, om läkekonst och om skrivkonstens plats i människors
liv. Först som runor och sedan som de bokstäver vi har
idag.
Det mörka rummet längst ned, Black box, berättar om tid och
förgänglighet.

TORSDAGSTIMMEN: Visningar Sigtunahistorier

Torsdagstimmen: visning av och samtal kring Sigtunahistorier.
Varje torsdag klockan 12.30-13.30 gör museets personal en kortare
visning av Sigtunahistorier och bjuder in till samtal därefter.
Välkomna att möta arkeologen, pedagogen, konservatorn, intendenten och chefen.

Torsdagar klockan 12.30-13.30 på Sigtuna museum
OBS! Ej på skärtorsdagen den 13 april eller på Kristi Himmelsfärdsdag den 25 maj.
9 februari, 16 februari, 23 februari
2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars
6 april, 20 april, 27 april
4 maj, 11 maj, 18 maj
1 juni, 8 juni