Smygläsning av Situne Dei

 

6 februari kl 18:30 2018 på Sigtuna Museum – fritt inträde

Denna kväll är även barnvänlig. Vi tittar närmare på runornas hemligheter, lägger runpussel och skapar egna hemliga språk samtidigt som föreläsningarna pågår. Kreativt skapande för barn i alla åldrar tillsammans med en museipedagog.

Kvällens föredrag:

Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per – Magnus Källström
Hälften av runstenarna som hittats i Sigtuna är små fragment. Arbetet att passa ihop dem är ett gigantiskt runpussel.

En säregen kniv i gränslandet mellan Jelling, Mammen- och Ringerikestil Uainnin O’Meadhra & Anders Söderberg
Uainnin & Anders berättar om en speciell typ av vikingatida kniv.
13 februari kl 18:30 2018 i Mariakyrkan – fritt inträde

Från kista till golv och till kista igen: en spännande bräda från Mariakyrkan Pia Bengtsson Melin
Pia berättar om en vackert ornerad bräda, som kopplats samman med Dominikanerkonventet i Sigtuna under 1200-talet.

Skärningspunkt Sigtuna – en första presentation av ett forskningsprojekt – Torun Zachrisson, Cecilia Ljung & Anna Kjellström – Ett nytt projekt om tidig urbanisering, kyrklig organisation och kulturella relationer.

Sigtuna Museum i samarbete med Sigtuna Församling.