Program på Sigtuna Museum & Art

 

” Med utgångspunkt från museets grundläggande funktioner att samla, vårda och visa föremål, är uppdraget att utgöra länken mellan historia och framtid genom att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.”

Ur Strategisk utvecklingsplan för Sigtuna museum 2012-2016

 

 

rådhus.nr